Företagsad­mi­nist­ration

Enkel rappor­tering och administ­ration utan krångel

Företagsad­mi­nist­ration

Enkel rappor­tering och administ­ration utan krångel

Optimera verksam­heten genom att mäta och analysera vagnparksdata. Registrera noggrant arbetstid och körtid för din mobila arbets­styrka och slipp berg av pappers­arbete. Minska tiden du lägger ned på avdrag för reseer­sättning och verifiering av skatte­in­for­mation. Du hittar allt du behöver veta om våra lösningar för företagsad­mi­nist­ration och vagnparker här.


Utforska våra lösningar för företagsad­mi­nist­ration

Digital spårning av körsträcka

Digital spårning av körsträcka

Slipp huvudvärken som kommer av resead­mi­nist­ration och uppfyllelse av skatt­skyl­dighet

Hante­rings­rap­por­tering för vagnparker

Hante­rings­rap­por­tering för vagnparker

Håll koll på verksam­heten med detaljerad rappor­tering

Förari­den­ti­fi­ering

Förari­den­ti­fi­ering

Automa­tisera förari­den­ti­fi­e­ringen för förarav­sedda insikter i realtid

Förenkla företagsad­mi­nist­ra­tionen med Webfleet

Digita­lisera administ­ra­tions­upp­gifter

och minimera pappers­ar­betet

Få insikter enkelt

med omfattande information och en mängd anpass­ningsbara rapporter

Styrk uppfyllelse av skatt­skyl­dighet

med exakt information om resor och körsträckor

Viktiga funktioner för företagsad­mi­nist­ration för vagnparker

Resead­mi­nist­ration utan krångel

Minska förarnas arbets­be­lastning genom att automatisk registrera tjänste- och privatresor med den digitala spårningen av körsträckor från Webfleet. Du kan också noggrant registrera resor och körsträckor med vägmä­tar­läs­ningar direkt från fordonen. Våra spårnings­rap­porter för resor och körsträckor hjälper vagnparks­chefer att minska tiden de lägger ned på avdrag för reseer­sättning och verifiering av skatte­in­for­mation.

Läs mer om Webfleet Logbook⁠
logbook header new ui en km
devices desktop 01 wide wf map

Enkel hante­rings­rap­por­tering för vagnparker

Rapporterna från Webfleet hjälper dig att hålla kolla på allt från bräns­le­för­brukning till hantering av arbets­flöden och regel­ef­ter­levnad. Vår omfattande översikt gör att du enkelt kan analysera infor­ma­tionen om vagnparks­han­tering utan att behöva klicka igenom enskilda rapporter. Fokusera på att ge utmärkt service i stället för att brottas med manuell datahan­tering.

Läs mer om rapporter i Webfleet⁠

Papperslös förari­den­ti­fi­ering och registrering

Automa­tisera registrering av arbetstid och körsträcka med personligt anpassade ID-kort för förare. Registrera förarnas in- och utcheck­nings­tider digitalt och ge bevis på arbets­ti­derna till kunderna utan en massa pappers­arbete.

Ta reda på mer om förari­den­ti­fi­ering⁠
pro 2020 incar log in en

Allt du behöver veta om våra lösningar för företagsad­mi­nist­ration och vagnparker

Vilka administ­rativa uppgifter ingår i vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Det finns många olika slags uppgifter som rör vagnparks­han­tering och dessa uppgifter kan vara relaterade till vagnparks­rol­lerna – vagnparks­chefer, förare, lönespe­ci­a­lister med flera. Administ­rativa uppgifter omfattar vanligtvis att ange resere­la­terad information som förarens identitet, arbetstider och körsträcka. På en mer analytisk nivå kan administ­rativa uppgifter innebära bearbetning av rapportdata och övervakning av drifts­pro­cesser.

Hur kan Webfleet förenkla företagsad­mi­nist­ra­tionen?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet kan bidra till att förenkla företagsad­mi­nist­ra­tionen för din vagnpark på flera sätt. Vår lösning för digital spårning av körsträcka minskar förarnas och vagnparks­che­fernas arbets­be­lastning med automatisk registrering av körsträcka och information om resesträcka. Vår förari­den­ti­fi­ering automa­ti­serar arbets­tids­re­gi­stre­ringen med personligt anpassade ID-kort för förarna och skannrar i fordonen. Vår rappor­te­rings­funktion gör dessutom det tuffa arbetet åt dig genom att samla in viktig vagnparks­in­for­mation och bearbeta den snabbare för analys.

Vilka verksam­heter har nytta av lösningar för vagnpark­sad­mi­nist­ration?

0
Hoppa till innehåll

Alla företag och vagnparker som utför leveranser och dagliga resor har nytta av våra lösningar för företagsad­mi­nist­ration. Några exempel är transport- och logistik­fö­retag, vagnparker med last mile-le­verans och tjäns­te­le­ve­ran­törer inom bygg- och VVS-bran­schen.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.