Co je to správa vozového parku?

Optima­li­zujte své podnikání pomocí nástrojů, které vám ušetří čas a peníze

Co je to správa vozového parku?

Optima­li­zujte své podnikání pomocí nástrojů, které vám ušetří čas a peníze

Správa vozového parku je pojem, který popisuje postupy a technologie využívané ve firmách ke správě užitkových vozidel. Zahrnuje řadu činností jako údržbu vozidel, správu spotřeby paliva, bezpečnost řidičů a plánování logistiky.

Cílem správy vozového parku je zlepšit efektivitu provozu, snížit náklady a zlepšit celkový výkon vozového parku. Řešení pro správu vozového parku mohou zahrnovat softwarové nástroje, systémy sledování pomocí GPS, telematiku a další pokročilé technologie, které firmám v reálném čase poskytují informace pro optima­lizaci provozu vozového parku. Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o správě vozového parku.

Služba Webfleet pomáhá sledovat vozidla, snížit náklady na palivo a zvýšit efektivitu provozu, to vše z jednoho řídicího panelu. Zjistěte, co všechno zvládne náš systém pro správu vozového parku.


Prohlédněte si naše řešení správy vozového parku

Sledování vozidel

Sledování vozidel

Sledujte vozidla v reálném čase a ušetřete na silnicích čas i peníze.

Bezpečnost a údržba vozového parku

Bezpečnost a údržba vozového parku

Přispějte k bezpečnému provozu na silnicích u svého vozového parku

Správa pracovních postupů

Správa pracovních postupů

Pomáháme vám spravovat pracovní postupy, zlepšovat služby zákazníkům a plnit více zakázek

Dodržování předpisů

Dodržování předpisů

Dodržování předpisů je s automa­ti­zo­vanými úkoly a přesnými daty snadné

Udrži­telnost vozového parku a elektrická vozidla

Udrži­telnost vozového parku a elektrická vozidla

Provozujte vozový park odpovědný k životnímu prostředí

Systém pro správu vozového parku pomáhá...

Sledovat, kde se nacházejí vaše vozidla, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Díky sledování a zjišťování polohy vozidel v reálném čase

Rozhodovat se lépe a rychleji

Díky analýze dat o výkonu vozového parku

Chránit řidiče a vozidla

Díky nástrojům na předcházení nehodám a omezení prostojů

Vyhnout se pokutám a poškození pověsti

Díky podpoře dodržování předpisů řidiči, vozidly i společností

Odvést více práce a snížit náklady

Díky optima­li­zované správě pracovních postupů a příkazů

Snížit emise CO2 a ušetřit palivo

Díky udrži­tel­nějšímu provozu a efektivní správě elektro­mobilů

Prohlédněte si všechna řešení na správu vozového parku

Sledování vozidel

Získejte přesnou polohu každého vozidla ve vozovém parku v reálném čase. Přidělujte zakázky podle toho, který řidič je nejblíže zákazníkovi. Sledujte údaje o vozidlech a seznamte se s vlivem stylu jízdy na spotřebu paliva. Chcete snížit náklady? Sledování vozidel ve službě Webfleet umožňuje snadno analyzovat historická data a data v reálném čase, abyste mohli vylepšit provoz.

Funkce:

 • Sledování vozidel a majetku v reálném čase
 • Palubní kamera, mobilní aplikace a sledování OEM
 • Řídicí panel a přizpů­sobená hlášení
 • Oznámení a upozornění
Víc o sledování vozidel⁠
vehicle tracking areal 01 eu
ev van driver pro8475 cam50 02

Bezpečnost a údržba vozového parku

Zlepšete bezpečnost všech účastníků provozu a zároveň snižte náklady. Díky palubní kameře využívající umělou inteligenci poskytuje služba Webfleet Video kompletní přehled o nehodách. Přímo z účtu si můžete stáhnout průkazný záznam, což vám pomůže snížit počet neopráv­něných nároků a ušetřit za pojistné. Nástroje, které sledují stav vozidel v reálném čase, pomohou zajistit jejich provo­zu­schopnost.

