Správa vozového parku pro profe­si­o­nální týmy prodeje a služeb

Snižte náklady, zvyšte produk­tivitu a mějte spokojené řidiče

Webfleet, světová špička na poli telematiky, vám poskytuje všechny nástroje potřebné ke snížení nákladů na vozový park, maxima­lizaci produk­tivity vašich týmů a udržení spokojených řidičů. Naše řešení Webfleet sleduje produk­tivitu vašeho týmu prodeje a služeb na cestách a pomáhá zjednodušit provoz vaší firmy.

Služba Webfleet vám pomůže

Snížit čas strávený adminis­tra­tivou vozového parku, abyste se mohli zaměřit na hlavní pracovní úkoly

Dorazit včas na schůzky díky navigaci s aktuálními dopravními informacemi

Dokončit více zakázek s optima­li­zo­vaným procesem správy zakázek

Ušetřit náklady díky optimálním trasám a upozorněním na údržbu

Podporovat bezpečnou jízdu pomocí věcné zpětné vazby řidičům

Dodržovat místní předpisy a nařízení díky spolehlivým a přesným přehledům o cestách

Využijte naše profe­si­o­nální řešení pro prodej a služby

Sledování vozidel v reálném čase

Služba Webfleet nabízí živé sledování produk­tivity vašich týmů prodeje a služeb. Náš systém sledování vozidel přesně hlásí počet uskuteč­něných schůzek členů vašich týmů a čas strávený za volantem.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Buďte včas u svých zákazníků

Naše profe­si­o­nální řešení navigace a správy vozového parku kombinuje komplexní síť aktuálních dopravních informací a pokročilé algoritmy, které pomáhají vašim týmům vyhnout se zácpám a hustému provozu. Konečný výsledek? Zvyšuje se pravdě­po­dobnost, že dorazí včas na schůzku.

Přesné přehledy o cestách

Vaše týmy si mohou snadno zaznamenat služební i soukromé najeté kilometry pomocí zařízení Driver Terminal PRO nebo mobilní aplikace Webfleet Logbook. Přehledy o cestách poskytované ve službě Webfleet lze používat pro účtování cestovného a k potvrzení při žádostech daňových úřadů.

wf desktop tablet mobilephone logbook en
fuel over time

Mějte náklady na vozový park pod kontrolou

Snižte celkové náklady na vlastnictví vozidla pomocí dat z integrace vozidla. Můžete například snížit riziko nečekané poruchy vozidla díky automa­tickým upozorněním na naplá­no­vanou údržbu.

Zlepšete styl jízdy svých zaměstnanců

Při zodpovědném stylu řízení dosáhnete nižší spotřeby a úspor v oblasti údržby i pojištění a snížíte celkové náklady na vlastnictví vozidla. Skóre OptiDrive ve službě Webfleet vám poskytuje informace potřebné k podpoře a učení bezpečné a ekonomické jízdy ve vašem týmu.

wf tracking truck optidrive
integration wf pro8 digital signature

Snadná integrace všech firemních systémů

Službu Webfleet můžete snadno spojit s dalšími firemními aplikacemi pro vytvoření přesně takového řešení pro správu vozového parku, jaké potřebujete. Například synchro­nizace se systémy pro vyúčtování a CRM vám poskytne detailnější přehled o základních datech a sníží adminis­trativu.

Podívejte se na více informací o funkcích pro prodej a služby

Návratnost investice do 6–9 měsíců

Chcete zjistit, jak snížit náklady, zlepšit efektivitu a strávit méně času nad adminis­tra­tivou? Zarezer­vujte si ukázku a zjistěte, jak vám služba Webfleet může pomoct spravovat týmy prodeje a služeb.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.