Fordons­un­derhåll

Smartare och effektivare schemaläggning av fordons­un­derhåll

Smartare och effektivare schemaläggning av fordons­un­derhåll

Smartare och effektivare schemaläggning av fordons­un­derhåll

Webfleet ger dig verktyg för att närmare övervaka servicekraven för varje fordon så att du alltid är informerad om vagnparkens skick. Det gör att du kan schemalägga fordons­un­der­hålls­upp­gifter effektivt, ta emot information om felkoder och hålla kostnaderna nere.

Smartare planering

Smartare planering

Minimera risken för motorstopp eller stille­ståndstid för fordons­un­derhåll med kunskap om fordonens skick. Använd vägmä­ta­rin­for­mation och definiera datum för att effektivt schemalägga fordons­un­der­hålls­upp­gif­terna.

Ökad förar­sä­kerhet

Ökad förar­sä­kerhet

Ökad förar­sä­kerhet

Välun­der­hållna fordon är säkrare. Webfleet informerar dig direkt om intervall för fordons­un­derhåll. Och när fordonen är i bästa skick sparar de också bränsle.

Avancerat felkods­med­de­lande

Avancerat felkods­med­de­lande

Fordons­di­a­gnostik och motor­fel­koder skickas omedelbart till vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören. Det gör att du kan agera på ett kontrol­lerat sätt, innan något går fel. En under­hålls­uppgift schemaläggs automatiskt så snart ett fordon rapporterar en felkod.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.