Voertuig­on­derhoud

Slimmere en effec­tievere planning van voertuig­on­derhoud

Slimmere en effec­tievere planning van voertuig­on­derhoud

Slimmere en effec­tievere planning van voertuig­on­derhoud

Met Webfleet hebt u de middelen om de servi­ce­ve­r­eisten van voertuigen nauwkeurig bij te houden, zodat u altijd op de hoogte bent van de staat van uw wagenpark. Hierdoor kunt u op efficiënte wijze voertuig­on­derhoud inplannen, ontvangt u informatie over foutmel­dingen en kunt u uw kosten laag houden.

Slimmer plannen

Slimmer plannen

Beperk de kans op inactieve tijd door pech of onderhoud met inzicht in de staat van het voertuig. Gebruik de informatie van de kilome­ter­teller en plan de datums voor de onder­houds­taken van uw voertuigen.

Vergroot de veiligheid van bestuurders

Vergroot de veiligheid van bestuurders

Vergroot de veiligheid van bestuurders

Voertuigen die goed worden onderhouden zijn veiliger. Webfleet voertuig­on­derhoud informeert u van tevoren over onder­houds­in­ter­vallen voor uw voertuigen. En wanneer uw voertuigen in de best mogelijke staat zijn, verbruiken ze ook nog eens minder brandstof.

Geavan­ceerde foutco­de­mel­dingen

Geavan­ceerde foutco­de­mel­dingen

Diagnos­tische foutmel­dingen van het voertuig en de motor worden direct naar de fleet manager verzonden. Hierdoor kunt u op een gecon­tro­leerde manier reageren voordat er iets misgaat. Er wordt automatisch een onder­houdstaak ingepland zodra een voertuig een foutmelding doorgeeft. Daarnaast kan ook de Vehicle Check App worden gebruikt om de dagelijkse voertuig checks te digita­li­seren.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.