Firemní adminis­trativa

Snadná hlášení a bezpro­blémová adminis­trativa

Firemní adminis­trativa

Snadná hlášení a bezpro­blémová adminis­trativa

Optima­li­zujte své podnikání na základě měření a analýzy údajů o vozovém parku. Pořizujte přesné záznamy o pracovní době a době řízení svých pracovníků bez rozsáhlého papírování. Omezte dobu strávenou účtováním cestovného a ověřováním daňových údajů. Podívejte se, co potřebujete vědět o řešení pro firemní adminis­trativu vozových parků.


Prohlédněte si naše řešení firemní adminis­trativy

Digitální sledování ujetých kilometrů

Digitální sledování ujetých kilometrů

Správa cest a dodržování daňových předpisů může být jednoduchá

Výkazy pro vedoucí pracovníky vozového parku

Výkazy pro vedoucí pracovníky vozového parku

Podrobná hlášení vám zajistí přehled o podniku

Identi­fikace řidiče

Identi­fikace řidiče

Automa­ti­zujte identi­fikaci řidičů díky informacím o řidičích v reálném čase

Firemní adminis­trativa bude se službou Webfleet jednodušší

Digita­li­zujte adminis­trativu

A minima­li­zujte papírování

Získávejte informace bez problémů

Z široké škály údajů a nasta­vi­telných hlášení

Prokazujte dodržování daňových předpisů

Díky přesným údajům o cestách a ujetých kilometrech

Hlavní funkce firemní adminis­trativy pro vozové parky

Správa cest bez komplikací

Snižte zátěž řidičů díky automatické registraci pracovních a soukromých cest pomocí digitálního sledování ujetých kilometrů Webfleet. Můžete také přesně zazna­me­návat ujeté kilometry během cesty díky přímému odečtu počitadla kilometrů z vozů. Naše hlášení o sledování cest a ujetých kilometrů pomáhá správcům vozových parků omezit čas věnovaný účtování cestovného a ověřování daňových údajů.

Další informace o aplikaci Webfleet Logbook⁠
logbook header new ui en km
devices desktop 01 wide wf map

Snadné výkazy pro vedoucí pracovníky vozového parku

Hlášení Webfleet pomáhají udržet si přehled o všem – od úspor paliva přes řízení pracovních postupů po dodržování předpisů. Náš komplexní přehled umožňuje snadno analyzovat informace získané z údajů o správě vozového parku bez procházení jednot­livých hlášení. Věnujte se poskytování špičkových služeb místo zápasů s manuálním zpracováním dat.

Další informace o hlášeních služby Webfleet⁠

Identi­fikace a registrace řidičů bez papírových dokumentů

Perso­na­li­zované identi­fi­kační karty řidičů automa­tizují zazna­me­návání pracovní doby a ujetých kilometrů. Začátek a konec směny řidiče se zaznamenává digitálně, takže můžete zákazníkům předat důkazy o pracovní době bez složitého papírování.

Další informace o identi­fikaci řidiče⁠
pro 2020 incar log in en

Vše, co potřebujete vědět o našich řešeních firemní adminis­trativy pro vozové parky

Jaké adminis­tra­tivní úkoly se pojí se správou vozového parku?

0
Přejít na obsah

Se správou vozového parku je spojena celá řada adminis­tra­tivních úkolů, které mohou odpovídat pozicím na pracovišti, jako je správce vozového parku, řidič, mzdový účetní a tak dále. Adminis­tra­tivní úkoly zpravidla zahrnují vyplnění informací souvi­se­jících s cestou, jako je totožnost řidiče, pracovní doba a ujeté kilometry během cesty. Co se týče analy­tič­tější roviny, mohou adminis­tra­tivní úkoly zahrnovat zpracování údajů z hlášení a dozor nad provozními procesy.

Jak může služba Webfleet zjednodušit firemní adminis­trativu?

0
Přejít na obsah

Webfleet nabízí několik způsobů, jak zjednodušit firemní adminis­trativu ve vozovém parku. Funkce digitálního sledování ujetých kilometrů snižuje pracovní zatížení řidičů i správců vozového parku, protože automaticky registruje ujeté kilometry a informace o vzdálenosti jedné cesty. Služba identi­fikace řidiče automa­tizuje zazna­me­návání pracovní doby díky osobní identi­fi­kační kartě řidiče a skeneru ve vozidle. Funkce hlášení pak odvádí náročnou práci za vás: shromažďuje zásadní údaje o vozovém parku a zpracovává je rychleji za účelem analýzy.

Kterým podnikům se adminis­tra­tivní řešení pro vozový park hodí?

0
Přejít na obsah

Řešení firemní adminis­trativy budou přínosem pro každý podnik nebo vozový park, který řeší doručování a každodenní cesty. Příkladem mohou být dopravní a logistické společnosti, vozové parky zajišťující koncovou přepravu a posky­to­vatelé služeb s hodinovou sazbou, jako jsou stavební a insta­la­térské firmy.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.