Funkce:

 • Informace o řidičích a jejich školení
 • Palubní kamera s umělou inteligencí
 • Doby řízení
 • Okamžitá upozornění ohledně událostí během jízdy a údržby
 • Digita­li­zované prohlídky vozidel
 • Sledování tlaku v pneuma­tikách
Další informace o bezpečnosti a údržbě vozového parku⁠

Správa pracovních postupů

Při propojení služby Webfleet se zařízením PRO Driver Terminal nebo aplikací Work App zvýšíte flexibilitu provozu. Zachovejte si přehled o pracovních příkazech a dostupnosti řidičů. Komunikujte bez problémů se svým týmem v terénu, který vám může zasílat informace o stavu příkazu a předpo­klá­daných časech příjezdu. Na řídicím panelu účtu získáte jasný přehled o klíčových datech, jako je čas strávený u zákazníka a pracovní doba.

Funkce:

 • Profe­si­o­nální navigace
 • Optima­lizace rozpisu příkazů
 • Osvědčení o doručení
 • Integrace rozhraní API
 • Mobilní aplikace pro správce vozového parku a řidiče
Další informace o správě pracovních postupů⁠
driver cau 08
ev van charging pro8475 02

Udrži­telnost a elektrická vozidla

Ať už je vaše cesta k dekar­bo­nizaci v jakékoli fázi, služba Webfleet vám může pomoci k ekologicky šetrnějšímu vozovému parku. Snižte spotřebu paliva vozového parku nebo jej rozšiřte o elektro­mobily, aby byl jeho provoz udrži­tel­nější. Náš systém pro správu vozového parku podporuje řidiče v přechodu na ekolo­gič­tější styl jízdy.

Funkce:

 • Sledování a hlášení emisí CO2
 • Sledování a analýzy spotřeby paliva
 • Funkce Active Driver Feedback a školení řidičů
 • Správa vozového parku pro elektrická vozidla
 • Nástroje podporující přechod na elektro­mobily
Další informace o udrži­tel­nosti a elektrických vozidlech⁠

Dodržování předpisů

Služba Webfleet usnadňuje dodržování měnících se předpisů ze strany řidičů, vozidel a společnosti. Naše řada řešení pro vozový park zaměřených na dodržování předpisů pomáhá snížit náklady, vyhnout se pokutám, zvýšit produk­tivitu a soustředit se na zajištění vyššího přínosu pro zákazníky. Spravujete chladí­renský vozový park? Služba Webfleet poskytuje přehled a kontrolu v reálném čase u všech vozů s chlazeným zbožím.

Funkce:

 • Správa tachografů
 • Sledování údajů o ujetých kilometrech
 • Digita­li­zované prohlídky vozidel
 • Sledování tlaku v pneuma­tikách
 • Povolená hmotnost nákladu
 • Sledování teploty
Další informace o dodržování předpisů⁠
fleet manager 01
mobile apps

Mobilní správa vozového parku

Nemusíte sedět v kanceláři, abyste mohli spravovat svůj vozový park. S aplikací Webfleet Mobile máte vše potřebné vždy po ruce. Můžete zjistit polohu vozidel a řidičů, kontrolovat dodržování předpisů a zajistit efektivní dispečink příkazů. Nabízíme také aplikace podporující produk­tivitu, které zjedno­dušují každodenní úkoly řidičů, ať už jde o každodenní kontroly vozidel nebo informování o stavu zakázky.

Funkce:

 • Sledování vozidel a majetku v reálném čase
 • Obousměrná komunikace
 • Správa cest
 • Expedice zakázek
 • Oznámení a upozornění
Více o aplikaci Webfleet Mobile⁠

Firemní integrace

Využíváte ke zlepšení provozní efektivity produkty třetích stran? Náš systém pro správu vozového parku můžete snadno integrovat do svých stávajících softwa­rových a firemních aplikací. Služba Webfleet je založená na otevřené platformě, což znamená, že si můžete nastavit vlastní procesy podle potřeb svého vozového parku. Mezi integrace pro správu vozového parku patří kancelářské aplikace, nástroje ve vozidlech a také poradce pro elektri­fikaci vozového parku díky partnerství se společností Chargylize.

Funkce:

 • Kancelářská řešení
 • Firemní aplikace
 • Rozhraní API Webfleet
Víc o firemní integraci⁠
devices pro8 01 coldchain

Prohlédněte si naše technologie pro správu vozového parku

Sledování z palubní kamery

Sledování z palubní kamery

Získejte kompletní přehled o důležitých událostech při jízdě díky palubní kameře využívající umělou inteligenci a sledování GPS.

Sledování v mobilní aplikaci

Sledování v mobilní aplikaci

Sledujte vozidla a digita­li­zujte pracovní postupy v jednoduché aplikaci pro systém Android.

Sledování OEM

Sledování OEM

Propojte vozidla s telematikou insta­lo­vanou ve výrobě (není nutný další hardware).


Vše, co potřebujete vědět o správě vozového parku

Co je to profe­si­o­nální vozový park?

0
Přejít na obsah

Profe­si­o­nální vozový park označuje skupinu užitkových vozidel, které vlastní a provozuje firma nebo organizace k obchodním účelům. Může se jednat o automobily, dodávky, nákladní vozy a autobusy. Profe­si­o­nální vozový park se obvykle využívá k přepravě zboží, osob nebo vybavení. Správci profe­si­o­nálních vozových parků spoléhají na digitální řešení, díky kterým bude jejich provoz efektivní a konku­ren­ce­schop­nější.

Proč je správa vozového parku tak důležitá?

0
Přejít na obsah

Při správě vozového parku může být nutné činit kompli­kovaná rozhodnutí. K dosažení hladkého provozu firmy je třeba zvážit celou řadu faktorů, od výběru těch správných vozidel a řidičů až po zajištění bezpečnosti, úspory peněz, zvýšení efektivity a dodržování právních předpisů.

Řešení pro správu vozového parku využívající telematiku vám poskytne přehled nad všemi těmito aspekty. S přístupem ke správným datům budete moci vylepšit své pracovní postupy a rozvíjet tak své podnikání.

Důležitým zdrojem dat jsou vaše vozidla. Jasné informace ohledně polohy, spotřeby paliva, ujeté vzdálenosti a stylu jízdy můžou být využity k optima­lizaci všech kroků provozu vašeho vozového parku.

Díky přístupu k údajům o vozidle, nad kterými máte kontrolu, získáte přehled o provozu vozidel a zajistíte tak, že správa vozového parku bude efektivní a zajistí růst vašeho podnikání.

Co dělá správce vozového parku?

0
Přejít na obsah

Správci vozového parku dohlíží na provoz a údržbu firemního vozového parku. To zahrnuje výběr a sledování vozidel a zajištění toho, že jsou správně používány, jezdí po správných trasách a probíhá řádně jejich údržba a servis.

Správci vozového parku také zodpovídají za správu řidičů, udržení nákladů vozového parku pod kontrolou a za to, že jsou dodrženy všechny související právní požadavky.

Za účelem zvýšení efektivity a výkonnosti vozového parku se správci vozového parku často spoléhají na telematiku vozidel v kombinaci se softwarem a hardwarem pro správu vozového parku.

Najít to správné řešení vyžaduje několik kroků. Musíte definovat potřeby své společnosti, porozumět fungování různých dodavatelů, dodržet požadavky IT oddělení a nastavit si správná očekávání od služby.

Co je systém pro správu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Systém správy vozového parku je kombinací propojeného softwaru a hardwaru, které správci vozového parku používají ke správě svých vozidel.

Tyto systémy mohou zahrnovat několik prvků:

 • Software pro správu vozového parku. Správci vozového parku tohle rozhraní používají ke správě dat o vozidlech a k získání přehledných informací o tom, jak optima­li­zovat výkon vozového parku.
 • Zařízení pro sledování vozidel. Do vozidel mohou být připojena nebo nainsta­lována hardwarová zařízení, která sledují polohu vozidel v reálném čase. Tato zařízení mohou shromaž­ďovat i data o stylu jízdy a diagnostice motoru.
 • Zařízení Driver Terminal. Tato zařízení pomáhají řidičům posky­to­váním rozšířené navigace. Mohou zobrazovat aktuální pokyny k zakázce, umožňují jednoduchou komunikaci a také záznam podrobností ohledně využití vozidla.
 • Palubní kamery. Do vozidel mohou být nainsta­lovány kamery s pohledem do vozovky i do interiéru, abyste měli přehled o riskantním řízení a veškerých nehodách na silnici.

Použitím systému pro správu vozového parku se firmám sníží náklady, zlepší se výkon užitých vozidel, sníží se spotřeba paliva, zvýší se bezpečnost řidičů, předejde se rizikům a zvýší se celková efektivita vozového parku.

Jak může systém pro správu vozového parku pomoci vaší firmě?

