Optima­lizace vozového parku

Přijímejte lepší rozhodnutí díky rozsáhlému systému hlášení

Optima­lizace vozového parku se službou Webfleet vám pomůže s analýzou a neustálým zlepšováním. Řídicí panel a hlášení služby Webfleet přináší celou řadu aktuálních informací o vozidlech, s nimiž budete mít o všem přehled.

Funkce optima­lizace vozidel

Přehled klíčových indikátorů výkonnosti

Služba Webfleet nabízí okamžitý přístup ke klíčovým indikátorům výkonnosti, které pomáhají optima­li­zovat vozový park takřka ihned. Indikátory služeb, produk­tivity i paliva můžete přizpůsobit svým potřebám a sledovat tak trendy, testovat výkonnost a najít prostor ke zlepšení.

Řídicí panel – přehledné zobrazení klíčových ukazatelů výkonnosti
Hlášení – přehled

Získejte přehled

Služba Webfleet nabízí různorodá hlášení, která vám pomohou optima­li­zovat výkonnost vozového parku. Tato nejkom­plex­nější sada předpři­pra­vených hlášení nabízí detailní přehled o aktivitách jednotlivců i vozového parku. V případě, že si hlášení přizpů­sobíte, získáte v ten pravý čas přesně ty informace, které potřebujete. Hlášení pak můžete naplánovat tak, aby se spouštěla automaticky, nebo je stahovat na vyžádání.

Další informace o hlášeních služby Webfleet⁠

Buďte okamžitě informováni

Služba Webfleet vás prostřed­nictvím řídicího panelu ihned upozorní na změnu stavu objednávky, nutnost údržby vozidla nebo opuštění vymezené geografické zóny.

Oznámení – automatické zazna­me­návání pracovní doby

Vše, co potřebujete vědět o optima­lizaci vozového parku

Co je optima­lizace vozového parku?

0
Přejít na obsah

Optima­lizace vozového parku v sobě snoubí dovednosti správy vozového parku s digitálními řešeními, díky čemuž zjedno­dušuje pracovní procesy, snižuje provozní náklady, zlepšuje produk­tivitu a zvyšuje bezpečnost na silnicích. Optima­lizace vozového parku využívá historická i aktuální data, takže získáte přehled o provozu své společnosti a můžete rychleji činit správná rozhodnutí. Zahrnuje integraci telematiky a softwaru pro správu vozového parku.

Proč byste měli optima­li­zovat svůj vozový park?

0
Přejít na obsah

Když máte úplnou kontrolu nad svými operacemi, získáte tak jednu jasnou výhodu. Optima­lizace vozového parku eliminuje zdlouhavé papírování a ruční úkony – z jediného ovládacího panelu můžete spravovat svá vozidla, kontrolovat dodržování předpisů, plánovat trasy a sledovat dobu řízení. Integrované řešení pro správu vozového parku umožňuje sledovat nejdů­le­ži­tější klíčové ukazatele pro vaši společnost, od spotřeby paliva a předpo­klá­daných časů příjezdu do cíle až po bezpečnost na silnicích.

Jak lze optima­li­zovat vozový park?

0
Přejít na obsah

Optima­lizace vozového parku se týká efektivity: snižování nákladů za současného zvyšování produk­tivity. Při optima­lizaci vozového parku je nutné naplno využít data vaší společnosti. Díky digitálnímu systému pro správu vozového parku se můžete vyhnout ručnímu procházení spoustou dat a namísto toho rychle vyhledávat potřebné informace. Zbavte se nekonečné adminis­trace a zaměřte se na důležitější úlohy, jako je například chytřejší plánování tras a školení řidičů k menší spotřebě paliva a větší bezpečnosti.

Výhody optima­lizace vozového parku se službou Webfleet:

Získejte přehled

Vizuální znázornění klíčových ukazatelů.

Prokažte své výkony

Přehledně zobrazí klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) vašeho vozového parku.

Získejte okamžitá upozornění

Budete mít vždy ty nejčer­s­tvější informace.

Přijímejte lepší rozhodnutí díky rozsáhlému systému hlášení

Aktuální informace vám pomohou se správně rozhodnout a zefektivnit tak chod vaší firmy.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.