Hantering av elbilar

Få ut så mycket som möjligt av dina elbilar med WEBFLEET

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Med WEBFLEET får du de verktyg du behöver för att hantera dina elbilar på ett effektivt sätt.

WEBFLEET hjälper dig att

hålla kontakten med dina elfordon, oavsett om de är parkerade eller ute och kör

övervaka alla fordon i en enda vy tillsammans med dina fordon med förbrän­nings­motor (ICE)

känna dig trygg vad gäller räckvidd genom att se till att förarna har tillräckligt mycket laddning för att utföra jobbet

planera dina jobb genom att skicka ut fordon baserat på laddnings­in­for­ma­tionen

se laddnings­in­for­mation i realtid och alltid känna till elbilarnas laddningsnivåer

Anpassa dig efter det oväntade med meddelanden i realtid och laddnings­sta­tioner på kartan

Huvud­funk­tioner

Förstå om elfordon passar in i din fordons­flotta

Funderar ni på att lägga till elfordon men vet inte var ni ska börja? Vår nya Rapport för Elekt­ri­fi­ering av Fordons­flottan utvärderar er nuvarande bilpark och rekom­men­derar vilka fordon som bäst lämpar sig att ersätta med elfordon.

Förstå om elfordon passar in i din fordons­flotta
Webfleet Solutions

Batterinivå i realtid

Känn dig säkrare vad gäller räckvidden för dina el- och hybrid­fordon genom att alltid känna till batterinivå och återstående räckvidd för körning.

Korrekt information för elbilsladdning

Håll dig uppdaterad om vad som händer ute på fältet med fullständig översikt över fordonens laddnings­status och återstående laddningstid.

Webfleet Solutions
Laddnings­rapport för elfordon

Laddnings­rapport för elfordon

Denna rapport ger historisk överblick av när, var och hur länge era elfordon varit inkopplade till laddning. Detta ger er insikt i vad som lett fram till den nuvarande laddningsnivån för era elfordon.

Optimera planeringen för dina anställda

Du kan planera dina jobb genom att visa laddnings­sta­tioner på WEBFLE­ET-kartan och samtidigt se till att dina utsända fordon har tillräcklig batte­ri­laddning för att slutföra jobbet.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Hitta de närmaste laddnings­sta­tio­nerna på vägen

Dina förare kan förlita sig på TomToms karttäckning för elbilar i PRO-förar­ter­mi­nalen. Där finns laddnings­punkter i fler än 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mella­nöstern och Asien.

Få meddelanden så att du kan hålla dig uppdaterad om driften

Få meddelande i realtid när batteriet i ett elfordon under körning når kritisk nivå och måste laddas.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Enkel vagnparks­han­tering

Med hjälp av vår lösning WEBFLEET kan du visa, övervaka och hantera din vagnpark med förbrän­nings­motor-, hybrid- och elfordon på en enda plattform och hjälpa förarna när det behövs. Du kan även integrera WEBFLEET med många olika tredje­parts­program och skapa den lösning som bäst passar din vagnpark.

Övervaka dina elfordon oavsett var du befinner dig

Du kan använda appen WEBFLEET Mobile till att övervaka hela din vagnpark oavsett var du befinner dig. Du har tillgång till det mesta av infor­ma­tionen med en knapp­tryckning och du utför kommandon genom att trycka och dra på samma sätt som i andra mobilappar.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vad kan elfordon innebära för vagnparker?

Webfleet Solutions

Elfordon gör om begreppet mobilitet. Vad kan de göra för ditt företag? Hämta vår e-bok för en exklusiv inblick.

Få en KOSTNADSFRI kopia

Få en demo

Se vad WEBFLEET kan göra för dina elbilar.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu