Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 COVID-19 Update.  Další informace

Sledujte produk­tivitu svých obchodních zástupců a jejich zdanitelné ujeté kilometry

Sledujte produk­tivitu svých obchodních zástupců a jejich zdanitelné ujeté kilometry

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Získejte výkazy o skutečných výkonech

Webfleet Solutions

Získejte výkazy o skutečných výkonech

Služba WEBFLEET vám usnadní sledování produk­tivity vašich obchodních zástupců. Získáte podrobné, spolehlivé výkazy o počtu uskuteč­něných schůzek vašich obchodních zástupců, době strávené za volantem nebo počtu zastávek.

Snížení nákladů na palivo

Webfleet Solutions

Snížení nákladů na palivo

Jak vaši obchodní zástupci tráví mnoho času na cestách, můžou náklady na palivo rychle narůstat. Naše nejmo­der­nější řidičské terminály vám ušetří náklady za zbytečně najeté kilometry. Využívají totiž dopravní informace a údaje o rychlosti jízdy v reálném čase, aby vaše obchodní zástupce efektivně navedly od jednoho zákazníka k dalšímu. A služba WEBFLEET pomůže vašim řidičům zlepšit styl jízdy a stlačit náklady na palivo ještě níž.

Sledování všech zdani­telných ujetých kilometrů

Webfleet Solutions

Sledování všech zdani­telných ujetých kilometrů

Funkce automatické knihy jízd služby WEBFLEET vám usnadní sledování každého zdani­telného kilometru. Nabízí totiž bezpro­blémové proplácení najetých kilometrů a pomáhá s vykazováním daní.

Číslo 1 na celém světě!

Už 50 000 zákazníků využívá výhod služby WEBFLEET.

case matthew algie
20% zvýšení počtu schůzek.
Peter McGadey, Matthew Algie

Výhody značky Webfleet Solutions

Zákazníci 50 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Bezpro­blémová integrace s webem Salesforce.com

Webfleet Solutions

Bezpro­blémová integrace s webem Salesforce.com

Odesílejte vašim obchodním zástupcům informace o schůzkách s klienty přímo prostřed­nictvím navigačních zařízení PRO. S pomocí webu Salesforce.com v počítači nebo aplikace Salesforce v mobilním telefonu odešlete svým pracovníkům kompletní informace o adrese klienta. Jakmile váš pracovník úkol přijme, automaticky se zahájí navigace. K dispozici budete mít informace o jízdách a s pomocí webu Salesforce.com jednoduše vykážete dobu strávenou na cestě.

App Center

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní