Hantering av elbilar

Få ut så mycket som möjligt av dina elbilar med Webfleet

Med Webfleet får du de verktyg du behöver för att hantera dina elbilar på ett effektivt sätt.

Webfleet hjälper dig att

hålla kontakten med dina elfordon, oavsett om de är parkerade eller ute och kör

övervaka alla fordon i en enda vy tillsammans med dina fordon med förbrän­nings­motor (ICE)

känna dig trygg vad gäller räckvidd genom att se till att förarna har tillräckligt mycket laddning för att utföra jobbet

planera dina jobb genom att skicka ut fordon baserat på laddnings­in­for­ma­tionen

se laddnings­in­for­mation i realtid och alltid känna till elbilarnas laddningsnivåer

Anpassa dig efter det oväntade med meddelanden i realtid och laddnings­sta­tioner på kartan

Huvud­funk­tioner

Förstå om elfordon passar in i din fordons­flotta

Funderar ni på att lägga till elfordon men vet inte var ni ska börja? Vår nya Rapport för Elekt­ri­fi­ering av Fordons­flottan utvärderar er nuvarande bilpark och rekom­men­derar vilka fordon som bäst lämpar sig att ersätta med elfordon.

Förstå om elfordon passar in i din fordons­flotta
charging levels km

Batterinivå i realtid

Känn dig säkrare vad gäller räckvidden för dina el- och hybrid­fordon genom att alltid känna till batterinivå och återstående räckvidd för körning.

Korrekt information för elbilsladdning

Håll dig uppdaterad om vad som händer ute på fältet med fullständig översikt över fordonens laddnings­status och återstående laddningstid.

business owner lat 09
Laddnings­rapport för elfordon

Laddnings­rapport för elfordon

Denna rapport ger historisk överblick av när, var och hur länge era elfordon varit inkopplade till laddning. Detta ger er insikt i vad som lett fram till den nuvarande laddningsnivån för era elfordon.

Optimera planeringen för dina anställda

Du kan planera dina jobb genom att visa laddnings­sta­tioner på Webfleet-kartan och samtidigt se till att dina utsända fordon har tillräcklig batte­ri­laddning för att slutföra jobbet.

battery level charging stations
pro8735 ev charging points

Hitta de närmaste laddnings­sta­tio­nerna på vägen

Dina förare kan förlita sig på TomToms karttäckning för elbilar i PRO-förar­ter­mi­nalen. Där finns laddnings­punkter i fler än 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mella­nöstern och Asien.

Få meddelanden så att du kan hålla dig uppdaterad om driften

Få meddelande i realtid när batteriet i ett elfordon under körning når kritisk nivå och måste laddas.

low battery
fleet view km

Enkel vagnparks­han­tering

Med hjälp av vår lösning Webfleet kan du visa, övervaka och hantera din vagnpark med förbrän­nings­motor-, hybrid- och elfordon på en enda plattform och hjälpa förarna när det behövs. Du kan även integrera Webfleet med många olika tredje­parts­program och skapa den lösning som bäst passar din vagnpark.

Övervaka dina elfordon oavsett var du befinner dig

Du kan använda appen Webfleet Mobile till att övervaka hela din vagnpark oavsett var du befinner dig. Du har tillgång till det mesta av infor­ma­tionen med en knapp­tryckning och du utför kommandon genom att trycka och dra på samma sätt som i andra mobilappar.

mobile details map

Allt du behöver veta om vagnparks­han­tering för elfordon

Vad är vagnparks­han­tering för elfordon?

Vagnparks­han­tering för elfordon handlar om att driva en elfor­dons­flotta effektivt, säkert och produktivt. Smart planering är avgörande för effektiv hantering – uppdragen bör planeras efter fordonens laddning.

Vilka är de främsta fördelarna med en elfor­dons­flotta?

Minskade bränsle- och under­hålls­kost­nader är en viktig fördel med en elfor­dons­flotta. Elfordon förbrukar inget bränsle, så de släpper inte ut CO2. En annan fördel är att det visar att ditt företag tar miljöansvar. Det finns även möjlighet till minskade under­hålls­kost­nader eftersom elfordon har färre delar.

Hur skiljer sig vagnparks­han­tering för elfordon och för bensin­drivna fordon?

Den huvud­sakliga skillnaden i hantering är hur de olika fordonen drivs. För fordon med förbrän­nings­motor handlar det om att tanka på en bensin­station. Hantering av en elfor­dons­flotta kräver att uppdrag planeras utifrån räckvidd och laddning.

Hur fungerar vagnparks­han­tering för elfordon?

Teknik för vagnparks­han­tering har en viktig roll. Du behöver kunna övervaka elfordonens position och laddningsnivå för att planera rutter och slutföra jobb. Programvara för vagnparks­han­tering för elfordon ger dig mer kontroll genom notiser om batte­ri­nivåer. Funderar du på att gå över till elfordon? Med vår kostnadsfria rapport för införande av elfordon kan du analysera hur mycket du kan spara på bränsle och CO2-utsläpp genom att gå över till elfordon.

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Vad kan elfordon innebära för vagnparker?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Elfordon gör om begreppet mobilitet. Vad kan de göra för ditt företag? Hämta vår e-bok för en exklusiv inblick.

Få en KOSTNADSFRI kopia

Få en demo

Se vad Webfleet kan göra för dina elbilar.