Optima­lizace vozového parku

Přijímejte lepší rozhodnutí díky rozsáhlému systému hlášení

Optima­lizace vozového parku se službou WEBFLEET vám pomůže s analýzou a neustálým zlepšováním. Řídicí panel a hlášení služby WEBFLEET přináší celou řadu aktuálních informací o vozidlech, s nimiž budete mít o všem přehled.

Funkce optima­lizace vozidel

Přehled klíčových indikátorů výkonnosti

Služba WEBFLEET nabízí okamžitý přístup ke klíčovým indikátorům výkonnosti, které pomáhají optima­li­zovat vozový park takřka ihned. Indikátory služeb, produk­tivity i paliva můžete přizpůsobit svým potřebám a sledovat tak trendy, testovat výkonnost a najít prostor ke zlepšení.

Řídicí panel – přehledné zobrazení klíčových ukazatelů výkonnosti
Hlášení – přehled

Získejte přehled

Služba WEBFLEET nabízí různorodá hlášení, která vám pomohou optima­li­zovat výkonnost vozového parku. Tato nejkom­plex­nější sada předpři­pra­vených hlášení nabízí detailní přehled o aktivitách jednotlivců i vozového parku. V případě, že si hlášení přizpů­sobíte, získáte v ten pravý čas přesně ty informace, které potřebujete. Hlášení pak můžete naplánovat tak, aby se spouštěla automaticky, nebo je stahovat na vyžádání.

Další informace o hlášeních služby WEBFLEET

Buďte okamžitě informováni

Služba WEBFLEET vás prostřed­nictvím řídicího panelu ihned upozorní na změnu stavu objednávky, nutnost údržby vozidla nebo opuštění vymezené geografické zóny.

Oznámení – automatické zazna­me­návání pracovní doby

untranslated

Výhody optima­lizace vozového parku se službou WEBFLEET:

Získejte přehled

Vizuální znázornění klíčových ukazatelů.

Prokažte své výkony

Přehledně zobrazí klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) vašeho vozového parku.

Získejte okamžitá upozornění

Budete mít vždy ty nejčer­s­tvější informace.

Přijímejte lepší rozhodnutí díky rozsáhlému systému hlášení

Aktuální informace vám pomohou se správně rozhodnout a zefektivnit tak chod vaší firmy.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.