Flådestyring af elektriske køretøjer

Hvor er du i din rejse hen imod en elektrisk flåde? Webfleet hjælper hele vejen.

Elektri­fi­ce­ringen af selv en lille flåde er noget af en rejse. Hvor er du i processen? Vi hjælper dig med at planlægge overgangen, tilføje elektriske køretøjer til din flåde og derefter foretage de rigtige valg for at maksimere investe­rings­af­kastet.

Webfleet hjælper dig med at

Find ud af, hvilke køretøjer der skal udskiftes med elektriske

Find de køretøjer, det bedst kan betale sig at udskifte med elektriske, baseret på antal kørte kilometer, effek­ti­vitet og samlede ejerom­kost­ninger

Saml det hele på ét sted

Overvåg og administrer dine ICE- og EV-flåder fra ét praktisk dashboard

Oplysninger lige ved hånden

Spor rækkevidde, energi­forbrug, status for opladning og meget mere med ét klik

Forstå kørsel­s­e­le­mentet

Mål nøjagtigt, hvordan køreadfærd og andre faktorer påvirker din flådes økonomi og udgifter

Udform en mere effektiv oplad­nings­strategi

Reducer omkost­ninger, øg produk­ti­vi­teten, og opnå et bedre investe­rings­afkast ved at optimere oplad­nings­mu­lig­he­derne

Få eksper­t­rå­d­givning, der er skræd­dersyet til din flåde

Lad vores EV-eks­perter hjælpe dig med at imple­mentere de bedste løsninger til din elektriske flåde

Vigtige funktioner for kunder, der vil føje elektriske køretøjer til deres flåde

Hold øje med brænd­stof­forbrug og udledning af CO2

Overvåg brænd­stof­forbrug og ansvar for udledning i realtid med vores dashboard for brænd­stof­forbrug, og brug denne viden til at finde de bedste steder at begynde at reducere din flådes udledninger. Uanset om din flåde består af personbiler, varevogne eller andet, kan vores indbyggede LINK-en­heder forbinde alt til Webfleet og gøre alle dine data let tilgæn­gelige.

Hold øje med brænd­stof­forbrug og udledning af CO2
fleet electrification planning report

Hent din rapport om overgang til elektrisk flåde nu

Er du ikke sikker på, hvor du skal begynde, når du skal udskifte din ICE-flåde med rene, effektive elektriske køretøjer? Vi kan udarbejde en rapport om overgang til elektrisk flåde, som evaluerer din nuværende flåde og kommer med anbefa­linger til, hvad det er mest rentabelt at udskifte.

Gå til indhold

Hvad er det?

Brug rapporten til at identi­ficere, hvilke køretøjer i din flåde som kan udskiftes med en elektrisk model, baseret på den gennem­snitlige daglige kørsel og andre telema­tikdata.

Hvordan fungerer det?

Rapporten analyserer antal kørte kilometer for din flåde og sammen­ligner det med den forventede maksimale daglige distance, der er relevant for din virksomhed. Hvis et køretøj helt sikkert kører inden for denne distance, får du en anbefaling om at udskifte det med et elektrisk køretøj. Du kan også medtage yderligere oplysninger som f.eks. vejtyper og stilstandstid for at finjustere valget.

Fordele

Hvis du vil tilføje elektriske køretøjer til din flåde og gerne vil oprette en business case, hjælper rapporten dig med at:

  • Nemt se, hvilke køretøjer der kan udskiftes med et elektrisk køretøj.
  • Beregne de potentielle besparelser på brænd­sto­fud­gifter.
  • Beregne de potentielle besparelser i CO2-udledning.

Webfleet-værktøj til overgang til elektriske køretøjer

Gør din elektri­fi­cering hurtigere med Webfleet-værktøjet til overgang til elektriske køretøjer. Beregn din flådes samlede ejerom­kost­ninger, og se dine potentielle brændstof og CO2-bespa­relser. Find ud af, hvilke køretøjer der kan blive elektriske, sammen med det ideelle antal og den ideelle type ladesta­tioner og deres placering. Vil du købe eller installere ladesta­tioner? Anmod om et tilbud fra vores EV-partnere.

fleet manager ev 01
business owner cau 12

Tal med vores EV-eks­perter

Uanset om du vil vide mere om beregning af din nuværende flådes samlede ejerom­kost­ninger og sammenligne dette med fordelene og ulemperne ved hhv. en EV- eller hybridflåde, eller om du vil vide præcis, hvor overgangen skal påbegyndes, er vores eksperter klar til at hjælpe.

