COVID-19 Update.  Další informace

Co je to správa vozového parku?

Chytřejší cesty, chytřejší data, chytřejší podnikání

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Správa vozového parku označuje širokou škálu řešení, která pomáhají společ­nostem spravovat jejich vozový park komerčních motorových vozidel, jako jsou auta, dodávky, nákladní vozy a autobusy.

Klíčové výhody správy vozového parku

Víte, kde se nacházejí vaše vozidla, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Díky sledování a zjišťování polohy vozidel v reálném čase

Ušetřete až 20 % nákladů na údržbu a palivo

Sledováním a analýzou stylu jízdy

Snadná integrace se stávajícím softwarem a hardwarem

Pro optima­lizaci celého procesu ve vaší společnosti

Snižte dobu řízení a optima­li­zujte trasy se zastávkami

Díky profe­si­o­nální navigaci s živými dopravními informacemi

Zlepšete úroveň služeb

Díky rychlejší expedici a snazší komunikaci s řidičem

Snadné dodržování regulačních pokynů

Zazna­me­ná­váním ujetých kilometrů a pracovní doby a stahováním informací z tachografu

Prozkou­mejte funkce správy vozového parku

Sledování vozidel

Neustálý přehled o poloze vozidel. Sledujte čas, ujeté kilometry a aktuální či minulou polohu všech svých vozidel.

Funkce:

 • Sledování vozidel v reálném čase
 • Infor­ma­tivní zjišťování polohy
 • Okamžitá upozornění
 • Zazna­me­návání ujetých kilometrů (kniha jízd)
 • Tachograph Manager
Víc o sledování vozidel
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Optima­lizace vozového parku

Zefek­tivněte svůj vozový park. Hlášení a řídicí panel s pestrou paletou informací o vozidlech v reálném čase vám umožní přijímat lepší rozhodnutí.

Funkce:

 • Řídicí panel
 • Hlášení
 • Oznámení
Víc o optima­lizaci vozového parku

Správa pracovníků

Vašemu týmu a zákazníkům ubudou starosti. Díky dynamické komunikaci mezi pracovníky v terénu a v kanceláři bude vaše firma moci pružně reagovat.

Funkce:

 • Průběh zakázek a objednávek
 • Rychlejší expedice
 • Zazna­me­návání pracovní doby
 • Optima­li­zované plánování
 • TomTom Traffic
 • Zbývající doby řízení
Víc o správě pracovníků
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ekologická a bezpečná jízda

Díky zlepšení chování řidičů snížíte náklady a emise uhlíku a rovněž zvýšíte bezpečnost. Budete mít přehled o využití všech svých vozidel, včetně elektrických vozidel.

Funkce:

 • OptiDrive 360
 • Styl jízdy
 • Sledování spotřeby paliva
 • Plánování údržby
Více o ekologické a bezpečné jízdě

Firemní integrace

Službu WEBFLEET můžete snadno integrovat do svých stávajících softwa­rových a firemních aplikací.

Funkce:

 • App Center
 • Kancelářská řešení
 • Mobilní řešení
 • Rozhraní API služby WEBFLEET
Víc o firemní integraci
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Profe­si­o­nální navigace a vyhýbání se dopravním zácpám

Nejlepší vzdálenost je ta, kterou ujet nemusíte. Efektivní správa vozového parku začíná s profe­si­o­nální navigací, která vás povede mimo zácpy.

Funkce:

 • Mimořádně přesné aktuální dopravní informace
 • Již žádná zpoždění kvůli uzavírkám silnic
 • Nejrych­lejší trasy
 • Méně času na silnici
 • Navigace přizpů­sobená velkým vozidlům
 • Zjistěte umístění rychlostních radarů
Více informací o profe­si­o­nální navigaci a provozu

Mobile

Nemusíte sedět v kanceláři, abyste měli přehled o svém vozovém parku. S aplikací WEBFLEET Mobile máte správu vždy po ruce.

Funkce:

 • Sledování vozidel a majetku v reálném čase
 • Obousměrná komunikace
 • Správa cest
 • Odesílání nových příkazů a zakázek
 • Oznámení a upozornění
Více o aplikaci WEBFLEET Mobile
Webfleet Solutions

Vše, co potřebujete vědět o správě vozového parku

Proč je správa vozového parku tak důležitá?

Při správě vozového parku může být nutné činit kompli­kovaná rozhodnutí. K dosažení hladkého provozu firmy je třeba zvážit celou řadu faktorů, od výběru těch správných vozidel a řidičů až po zajištění bezpečnosti, úspory peněz, zvýšení efektivity a dodržování právních předpisů.

Řešení pro správu vozového parku využívající telematiku vám poskytne přehled nad všemi těmito aspekty. S přístupem ke správným datům budete moci vylepšit své pracovní postupy a rozvíjet tak své podnikání.

Důležitým zdrojem dat jsou vaše vozidla. Jasné informace ohledně polohy, spotřeby paliva, ujeté vzdálenosti a stylu jízdy můžou být využity k optima­lizaci všech kroků provozu vašeho vozového parku.

Díky přístupu k údajům o vozidle, nad kterými máte kontrolu, získáte přehled o provozu vozidel a zajistíte tak, že správa vozového parku bude efektivní a zajistí růst vašeho podnikání.

Co dělá správce vozového parku?

Správci vozového parku dohlíží na provoz a údržbu firemního vozového parku. To zahrnuje výběr a sledování vozidel a zajištění toho, že jsou správně používány, jezdí po správných trasách a probíhá řádně jejich údržba a servis.

Správci vozového parku také zodpovídají za správu řidičů, udržení nákladů vozového parku pod kontrolou a za to, že jsou dodrženy všechny související právní požadavky.

