COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A WEBFLEET eszközöket kínál az egyes járművek szerviz­igé­nyeinek szoros figyelemmel kíséréséhez, így mindig tájékoz­tatást kap járműparkja állapotáról. Lehetővé teszi a járműpark karban­tartási felada­tainak hatékony ütemezését, a hibakó­dokkal kapcsolatos információk fogadását és a költségek csökken­tését.

Okosabb ütemezés

Webfleet Solutions

Okosabb ütemezés

Minima­li­zálja a meghi­bá­sodás vagy a jármű karban­tartása okozta leállás esélyét az állapot áttekin­té­sével. Használja a kilomé­ter-számláló adatait és határozza meg a dátumokat a járműpark karban­tartási felada­tainak hatékony üteme­zé­séhez.

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

A jól karban­tartott járművek bizton­sá­go­sabbak. A WEBFLEET előre tájékoz­tatja Önt a jármű-kar­ban­tartási időin­ter­val­lu­mokról. Ha járművei a legjobb állapotban vannak, üzemanyag-költ­sé­geket is megta­ka­ríthat.

Fejlett hibakód-ér­te­sítés

Webfleet Solutions

Fejlett hibakód-ér­te­sítés

A jármű­di­ag­nosz­tikai és motor­hi­ba­kó­dokat a rendszer azonnal elküldi a jármű­park­ke­ze­lőnek. Ez lehetővé teszi, hogy kontrollált módon cselekedjen, mielőtt balul sülne el a helyzet. A karban­tartási feladat ütemezése automa­ti­kusan megtörténik, amint a jármű hibakódot jelent.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most