Vagnparks­han­tering för elfordon

Hur långt har du kommit på vägen mot elekt­ri­fi­ering? Webfleet är med dig varje steg på vägen.

Att elekt­ri­fiera även en liten vagnpark är ett stort projekt. Hur långt har du kommit i processen? Vi hjälper dig att planera övergången, lägga till elfordon i din vagnpark och ta de rätta besluten för att maximera avkast­ningen på investe­ringen.

Webfleet hjälper dig att

Ta reda på vilka fordon som ska bytas

Identifiera vilka fordon som är de lämpligaste att byta ut till elfordon, baserat på körsträcka, effek­ti­vitet och den totala ägande­kost­naden.

Ha allt på ett och samma ställe

Övervaka och hantera dina vagnparker med förbrän­nings­mo­torer och elfordon i en och samma översikt.

Information nära till hands

Håll reda på räckvidd, energi­för­brukning, laddnings­status och mer med bara ett klick

Förstå förarnas påverkan

Mät exakt hur körstil och andra faktorer påverkar din vagnparks ekonomi och kostnader.

Ta fram en effektivare laddnings­strategi

Lägre kostnader, ökad produk­ti­vitet och bättre avkastning på investe­ringen genom optimering av laddnings­al­ter­na­tiven.

Få skräd­dar­sydda expertråd för din vagnpark

Låt våra elfor­dons­ex­perter hjälpa dig att imple­mentera de bästa lösningarna för din vagnpark.

Hur långt har du kommit på resan mot elekt­ri­fi­ering?

Avgörande funktioner för kunder som vill lägga till elfordon i sin vagnpark

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Övervaka bräns­le­för­bruk­ningen och utsläppen i realtid med vår dashboard för bräns­le­ef­fek­ti­vitet och använd infor­ma­tionen för att ta reda på var det är mest effektivt att påbörja minskningen av koldi­ox­id­ut­släppen i din vagnpark. Oavsett om din vagnpark består av personbilar, lätta yrkesfordon eller andra fordon så kan våra inbyggda LINK-en­heter ansluta alla till Webfleet och göra dina data lättåt­komliga.

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp
fleet electrification planning report

Få din rapport om vagnpark­se­lekt­ri­fi­ering nu

Är du osäker på vilka fordon med förbrän­nings­mo­torer du ska börja byta ut mot rena och effektiva elfordon din vagnpark? Vi kan skapa en plane­rings­rapport för vagnpark­se­lekt­ri­fi­ering som innehåller en bedömning av din aktuella vagnpark samt rekom­men­da­tioner om vilka fordon som är mest lönsamma att byta ut.

Hoppa till innehåll

Vad är det?

Plane­rings­rap­porten för vagnpark­se­lekt­ri­fi­ering hjälper dig att identifiera vilka fordon i vagnparken som kan ersättas med en eldriven modell baserat på genom­snittlig daglig sträcka och andra telema­tikdata.

Hur fungerar det?

I rapporten görs en djupgående analys av vagnparkens körsträcka som jämförs med den förväntade, dagliga, maximala sträckan som är relevant för din verksamhet. Om ett fordon tryggt håller sig inom denna sträcka får du en rekom­men­dation att ersätta det med ett elfordon. Du vill säkert även inkludera ytterligare information som vägtyper och stille­ståndstid för att kunna ta ett genomtänkt beslut.

Fördelar

Om du vill lägga till elfordon i din vagnpark samt göra en nyttokalkyl hjälper rapporten dig att:

  • Enkelt se vilka fordon som kan bytas mot ett elfordon.
  • Beräkna möjliga besparingar av bräns­le­kost­nader.
  • Beräkna möjliga besparingar i CO2-utsläpp.

Webfleet EV Transition Tool

Snabba upp övergången till elfordon med hjälp av Webfleet EV Transition Tool. Beräkna ägande­kost­naden för vagnparken och identifiera potentiella bränsle- och koldi­ox­id­be­spa­ringar. Identifiera vilka fordon du kan byta mot elfordon, antal laddare och typ av laddare du behöver och var du ska installera dem. Vill du köpa eller installera laddare? Begär en offert från våra elfor­donspartner.

fleet manager ev 01
business owner cau 12

Prata med våra elfor­dons­ex­perter

Vare sig du vill veta mer om hur du beräknar din nuvarande vagnparks totala ägande­kostnad, jämfört med för- och nackdelarna med en elfordons- eller hybrid­vagnpark, eller exakt var du ska påbörja övergången, är våra experter angelägna om att hjälpa dig.

Viktiga funktioner för kunder som har elfordon i sin vagnpark

Hantera alla fordon på en och samma plattform

Har du fler än en typ av fordon i din vagnpark? Inga problem! Med Webfleet kan du övervaka el-, hybrid- och förbrän­nings­mo­tor­fordon på samma dashboard och jämföra dem på ett menings­fullt sätt.

wf manage vehicles
charging levels km

Batterinivå i realtid

Du behöver inte oroa dig för att bli stillastående. Webfleet kan spåra batte­ri­nivåer och körsträckor för alla dina el- och plug-in-hy­brid­fordon och visa aktuella strömnivåer och återstående körsträckor.

Visa energi­för­bruk­ningen på en karta

Gå ned på detaljnivå för vilken resa som helst för att se den aktuella och förväntade ström­för­bruk­ningen för varje del av resan, med färgkodning för en snabb överblick. Detta kan även hjälpa dig att upptäcka områden som kräver särskild uppmärk­samhet och dina mest effektiva förare.

visualise energy consumption
dasboard

Förbättra körstilen

Vårt OptiDrive 360-verktyg är ett av branschens bästa för att uppnå en konti­nu­erlig förar­för­bättring. Det kan hjälpa dig att utbilda förare av elfordon och förbättra elfor­dons­pre­standan.