Vigtige funktioner for kunder, der har elektriske køretøjer i deres flåde

Administrer alle køretøjer via én platform

Har du mere end én type køretøj i din flåde? Intet problem! Webfleet giver dig mulighed for at overvåge el-, hybrid- og ICE-kø­re­tøjer fra samme dashboard og sammenligne dem på menings­fulde måder.

wf manage vehicles
charging levels km

Batte­ri­niveau i realtid

Slut med at bekymre dig om at løbe tør. Webfleet kan spore batte­ri­ni­veauet og rækkevidden for alle dine elektriske og plug-in hybrid­kø­re­tøjer, vise aktuelle strøm­ni­veauer og resterende kørsels­ræk­ke­vidde.

Visualiser energi­forbrug på kort

Dyk ned i en hvilken som helst tur for at se det faktiske og forventede strøm­forbrug for hver del af turen – farvekodet, så det er til at forstå på et øjeblik. Det kan også hjælpe dig med at opdage områder, der kræver særlig opmærk­somhed, og se, hvor meget mere effektive de bedste chauffører er.

visualise energy consumption
dasboard

Forbedre køreadfærd

Vores OptiDrive 360-værktøj er et af de bedste i branchen til at fremme konti­nu­erlig kørsels­for­bedring. I forhold til elektriske køretøjer kan det hjælpe at træne dine chauffører for at forbedre EV-per­for­mance.

OptiDrive 360 hjælper dig med at overvåge, at chauffører holder en konstant hastighed, hvilket hjælper med at optimere energi­forbrug og kørsel uden motorkraft, hvilket medvirker til regenerativ bremsning.

OptiDrive 360 hjælper dig med at sammenligne, evaluere og coache dine chauffører.

Optimer din arbejds­styr­ke­plan­lægning

Webfleet viser tilgæn­gelige ladesta­tioner tydeligt på kortet, hvilket gør det nemmere end nogensinde før at være sikker på, at de elektriske køretøjer, du sender afsted, har tilstræk­kelig batte­ri­ladning til at køre tur-retur.

optimise your workforce planning
Gå til indhold

Find de nærmeste ladesta­tioner til elektriske køretøjer på vejen

Både vores PRO Driver Terminals og TomTom GO Fleet kan vise de mere end en halv million potentielle ladesta­tioner i mere end 50 lande i Europa, Asien, Mellemøsten og Nord- og Sydamerika.

pro m ev points on the map
ev charging stations availability

Tilgæn­ge­lighed for ladesta­tioner

Se antallet af tilgæn­gelige båse eller stik på alle relevante ladesta­tioner i realtid, så ventetiden for dine køretøjer minimeres. når de skal oplades.

Nøjagtige oplysninger om opladning af elektriske køretøjer

Registrer oplad­nings­status og resterende oplad­ningstid for hver elektriske køretøj i din flåde fra en hvilken som helst enhed med inter­net­for­bin­delse, døgnet rundt.

charging stats
low battery

Meddelelser kan give dig overblik over din drift

Hvis et af køretøjerne i din flåde får kritisk lavt batte­ri­niveau ude på vejene, kan du få besked om det med det samme.

Resterende køreræk­ke­vidde

Se den resterende køreræk­ke­vidde for hver af dine elektriske køretøjer med det samme, og skift rejseplan undervejs uden fare for, at et køretøj strander uden ladestation.

wf remaining driving distance
wf ec report

Rappor­tering

For at optimere din rutine i forbindelse med elektriske køretøjer tilbyder Webfleet en række rapporter, der giver dig indsigt i opladning og energi­forbrug.

