Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Kérjen bemutatót

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

Ütemezzen rendszeres jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­seket, hogy pénzt takarítson meg

A Webfleet eszközöket kínál az egyes járművek szerviz­igé­nyeinek szoros figyelemmel kíséréséhez, így mindig tájékoz­tatást kap járműparkja állapotáról. Lehetővé teszi a járműpark karban­tartási felada­tainak hatékony ütemezését, a hibakó­dokkal kapcsolatos információk fogadását és a költségek csökken­tését.

Okosabb ütemezés

Okosabb ütemezés

Minima­li­zálja a meghi­bá­sodás vagy a jármű karban­tartása okozta leállás esélyét az állapot áttekin­té­sével. Használja a kilomé­ter-számláló adatait és határozza meg a dátumokat a járműpark karban­tartási felada­tainak hatékony üteme­zé­séhez.

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

Növelje a jármű­ve­zetők biztonságát

A jól karban­tartott járművek bizton­sá­go­sabbak. A Webfleet előre tájékoz­tatja Önt a jármű-kar­ban­tartási időin­ter­val­lu­mokról. Ha járművei a legjobb állapotban vannak, üzemanyag-költ­sé­geket is megta­ka­ríthat.

Fejlett hibakód-ér­te­sítés

Fejlett hibakód-ér­te­sítés

A jármű­di­ag­nosz­tikai és motor­hi­ba­kó­dokat a rendszer azonnal elküldi a jármű­park­ke­ze­lőnek. Ez lehetővé teszi, hogy kontrollált módon cselekedjen, mielőtt balul sülne el a helyzet. A karban­tartási feladat ütemezése automa­ti­kusan megtörténik, amint a jármű hibakódot jelent.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

E-mail küldése az értéke­sítési csapatnak

Vegye fel velünk a kapcsolatot minden értéke­sí­téssel és termékkel kapcsolatos kérdés esetében

Kérjen bemutatót

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.