Správa vozového parku pro servisní a opravá­renské technické společnosti

Snižte náklady, zvyšte svou produk­tivitu a bezpečnost

Správa vozového parku pro servisní a opravá­renské technické společnosti

Snižte náklady, zvyšte svou produk­tivitu a bezpečnost

Webfleet, světová špička na poli telematiky, vám poskytuje všechny nástroje potřebné ke snížení nákladů na vozový park, zajištění bezpečnosti, zlepšení spoko­je­nosti zákazníků a zvýšení produk­tivity vašich řidičů. Naše řešení Webfleet umožňuje snadnou komunikaci s vaším týmem v terénu a zjedno­dušuje správu pracovníků. A výsledek? Spoko­je­nější zákazníci a více splněných zakázek.

Služba Webfleet vám pomůže

Získat spokojené řidiče a zákazníky díky vysokým úrovním služeb

Poskytovat prvotřídní odhadování času příjezdu, aby na vás zákazníci nečekali1

Dokončit více zakázek s optima­li­zo­vaným procesem správy zakázek

Ušetřit náklady díky optimálním trasám a upozorněním na údržbu

Snížit čas strávený adminis­tra­tivou vozového parku, abyste se mohli zaměřit na hlavní pracovní úkoly

Přizpůsobit proces správy pracovních postupů propojením s dalšími firemními aplikacemi

Využijte naše řešení pro servis a údržbu

Neustálý přehled o poloze vozidel

Ve službě Webfleet můžete v reálném čase sledovat polohu a využití svého vozového parku. Náš systém přesně zaznamenává odpracované hodiny nebo hodiny strávené za volantem a pamatuje si, kde se které vozidlo vašeho vozového parku v danou chvíli nacházelo. Sledování vozidel také zvýrazní anomálie a poukáže na vzorce ve vaší firmě.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Zvýšení spoko­je­nosti zákazníků

Služba Webfleet vám pomůže přesněji určovat čas příjezdu pomocí našeho oceňovaného řešení dopravních informací. Naše profe­si­o­nální navigace využívá komplexní síť aktuálních dopravních informací a pokročilé algoritmy, které pomáhají vašim řidičům vyhnout se zácpám a hustému provozu. Je tedy pravdě­po­dob­nější, že zakázku splní včas a zákazníci tak budou spokojeni.

Dynamická správa expedice zakázek a pracovních postupů

Služba Webfleet vám díky oceňované službě TomTom Traffic a chytrému plánování a expedici pomůže určit nejvhod­nější řidiče pro každou zakázku, stav příkazu i vozidla. Funkce optima­lizace příkazů2 optima­lizuje pořadí vašich zastávek pomocí jednoho kliknutí za účelem snížení počtu ujetých kilometrů a doby strávené na cestách. To vše vám umožní lépe plánovat, plnit více zakázek a zlepšit služby.

order optimisation
wfdesktop pro8475 link710

Jednoduchá obousměrná komunikace

Odesíláním zakázek a pokynů ohledně příkazů z kanceláře přímo do zařízení Driver Terminal PRO vašeho řidiče zjedno­dušíte pracovní postup a ušetříte čas. Terminál přečte zprávu nahlas, aby nedošlo k odvádění pozornosti řidiče. Zůstaňte ve spojení se svým týmem v terénu a dostávejte pravidelné aktualizace ohledně stavu příkazu a očekávaného času příjezdu, abyste mohli dynamicky reagovat na nečekané situace.

Vše, co potřebujete, abyste měli náklady pod kontrolou

Kromě pravi­delných upozornění na naplá­no­vanou údržbu budete také ze služby Webfleet dostávat oznámení, pokud vozidlo začne vykazovat známky poruchy. Díky tomu můžete naplánovat údržbu dřív, než dojde k nákladným poruchám. Můžete také monitorovat spotřebu paliva, abyste odhalili neobvyklé zacházení nebo určili oblasti, ve kterých lze zlepšit styl jízdy za účelem snížení pojistného.

fuel over time
wf desktop tablet mobilephone logbook en

Přesné sledování všech zdani­telných ujetých kilometrů

Vaši řidiči si mohou snadno zaznamenat služební i soukromé najeté kilometry pomocí zařízení Driver Terminal PRO nebo mobilní aplikace Webfleet Logbook. Přesné přehledy o cestách ze služby Webfleet mohou použít k účtování cestovného.

Efektivní správa týmu

Díky skóre OptiDrive vám služba Webfleet bude poskytovat informace potřebné k optima­lizaci výkonu řidiče v terénu. Funkce a rady služby Active Driver Feedback se zobrazují na zařízení Driver Terminal PRO takovým způsobem, aby neodváděly pozornost řidiče. Díky tomu se řidiči mohou věnovat bezpečné a spolehlivé jízdě a zároveň udržovat dobrou pověst vaší společnosti.

wf tracking truck optidrive
ev van delivery pro8475 digital signature 01

Snadné propojení všech firemních systémů

Službu Webfleet můžete snadno spojit s dalšími firemními aplikacemi pro vytvoření přesně takového řešení, jaké potřebujete. Například se zařízením Driver Terminal PRO 8475 můžete správu pracovních postupů upravit ještě více. Toto zařízení má na starost aktivity jako je kontrola vozidel a snímání dat o zásilkách prostřed­nictvím skenování čárového kódu a digitálního podpisu v kombinaci s aplikacemi třetích stran. Veškerá data se pak ukládají do jednoho systému.

Podívejte se na více informací o funkcích pro servis a údržbu

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Jak můžete snížit náklady svého vozového parku?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Stáhněte si e-knihu nyní a objevte způsoby, se kterými budete mít provozní náklady vozového parku pod kontrolou.

Další informace

Číslo 1 na celém světě!

Už 60 000 zákazníků využívá výhod služby Webfleet.

Fife Council improved MPG by 15%.
Jennifer Thain, Fife Council
With Webfleet improvement in delivery time of 20%.
Ben Povey, Krispy Kreme
8% decrease in driving time.
Bryan Campbell, Blackbourne Integrated M&E

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Zajímá vás, jak můžete zlepšit své služby, snížit náklady a splnit více zakázek? Zarezer­vujte si ukázku a zjistěte, jak vám služba Webfleet může pomoct spravovat provoz společnosti zajišťující servis a údržbu.

1 ETA = Očekávaný čas příjezdu
2 Optima­lizace příkazů vyžaduje předplatné dodatečných funkcí.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.