Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

WEBFLEET ger dig verktyg för att närmare övervaka servicekraven för varje fordon så att du alltid är informerad om vagnparkens skick. Det gör att du kan schemalägga fordonsunderhållsuppgifter effektivt, ta emot information om felkoder och hålla kostnaderna nere.

Smartare planering

Smartare planering

Minimera risken för motorstopp eller stilleståndstid för fordonsunderhåll med kunskap om fordonens skick. Använd vägmätarinformation och definiera datum för att effektivt schemalägga fordonsunderhållsuppgifterna.


Ökad förarsäkerhet

Ökad förarsäkerhet

Välunderhållna fordon är säkrare. WEBFLEET informerar dig direkt om intervall för fordonsunderhåll. Och när fordonen är i bästa skick sparar de också bränsle.


Avancerat felkodsmeddelande

Avancerat felkodsmeddelande

Fordonsdiagnostik och motorfelkoder skickas omedelbart till vagnparksadministratören. Det gör att du kan agera på ett kontrollerat sätt, innan något går fel. En underhållsuppgift schemaläggs automatiskt så snart ett fordon rapporterar en felkod.

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.