Co je to správa vozového parku?

Chytřejší cesty, chytřejší data, chytřejší podnikání

Správa vozového parku označuje širokou škálu řešení, která pomáhají společ­nostem spravovat jejich vozový park komerčních motorových vozidel, jako jsou auta, dodávky, nákladní vozy a autobusy.

Klíčové výhody správy vozového parku

Víte, kde se nacházejí vaše vozidla, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Díky sledování a zjišťování polohy vozidel v reálném čase

Ušetřete až 20 % nákladů na údržbu a palivo

Sledováním a analýzou stylu jízdy

Snadná integrace se stávajícím softwarem a hardwarem

Pro optima­lizaci celého procesu ve vaší společnosti

Snižte dobu řízení a optima­li­zujte trasy se zastávkami

Díky profe­si­o­nální navigaci s živými dopravními informacemi

Zlepšete úroveň služeb

Díky rychlejší expedici a snazší komunikaci s řidičem

Snadné dodržování regulačních pokynů

Zazna­me­ná­váním ujetých kilometrů a pracovní doby a stahováním informací z tachografu

Prozkou­mejte funkce správy vozového parku

Sledování vozidel

Neustálý přehled o poloze vozidel. Sledujte čas, ujeté kilometry a aktuální či minulou polohu všech svých vozidel.

Funkce:

 • Sledování vozidel v reálném čase
 • Infor­ma­tivní zjišťování polohy
 • Okamžitá upozornění
 • Zazna­me­návání ujetých kilometrů (kniha jízd)
 • Tachograph Manager
Víc o sledování vozidel⁠
vehicle tracking areal 01 eu
devices tablet 01 dashboard

Optima­lizace vozového parku

Zefek­tivněte svůj vozový park. Hlášení a řídicí panel s pestrou paletou informací o vozidlech v reálném čase vám umožní přijímat lepší rozhodnutí.

Funkce:

 • Řídicí panel
 • Hlášení
 • Oznámení
Víc o optima­lizaci vozového parku⁠

Správa pracovníků

Vašemu týmu a zákazníkům ubudou starosti. Díky dynamické komunikaci mezi pracovníky v terénu a v kanceláři bude vaše firma moci pružně reagovat.

Funkce:

 • Průběh zakázek a objednávek
 • Rychlejší expedice
 • Zazna­me­návání pracovní doby
 • Optima­li­zované plánování
 • TomTom Traffic
 • Zbývající doby řízení
Víc o správě pracovníků⁠
driver cau 08
trucks road areal 01 uk

Ekologická a bezpečná jízda

Díky zlepšení chování řidičů snížíte náklady a emise uhlíku a rovněž zvýšíte bezpečnost. Budete mít přehled o využití všech svých vozidel, včetně elektrických vozidel.

Funkce:

 • OptiDrive 360
 • Styl jízdy
 • Sledování spotřeby paliva
 • Plánování údržby
Více o ekologické a bezpečné jízdě⁠

Firemní integrace

Službu Webfleet můžete snadno integrovat do svých stávajících softwa­rových a firemních aplikací.

Funkce:

 • Kancelářská řešení
 • Mobilní řešení
 • Rozhraní API služby Webfleet
Víc o firemní integraci⁠
devices pro8 01 coldchain
truck pro8 navigation wide eu

Profe­si­o­nální navigace a vyhýbání se dopravním zácpám

Nejlepší vzdálenost je ta, kterou ujet nemusíte. Efektivní správa vozového parku začíná s profe­si­o­nální navigací, která vás povede mimo zácpy.

Funkce:

 • Mimořádně přesné aktuální dopravní informace
 • Již žádná zpoždění kvůli uzavírkám silnic
 • Nejrych­lejší trasy
 • Méně času na silnici
 • Navigace přizpů­sobená velkým vozidlům
 • Zjistěte umístění rychlostních radarů
Více informací o profe­si­o­nální navigaci a provozu⁠

Mobile

Nemusíte sedět v kanceláři, abyste měli přehled o svém vozovém parku. S aplikací Webfleet Mobile máte správu vždy po ruce.

Funkce:

 • Sledování vozidel a majetku v reálném čase
 • Obousměrná komunikace
 • Správa cest
 • Odesílání nových příkazů a zakázek
 • Oznámení a upozornění
Více o aplikaci Webfleet Mobile⁠
mobile apps

Vše, co potřebujete vědět o správě vozového parku

Proč je správa vozového parku tak důležitá?

0

Při správě vozového parku může být nutné činit kompli­kovaná rozhodnutí. K dosažení hladkého provozu firmy je třeba zvážit celou řadu faktorů, od výběru těch správných vozidel a řidičů až po zajištění bezpečnosti, úspory peněz, zvýšení efektivity a dodržování právních předpisů.

Řešení pro správu vozového parku využívající telematiku vám poskytne přehled nad všemi těmito aspekty. S přístupem ke správným datům budete moci vylepšit své pracovní postupy a rozvíjet tak své podnikání.

Důležitým zdrojem dat jsou vaše vozidla. Jasné informace ohledně polohy, spotřeby paliva, ujeté vzdálenosti a stylu jízdy můžou být využity k optima­lizaci všech kroků provozu vašeho vozového parku.

Díky přístupu k údajům o vozidle, nad kterými máte kontrolu, získáte přehled o provozu vozidel a zajistíte tak, že správa vozového parku bude efektivní a zajistí růst vašeho podnikání.

Co dělá správce vozového parku?

0

Správci vozového parku dohlíží na provoz a údržbu firemního vozového parku. To zahrnuje výběr a sledování vozidel a zajištění toho, že jsou správně používány, jezdí po správných trasách a probíhá řádně jejich údržba a servis.