Za účelem zvýšení efektivity a výkonnosti vozového parku se správci vozového parku často spoléhají na telematiku vozidel v kombinaci se softwarem a hardwarem pro správu vozového parku.

Najít to správné řešení vyžaduje několik kroků. Musíte definovat potřeby své společnosti, porozumět fungování různých dodavatelů, dodržet požadavky IT oddělení a nastavit si správná očekávání od služby.

Chcete se dozvědět, jak se rozhodnout, která řešení pro správu vozového parku jsou vhodná k vašemu podnikání? Stáhněte si bezplatného průvodce

Co je systém pro správu vozového parku?

Systém správy vozového parku je kombinací propojeného softwaru a hardwaru, které správci vozového parku používají ke správě svých vozidel.

Tyto systémy mohou zahrnovat několik prvků:

 • Software pro správu vozového parku. Správci vozového parku tohle rozhraní používají ke správě dat o vozidlech a k získání přehledných informací o tom, jak optima­li­zovat výkon vozového parku.
 • Zařízení pro sledování vozidel. Do vozidel mohou být připojena nebo nainsta­lována hardwarová zařízení, která sledují polohu vozidel v reálném čase. Tato zařízení mohou shromaž­ďovat i data o stylu jízdy a diagnostice motoru.
 • Zařízení Driver Terminal. Tato zařízení pomáhají řidičům posky­to­váním rozšířené navigace. Mohou zobrazovat aktuální pokyny k zakázce, umožňují jednoduchou komunikaci a také záznam podrobností ohledně využití vozidla.
 • Palubní kamery. Do vozidel mohou být nainsta­lovány kamery s pohledem do vozovky i do interiéru, abyste měli přehled o riskantním řízení a veškerých nehodách na silnici.

Použitím systému pro správu vozového parku se firmám sníží náklady, zlepší se výkon užitých vozidel, sníží se spotřeba paliva, zvýší se bezpečnost řidičů, předejde se rizikům a zvýší se celková efektivita vozového parku.

Jak funguje systém pro správu vozového parku?

Telematika vozového parku vám pomůže:

 • Sledovat polohu vozidla. Zařízení ve vozidle v reálném čase sdílí souřadnice s hlavním systémem.
 • Komunikovat s týmem. Pokyny a aktualizace můžete svému řidiči poslat přímo přes zařízení Driver Terminal.
 • Sledovat styl jízdy. Hardwarové snímače sledují jízdní styl, aby se zjistilo, jestli jsou vaše vozidla užívána bezpečně, hospodárně a správně.
 • Nastavit lepší časy příjezdu. Můžete si nastavit přesnější časy příjezdu a sdělit svým zákazníkům případná zpoždění.
 • Udržet řidiče na správné cestě. Přes zařízení Driver Terminal mohou řidiči obdržet pokyny ohledně řízení a lepších tras. Také mohou dostávat upozornění ohledně rychlostních limitů a umístění rychlostních radarů.
 • Zazna­me­návat pracovní dobu. Některé telematické systémy mohou automaticky zazna­me­návat pracovní dobu řidičů, což vám pomůže s dodržováním příslušných zákonů.
 • Vytvářet strategie a zlepšovat se. Řídicí panel vašeho řešení pro správu vozového parku poskytuje informační přehled z předchozích cest, abyste mohli analyzovat výkon vozidel a efektivněji plánovat budoucí cesty.
 • Automa­ti­zovat adminis­tra­tivní úkoly. Další oddělení pak využijí systémy pro správu vozového parku k automa­tickému vystavení faktur nebo ke stažení informací o pracovní době.

Jaké jsou výhody řešení pro správu vozového parku?

Řešení pro správu vozového parku pomáhá nejen správcům vozového parku, ale také řidičům, adminis­tra­tivním pracovníkům a všem ostatním, kteří se podílí na provozu firemního vozového parku.

 • Zvýšení efektivity. Jednoduchý přístup k relevantním, aktuálním informacím umožňuje efektivně plánovat a rychle reagovat na nečekané situace.
 • Zvýšení produk­tivity. Využijte přesné dopravní informace v reálném čase, aby řidiči jezdili po nejrych­lejších trasách, což vám pomůže splnit více zakázek.
 • Zlepšení bezpečnosti. Systém pro správu vozového parku poskytuje rozšířený přehled informací, abyste omezili nebezpečný styl jízdy, který by mohl ohrozit vaše řidiče a uškodit vozidlům nebo reputaci firmy.
 • Snížení nákladů. Podpořte úspornější styl jízdy a vyhněte se nákladným opravám díky včasným upozorněním na údržbu.
 • Zlepšení komunikace. Zůstaňte v kontaktu s řidiči zasíláním podrobností k zakázce z vaší kanceláře do zařízení Driver Terminal přímo ve vozidle.
 • Zvýšení spoko­je­nosti zákazníků. Informujte zákazníky ohledně změn v plánu a vyvarujte se nadby­tečných čekacích dob.
 • Snížení stresu řidičů. Naplánujte řidičům nejlepší možnou trasu a informujte je přes zařízení Driver Terminal o dopravní situaci, aby mohli snadno vykonávat svou práci.
 • Zjedno­dušení adminis­trativy. Ušetřete čas napříč odděleními automa­tizací adminis­tra­tivních úkolů.
Webfleet Solutions

Stáhnout příručku k řešením správy vozového parku

Webfleet Solutions

Co je správa vozového parku a jaké jsou její výhody?

Stáhnout bílou knihu

Návratnost investice je v průměru 6–9 měsíců

Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní