Jármű­kar­ban­tartás

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

A Webfleet eszközöket kínál az egyes járművek szerviz­igé­nyeinek szoros figyelemmel kíséréséhez, így mindig tájékoz­tatást kap járműparkja állapotáról. Lehetővé teszi a járműpark karban­tartási felada­tainak hatékony ütemezését, a hibakó­dokkal kapcsolatos információk fogadását és a költségek csökken­tését.

Okosabb ütemezés

Okosabb ütemezés

Minima­li­zálja a meghi­bá­sodás vagy a jármű karban­tartása okozta leállás esélyét az állapot áttekin­té­sével. Használja a kilomé­ter-számláló adatait és határozza meg a dátumokat a járműpark karban­tartási felada­tainak hatékony üteme­zé­séhez.

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

A jól karban­tartott járművek bizton­sá­go­sabbak. A Webfleet előre tájékoz­tatja Önt a jármű-kar­ban­tartási időin­ter­val­lu­mokról. Ha járművei a legjobb állapotban vannak, üzemanyag-költ­sé­geket is megta­ka­ríthat.

Fejlett hibakód-ér­te­sítés

Fejlett hibakód-ér­te­sítés

A jármű­di­ag­nosz­tikai és motor­hi­ba­kó­dokat a rendszer azonnal elküldi a jármű­park­ke­ze­lőnek. Ez lehetővé teszi, hogy kontrollált módon cselekedjen, mielőtt balul sülne el a helyzet. A karban­tartási feladat ütemezése automa­ti­kusan megtörténik, amint a jármű hibakódot jelent.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.