Med OptiDrive 360 kan du övervaka förare som håller en konstant hastighet, vilket hjälper till att optimera energi­för­brukning och motor­bromsning, vilket i sin tur bidrar till regenerativ bromsning.

OptiDrive 360 hjälper dig att jämföra, bedöma och coacha dina förare.

Optimera planeringen för dina anställda

Webfleet visar tillgängliga laddsta­tioner tydligt på en karta, vilket gör det enklare än någonsin att försäkra dig om att de elfordon du skickar iväg alltid kan ladda batterierna så att de klarar resan till och från målet.

optimise your workforce planning
Hoppa till innehåll

Hitta de närmaste laddnings­sta­tio­nerna på vägen

Både våra PRO Driver Termi­nal-en­heter och TomTom GO Fleet kan visa mer än en halv miljon möjliga laddpunkter i fler än 50 länder i Europa, Asien, Mella­nöstern samt Nord- och Sydamerika.

pro m ev points on the map
ev charging stations availability

Tillgängliga laddpunkter

Se hur många laddpunkter och kontakter som finns tillgängliga vid alla relevanta laddnings­sta­tioner i realtid för att minimera tiden som dina fordon behöver vänta för att laddas.

Korrekt information för elbilsladdning

Spåra laddstatus och återstående laddtid för samtliga elfordon i din vagnpark från vilken enhet med inter­netupp­koppling som helst, dag som natt.

charging stats
low battery

Få notiser så att du kan hålla dig uppdaterad om driften

Om något av fordonen i din vagnpark drabbas av kritiskt låga batte­ri­nivåer på vägen får du reda på detta omedelbart.

Återstående räckvidd

Se kvarstående körsträcka för samtliga dina elfordon och ändra resplanerna omedelbart för att undvika risken att bli stillastående utan laddstation i närheten.

wf remaining driving distance
wf ec report

Rappor­tering

För att optimera dina rutiner för elfordon har Webfleet en uppsättning rapporter som ger dig information om laddning och energi­för­brukning.

Dessa rapporter hjälper dig att förstå och optimera dina laddrutiner för att få ut mesta möjliga av ditt fordon.

EV Services Platform

Få tillgång till en mängd olika elfor­dons­tjänster genom vårt partner­nätverk. EV Services Platform är utformad för kommer­siella vagnparker och kan förenkla övergången till elfordon – från att bedriva verksam­heten på ett mer effektivt sätt till att optimera dina befintliga elfordon. Effek­ti­visera vagnsparks­han­te­ringen för elfordon med sömlös datadelning mellan dina olika lösningsle­ve­ran­törer.

fleet manager 06

Vad våra elfor­donskunder har att säga

Hoppa till innehåll
De angivna körsträc­korna för elfordon kan vara mindre än i verklig­heten på grund av belastning, temperatur, terräng och körstil. Med Webfleet-rappor­tering får vi dagliga verkliga körsträckor för förbrän­nings­motor- och elfordon, plus kriterier som vägtyper och stille­stånds­tider. Vi kan se ett fordons verkliga elpotential, den totala ägande­kost­naden och utsläpps­be­spa­ringar.
Owain Pearce, Oxford Direct Services
Hoppa till innehåll
Med Webfleet använder vi telema­tikdata för att förstå genom­snittliga/längsta dagliga resor, fordonens uppehålls­tider med mera. Det är avgörande för att identifiera det bästa elfordonet för vår verksamhet och hjälper oss att optimera storlek och antal laddare för vår vagnpark.
OVO energy

Laddar

Elfor­dons­ut­mär­kelser


Allt du behöver veta om vagnparks­han­tering för elfordon

Vad är vagnparks­han­tering för elfordon?

0
Hoppa till innehåll

Vagnparks­han­tering för elfordon handlar om att driva en elfor­dons­flotta effektivt, säkert och produktivt. Smart planering är avgörande för effektiv hantering – uppdragen bör planeras efter fordonens laddning.

Vilka är de främsta fördelarna med en elfor­dons­flotta?

0
Hoppa till innehåll

Minskade bränsle- och under­hålls­kost­nader är en viktig fördel med en elfor­dons­flotta. Elfordon förbrukar inget bränsle, så de släpper inte ut CO2. En annan fördel är att det visar att ditt företag tar miljöansvar. Det finns även möjlighet till minskade under­hålls­kost­nader eftersom elfordon har färre delar.

Hur skiljer sig vagnparks­han­tering för elfordon och för bensin­drivna fordon?

0
Hoppa till innehåll

Den huvud­sakliga skillnaden i hantering är hur de olika fordonen drivs. För fordon med förbrän­nings­motor handlar det om att tanka på en bensin­station. Hantering av en elfor­dons­flotta kräver att uppdrag planeras utifrån räckvidd och laddning.

Hur fungerar vagnparks­han­tering för elfordon?

0
Hoppa till innehåll

Teknik för vagnparks­han­tering har en viktig roll. Du behöver kunna övervaka elfordonens position och laddningsnivå för att planera rutter och slutföra jobb. Programvara för vagnparks­han­tering för elfordon ger dig mer kontroll genom notiser om batte­ri­nivåer. Funderar du på att gå över till elfordon? Med vår kostnadsfria rapport för införande av elfordon kan du analysera hur mycket du kan spara på bränsle och CO2-utsläpp genom att gå över till elfordon.

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Vad kan elfordon innebära för vagnparker?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Elfordon gör om begreppet mobilitet. Vad kan de göra för ditt företag? Hämta vår e-bok för en exklusiv inblick.

Få en KOSTNADSFRI kopia

Boka ett samtal med en elfor­dons­expert

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.