Bräns­le­för­brukning

Använd digitala lösningar för att minska bräns­le­kost­na­derna

Bräns­le­för­brukning

Använd digitala lösningar för att minska bräns­le­kost­na­derna

Sänk bräns­le­kost­na­derna med insikter i bräns­le­för­brukning för enskilda fordon och i hela vagnparken med hjälp av Webfleet. Utvärdera aktuella och historiska data för att identifiera åtgärder som kan minska bräns­le­för­bruk­ningen vid körning, underhåll och ruttpla­nering. Håll koll på hur bräns­le­be­spa­ringarna minskar CO2-utsläpp. Läs allt du behöver veta om bräns­le­för­brukning.

Minska bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet

Minska vagnparkens bräns­le­kost­nader

Genom att hålla koll på data i realtid

Planera bräns­le­ef­fektiva rutter

Med profes­sionell navigering

Minska koldi­ox­i­dav­trycket

För en mer hållbar vagnpark

Viktiga funktioner för att minska bräns­le­för­bruk­ningen

Bräns­leö­ver­vakning i realtid

Behöver du få en tydlig bild av bräns­le­för­bruk­ningen i vagnparken? När du ansluter till lastbilens FMS eller CAN-buss kan du analysera bräns­le­för­bruk­ningen på resenivå. Är du orolig för stöld eller ovanliga förluster? Få varningar om låg bränslenivå så att du kan agera snabbt.

fuel
fuel over time

Historiska data om bräns­le­för­brukning

Spåra bräns­le­för­bruk­ningen över tid med historiska data i översikten i Webfleet. Kolla efter avvikelser och undantag när du går igenom vagnparkens bräns­le­för­brukning. Identifiera var du kan optimera fordons­pre­standa och förar­pre­sta­tioner för att spara mer bränsle.

Läs mer om rapporter i Webfleet⁠

Profes­sionell navigering

Se till att dina förare tar de säkraste, effek­ti­vaste rutterna – för minskad bräns­le­för­brukning krävs att de undviker trafik­stock­ningar, vägarbeten och dåligt väder. Webfleets PRO-förar­ter­mi­naler tillhan­da­håller korrekt trafi­kin­for­mation och lastbils­spe­cifik navigering.

Ta reda på mer om profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation⁠
truck driver tunnel uk
pro 8475 front

Aktiv förar­coachning

Hjälp dina förare med återkoppling och råd i fordonet via våra PRO-förar­ter­mi­naler. Meddelanden via ljud och bild informerar förarna om vanor som slösar bränsle och orsakar CO2-utsläpp, från tomgångs- och fortkörning till felaktig växling.

Läs mer om PRO 8475⁠

Vägledning om farthållare

Bedöm vilka förare som kan behöva mer utbildning om farthållare. Se var farthål­laren aktiveras med karts­pår­ningen i Webfleet – eller öppna bara reserap­porten. Med bättre användning av farthål­laren behöver förarna inte använda gaspedalen lika mycket.

service van driver pro8475 cam50 02 uk
van maintenance

Schemaläggning av fordons­un­derhåll

Spara mer bränsle med väl underhållna fordon. När dina lastbilar är i bästa skick har de bättre bräns­le­för­brukning. Schemalägg regelbundet underhåll för att hålla motor, däck och andra delar i toppskick. Få diagnosti­k­var­ningar och automa­tisera under­hållsåt­gärder.

Läs mer om fordons­un­derhåll⁠

Läs mer om bräns­le­för­brukning

Vad är bräns­le­för­brukning?

0
Hoppa till innehåll

Bräns­le­för­brukning anger hur långt ett fordon kan köra på en liter bensin eller diesel. Den optimala hastigheten för lägsta möjliga bräns­le­för­brukning är kring 65 till 80 km/h för de flesta personbilar och lätta yrkesfordon. Att köra fortare än 80 km/h ökar luftmot­ståndet och bräns­le­för­bruk­ningen.

Hur mäts bräns­le­för­brukning?

0
Hoppa till innehåll

Bräns­le­för­bruk­ningen brukar mätas i liter per 100 kilometer, l/100 km. Beräkningar av bräns­le­för­brukning varierar beroende på fordonstyp och faktorer som vikt och däckpre­standa. Genom­snittlig bräns­le­för­brukning för en dragbil med släp är 30 l/100 km, vilket motsvarar 39 000 liter per år.

Varför är bräns­le­för­bruk­ningen viktig?

0
Hoppa till innehåll

Studier visar att bränsle står för upp till 38 % av den totala ägande­kost­naden i en vagnpark. Därför är effektiv bräns­le­för­brukning viktigt för att minska drift­kost­na­derna. En bräns­le­ef­fektiv vagnpark är mer hållbar: ju mer bräns­le­ef­fektiva dina fordon är, desto mer minskar vagnparkens CO2-utsläpp.

Hur kan bräns­le­för­bruk­ningen förbättras?

0
Hoppa till innehåll

Förbättra bräns­le­för­bruk­ningen i din vagnpark genom att kombinera vagnparks­han­tering och digitala lösningar. Välj verktyg som hjälper dig att optimera förar­be­teende (faktorer som hastighet och tomgångs­körning påverkar bräns­le­för­bruk­ningen), ruttpla­nering, underhåll och däckpre­standa. Med ett system för vagnparks­han­tering som Webfleet kan du enkelt analysera aktuella och historiska data om bräns­le­för­brukning.

Vad är en lösning för bräns­le­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

En lösning för bräns­le­han­tering hjälper vagnpark­sägare och -admi­nist­ra­törer att få bättre kontroll över och minska bräns­le­för­bruk­ningen. En telema­tik­lösning integrerar hårdvara och programvara för att ge effektiv rappor­tering om bräns­le­för­brukning. Webfleet kan hjälpa dig att spara upp till 15 % bränsle med funktioner som profes­sionell ruttpla­nering och OptiDrive 360, som bedömer körstil och ger förarna aktiv återkoppling om körningen.

Varför är bräns­le­han­tering viktigt?

0
Hoppa till innehåll

Att hantera och minska bräns­le­för­bruk­ningen är alltid högt prioriterat för en vagnpark, eftersom bränsle utgör en stor del av drifts­kost­na­derna. Bränsle är en varierande och oundviklig utgift, så det är viktigt för lönsamheten att införa strategier för att spara bränsle i vagnparken.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.