Správci vozového parku také zodpovídají za správu řidičů, udržení nákladů vozového parku pod kontrolou a za to, že jsou dodrženy všechny související právní požadavky.

Za účelem zvýšení efektivity a výkonnosti vozového parku se správci vozového parku často spoléhají na telematiku vozidel v kombinaci se softwarem a hardwarem pro správu vozového parku.

Najít to správné řešení vyžaduje několik kroků. Musíte definovat potřeby své společnosti, porozumět fungování různých dodavatelů, dodržet požadavky IT oddělení a nastavit si správná očekávání od služby.

Co je systém pro správu vozového parku?

0

Systém správy vozového parku je kombinací propojeného softwaru a hardwaru, které správci vozového parku používají ke správě svých vozidel.

Tyto systémy mohou zahrnovat několik prvků:

 • Software pro správu vozového parku. Správci vozového parku tohle rozhraní používají ke správě dat o vozidlech a k získání přehledných informací o tom, jak optima­li­zovat výkon vozového parku.
 • Zařízení pro sledování vozidel. Do vozidel mohou být připojena nebo nainsta­lována hardwarová zařízení, která sledují polohu vozidel v reálném čase. Tato zařízení mohou shromaž­ďovat i data o stylu jízdy a diagnostice motoru.
 • Zařízení Driver Terminal. Tato zařízení pomáhají řidičům posky­to­váním rozšířené navigace. Mohou zobrazovat aktuální pokyny k zakázce, umožňují jednoduchou komunikaci a také záznam podrobností ohledně využití vozidla.
 • Palubní kamery. Do vozidel mohou být nainsta­lovány kamery s pohledem do vozovky i do interiéru, abyste měli přehled o riskantním řízení a veškerých nehodách na silnici.

Použitím systému pro správu vozového parku se firmám sníží náklady, zlepší se výkon užitých vozidel, sníží se spotřeba paliva, zvýší se bezpečnost řidičů, předejde se rizikům a zvýší se celková efektivita vozového parku.

Jak funguje systém pro správu vozového parku?

0

Telematika vozového parku vám pomůže:

 • Sledovat polohu vozidla. Zařízení ve vozidle v reálném čase sdílí souřadnice s hlavním systémem.
 • Komunikovat s týmem. Pokyny a aktualizace můžete svému řidiči poslat přímo přes zařízení Driver Terminal.
 • Sledovat styl jízdy. Hardwarové snímače sledují jízdní styl, aby se zjistilo, jestli jsou vaše vozidla užívána bezpečně, hospodárně a správně.
 • Nastavit lepší časy příjezdu. Můžete si nastavit přesnější časy příjezdu a sdělit svým zákazníkům případná zpoždění.
 • Udržet řidiče na správné cestě. Přes zařízení Driver Terminal mohou řidiči obdržet pokyny ohledně řízení a lepších tras. Také mohou dostávat upozornění ohledně rychlostních limitů a umístění rychlostních radarů.
 • Zazna­me­návat pracovní dobu. Některé telematické systémy mohou automaticky zazna­me­návat pracovní dobu řidičů, což vám pomůže s dodržováním příslušných zákonů.
 • Vytvářet strategie a zlepšovat se. Řídicí panel vašeho řešení pro správu vozového parku poskytuje informační přehled z předchozích cest, abyste mohli analyzovat výkon vozidel a efektivněji plánovat budoucí cesty.
 • Automa­ti­zovat adminis­tra­tivní úkoly. Další oddělení pak využijí systémy pro správu vozového parku k automa­tickému vystavení faktur nebo ke stažení informací o pracovní době.

Jaké jsou výhody řešení pro správu vozového parku?

0

Řešení pro správu vozového parku pomáhá nejen správcům vozového parku, ale také řidičům, adminis­tra­tivním pracovníkům a všem ostatním, kteří se podílí na provozu firemního vozového parku.

 • Zvýšení efektivity. Jednoduchý přístup k relevantním, aktuálním informacím umožňuje efektivně plánovat a rychle reagovat na nečekané situace.
 • Zvýšení produk­tivity. Využijte přesné dopravní informace v reálném čase, aby řidiči jezdili po nejrych­lejších trasách, což vám pomůže splnit více zakázek.
 • Zlepšení bezpečnosti. Systém pro správu vozového parku poskytuje rozšířený přehled informací, abyste omezili nebezpečný styl jízdy, který by mohl ohrozit vaše řidiče a uškodit vozidlům nebo reputaci firmy.
 • Snížení nákladů. Podpořte úspornější styl jízdy a vyhněte se nákladným opravám díky včasným upozorněním na údržbu.
 • Zlepšení komunikace. Zůstaňte v kontaktu s řidiči zasíláním podrobností k zakázce z vaší kanceláře do zařízení Driver Terminal přímo ve vozidle.
 • Zvýšení spoko­je­nosti zákazníků. Informujte zákazníky ohledně změn v plánu a vyvarujte se nadby­tečných čekacích dob.
 • Snížení stresu řidičů. Naplánujte řidičům nejlepší možnou trasu a informujte je přes zařízení Driver Terminal o dopravní situaci, aby mohli snadno vykonávat svou práci.
 • Zjedno­dušení adminis­trativy. Ušetřete čas napříč odděleními automa­tizací adminis­tra­tivních úkolů.
ttt guide to fleet management solutions

Stáhnout příručku k řešením správy vozového parku

ttt guide to fleet management solutions

Co je správa vozového parku a jaké jsou její výhody?

Stáhnout bílou knihu

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.