Chytřejší a efektiv­nější plánování údržby vozidel

Chytřejší a efektiv­nější plánování údržby vozidel

Služba Webfleet nabízí funkce, s jejichž pomocí budete moci důkladně sledovat servisní požadavky všech svých vozidel a získáte přehled o stavu svého vozového parku. S těmito nástroji naplánujete efektivně údržbu vozidel, získáte informace o poruchách a snížíte náklady.

Inteli­gent­nější plánování

Inteli­gent­nější plánování

Na základě přehledu o stavu svých vozidel pak budete moci minima­li­zovat riziko poruch i prostoje způsobené údržbou. S pomocí údajů z počitadla kilometrů efektivně naplánujete data servisních prohlídek vozidel.

Vyšší bezpečnost řidičů

Vyšší bezpečnost řidičů

Vyšší bezpečnost řidičů

Dobře udržovaná vozidla jsou bezpečnější vozidla. Služba Webfleet vás s předstihem upozorní na blížící se pravidelné servisní prohlídky. Vozidla v dobrém technickém stavu jsou spoleh­li­vější a úspora bude patrná i na spotřebě paliva.

Propra­covaná oznámení kódů poruch

Propra­covaná oznámení kódů poruch

Správci vozového parku obratem obdrží kódy poruch diagnostiky vozidla a motoru. Získají tak možnost řešit potíže, ještě než se projeví. Jakmile vozidlo nahlásí poruchu, údržba se naplánuje automaticky.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.