Správa vozového parku pro posky­to­vatele zdravot­nických služeb

Spravujte a optima­li­zujte aktivitu vozového parku zdravot­nických vozidel

Správa vozového parku pro posky­to­vatele zdravot­nických služeb

Spravujte a optima­li­zujte aktivitu vozového parku zdravot­nických vozidel

Společnost Webfleet nabízí kompletní sadu nástrojů pro provozování spoleh­livého a efektivního vozového parku. Řešení Webfleet pro správu vozového parku vám pomáhá při dokazování doby strávené posky­to­váním péče, omezování nákladů a určování oblastí, kde by bylo možné pracovní postup vylepšit.

Výhody:

Snížení adminis­tra­tivní zátěže a výdajů

Zlepšení stylu jízdy a snížení rizik

Zajistí dodržování nařízení a bezchybného průchodu kontrolami

Co může služba Webfleet nabídnout vašemu vozovému parku zdravot­nických služeb?

Snadné prokazování poskytnuté péče

Snadné prokazování poskytnuté péče

Snadné prokazování poskytnuté péče

Služba Webfleet automaticky vykazuje, kolik hodin strávili vaši zaměstnanci posky­to­váním péče a kolik na cestách. Budete mít úplný přehled o pohybu svých zaměstnanců, takže v případě tísňového volání můžete vyslat nejbližšího pracovníka, čímž zlepšíte svou efektivitu a dobu reakce.

Snižte své režijní náklady

Snižte své režijní náklady

Snižte své režijní náklady

Minima­li­zujte počet telefo­nických hovorů, ujeté kilometry i adminis­tra­tivní zátěž. Naše technologie sledování vozidel a systém oboustranné komunikace vám umožní najít nejbližšího zdravot­nického pracovníka a okamžitě mu zaslat pacientovu adresu. A také získáte spolehlivou knihu jízd, na jejímž základě budete moci pracovníkům proplácet výdaje.

Pomozte svému týmu k efektiv­nější péči

Pomozte svému týmu k efektiv­nější péči

Pomozte svému týmu k efektiv­nější péči

Služba Webfleet zaznamenává, kolik času pracovníci tráví s pacienty, na cestách a osobním volnem a přináší nápady na vylepšení.

Výhody značky Webfleet

Zákazníci 60 000

Vyhovuje normě ISO 27001

Partneři ve vašem okolí

Špičkový výzkum a vývoj

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.