Disse rapporter vil hjælpe dig med at forstå og forbedre din oplad­nings­rutine og få mest muligt ud af dit køretøj.

EV Services Platform

Få adgang til et bredt udvalg af EV-tje­nester med vores omfattende partner­netværk. EV Services Platform er designet til erhvervs­flåder og kan gøre vejen mod elektri­fi­cering glattere, lige fra mere effektiv drift til optimering af dine eksiste­rende elektriske køretøjer. Strømlin styringen af din elektriske flåde med problemfri deling af data mellem dine tjene­ste­le­ve­ran­dører.

fleet manager 06

Hvad vores EV-kunder siger

Gå til indhold
De offent­lig­gjorte køreræk­ke­vidder for elektriske køretøjer kan være lavere i den virkelige verden på grund af belastning, temperatur, terræn og køreadfærd. Med Webfleet-rappor­tering får vi daglige, faktiske antal kørte kilometer for ICE og elektriske køretøjer samt kriterier som vejtyper og stilstands­tider. Vi kan se et køretøjs sande EV-po­ten­tiale, samlede ejerom­kost­ninger og udled­nings­be­spa­relser.
Owain Pearce, Oxford Direct Services
Gå til indhold
Med Webfleet bruger vi telema­tikdata til at forstå gennem­snitlige/længste daglige ture, køretøjets hviletider og meget mere. Det er vigtigt for at kunne identi­ficere det elektriske køretøj, der egner sig bedst til vores brug, og det hjælper os med at optimere størrelsen og antallet af opladere til vores flåde.
OVO energy

Indlæser

EV-priser


Alt det, du skal vide om flådestyring til EV'er

Hvad er flådestyring til elektriske køretøjer?

0
Gå til indhold

Flådestyring til elektriske køretøjer handler om at drive en flåde af elbiler effektivt, sikkert og produktivt. Smart planlægning er essentielt, hvis man vil styre sin el-flåde effektivt – arbejdet skal tilret­te­lægges med hensyntagen til opladning af køretøjet.

Hvad er de største fordele ved en flåde af elbiler?

0
Gå til indhold

En af de største fordele ved en flåde af elbiler er, at du reducer dine omkost­ninger til brændstof og vedli­ge­hol­delse. Elektriske køretøjer bruger ikke brændstof, og derfor udleder de heller ikke CO2. På den måde viser du, at din virksomhed er miljø­mæssigt ansvarlig, hvilket også er en fordel. Elektriske køretøjer består af færre dele, så der er også mulighed for at reducere dine omkost­ninger til vedli­ge­hol­delse.

Hvordan adskiller flådestyring til elektriske køretøjer sig fra flådestyring til biler med forbræn­dings­motor?

0
Gå til indhold

Den største forskel mellem måden du styrer en el-flåde og en flåde med benzin­mo­torer handler om, hvordan køretøjerne får strøm. Hvis du har med benzin­mo­torer at gøre, skal du tanke dem op på en tankstation. Når du styrer en el-flåde, kræver det, at du tilret­te­lægger arbejds­op­ga­verne, så de tager udgangs­punkt i distan­ce­ka­pa­citet og genop­lad­ninger.

Hvordan fungerer flådestyring til elektriske køretøjer?

0
Gå til indhold

Flådesty­rings­tek­nologi spiller en afgørende rolle. Du skal kunne overvåge dine elbilers placering og oplad­nings­status, da det er oplysninger, der er vitale for ruteplan­lægning og afslutning af jobs. Software til flådestyring af elbiler giver dig bedre kontrol over meddelelser om batte­ri­ni­veauer. Overvejer du at skifte til elektriske køretøjer? Anvend vores gratis rapport for overgang til elektrisk flåde til at analysere, hvordan du kan spare på brænd­sto­fom­kost­nin­gerne og CO2-udledning ved at skifte til elbiler.

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Hvad kan elbiler betyde for flåder?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Elbiler revolu­tio­nerer trans­port­sek­toren. Hvad kan de gøre for din virksomhed?Download vores e-bog og få et eksklusivt indblik.

Få dit GRATIS eksemplar

Book et opkald fra en EV-ekspert

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.