0
Přejít na obsah

Systém pro správu vozového parku může vaší firmě pomoct několika způsoby:

 • Sledovat polohu vozidla. Zařízení ve vozidle v reálném čase sdílí souřadnice s hlavním systémem.
 • Komunikovat s týmem. Pokyny a aktualizace můžete svému řidiči poslat přímo přes zařízení Driver Terminal.
 • Sledovat styl jízdy. Hardwarové snímače sledují jízdní styl, aby se zjistilo, jestli jsou vaše vozidla užívána bezpečně, hospodárně a správně.
 • Nastavit lepší časy příjezdu. Můžete si nastavit přesnější časy příjezdu a sdělit svým zákazníkům případná zpoždění.
 • Udržet řidiče na správné cestě. Přes zařízení Driver Terminal mohou řidiči obdržet pokyny ohledně řízení a lepších tras. Také mohou dostávat upozornění ohledně rychlostních limitů a umístění rychlostních radarů.
 • Zazna­me­návat pracovní dobu. Některé telematické systémy mohou automaticky zazna­me­návat pracovní dobu řidičů, což vám pomůže s dodržováním příslušných zákonů.
 • Vytvářet strategie a zlepšovat se. Řídicí panel vašeho řešení pro správu vozového parku poskytuje informační přehled z předchozích cest, abyste mohli analyzovat výkon vozidel a efektivněji plánovat budoucí cesty.
 • Automa­ti­zovat adminis­tra­tivní úkoly. Další oddělení pak využijí systémy pro správu vozového parku k automa­tickému vystavení faktur nebo ke stažení informací o pracovní době.

Obecně poskytuje systém pro správu vozového parku větší přehled a kontrolu nad vašimi vozidly a pomůže vám zlepšit efektivitu, snížit náklady a provozovat bezpečnější a udrži­tel­nější vozový park.

Jak funguje software pro správu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Software pro správu vozového parku pomáhá firmám efektivně spravovat vozový park sledováním polohy, výkonu a údržby jednot­livých vozidel. Software podporuje vozové parky také pomocí informací o spotřebě paliva, stylu jízdy řidičů a dodržování předpisů – to vše v reálném čase. S pomocí těchto nástrojů mohou firmy snížit náklady a zvýšit produk­tivitu a bezpečnost vozového parku.

Jak může systém pro správu vozového parku pomoci ušetřit palivo?

0
Přejít na obsah

Systém pro správu vozového parku vám může pomoci ušetřit palivo různými způsoby. Díky podrobným údajům o výkonu vozidla můžete zjistit vzorce spotřeby paliva a případně je upravit. Systém pro správu vozového parku také zjedno­dušuje plánování zakázek, takže vaši řidiči budou vždy využívat nejúspor­nější trasy. Software pro správu vozového parku vám poskytne nástroje nezbytné k analýze návyků řidičů týkající se zrychlování, používání volného dojezdu a brzdění.

Jaké jsou výhody řešení pro správu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Řešení pro správu vozového parku pomáhá nejen správcům vozového parku, ale také řidičům, adminis­tra­tivním pracovníkům a všem ostatním, kteří se podílí na provozu firemního vozového parku.

 • Zvýšení efektivity. Jednoduchý přístup k relevantním, aktuálním informacím umožňuje efektivně plánovat a rychle reagovat na nečekané situace.
 • Zvýšení produk­tivity. Využijte přesné dopravní informace v reálném čase, aby řidiči jezdili po nejrych­lejších trasách, což vám pomůže splnit více zakázek.
 • Zlepšení bezpečnosti. Systém pro správu vozového parku poskytuje rozšířený přehled informací, abyste omezili nebezpečný styl jízdy, který by mohl ohrozit vaše řidiče a uškodit vozidlům nebo reputaci firmy.
 • Snížení nákladů. Podpořte úspornější styl jízdy a vyhněte se nákladným opravám díky včasným upozorněním na údržbu.
 • Zlepšení komunikace. Zůstaňte v kontaktu s řidiči zasíláním podrobností k zakázce z vaší kanceláře do zařízení Driver Terminal přímo ve vozidle.
 • Zvýšení spoko­je­nosti zákazníků. Informujte zákazníky ohledně změn v plánu a vyvarujte se nadby­tečných čekacích dob.
 • Snížení stresu řidičů. Naplánujte řidičům nejlepší možnou trasu a informujte je přes zařízení Driver Terminal o dopravní situaci, aby mohli snadno vykonávat svou práci.
 • Zjedno­dušení adminis­trativy. Ušetřete čas napříč odděleními automa­tizací adminis­tra­tivních úkolů.
ttt guide to fleet management solutions

Stáhnout příručku k řešením správy vozového parku

ttt guide to fleet management solutions

Co je správa vozového parku a jaké jsou její výhody?

Stáhnout bílou knihu

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.