COVID-19 Update.  Läs mer

Smartare och effektivare schemaläggning av fordons­un­derhåll

Smartare och effektivare schemaläggning av fordons­un­derhåll

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET ger dig verktyg för att närmare övervaka servicekraven för varje fordon så att du alltid är informerad om vagnparkens skick. Det gör att du kan schemalägga fordons­un­der­hålls­upp­gifter effektivt, ta emot information om felkoder och hålla kostnaderna nere.

Smartare planering

Webfleet Solutions

Smartare planering

Minimera risken för motorstopp eller stille­ståndstid för fordons­un­derhåll med kunskap om fordonens skick. Använd vägmä­ta­rin­for­mation och definiera datum för att effektivt schemalägga fordons­un­der­hålls­upp­gif­terna.

Ökad förar­sä­kerhet

Ökad förar­sä­kerhet

Ökad förar­sä­kerhet

Välun­der­hållna fordon är säkrare. WEBFLEET informerar dig direkt om intervall för fordons­un­derhåll. Och när fordonen är i bästa skick sparar de också bränsle.

Avancerat felkods­med­de­lande

Webfleet Solutions

Avancerat felkods­med­de­lande

Fordons­di­a­gnostik och motor­fel­koder skickas omedelbart till vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören. Det gör att du kan agera på ett kontrol­lerat sätt, innan något går fel. En under­hålls­uppgift schemaläggs automatiskt så snart ett fordon rapporterar en felkod.

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu