Virksom­heds­ad­mi­ni­stration

Nem rappor­tering og problemfri admini­stration

Virksom­heds­ad­mi­ni­stration

Nem rappor­tering og problemfri admini­stration

Optimér din virksomhed ved at måle og analysere dine flådedata. Registrér og notér din mobile arbejds­styrkes arbejds- og køretimer nøjagtigt uden bjerge af papir­ar­bejde. Reducér den tid, det kræver at dokumentere antal kørte kilometer og indberette skat. Find ud af alt, du skal vide om virksom­heds­ad­mi­ni­stra­tions­løs­ninger for flåder her.


Udforsk vores virksom­heds­ad­mi­ni­stra­tions­løs­ninger

Digital sporing af antal kørte kilometer

Digital sporing af antal kørte kilometer

Gør det mindre besværligt at admini­strere ture og overholde skatte­regler

Flådesty­rings­rap­por­tering

Flådesty­rings­rap­por­tering

Du kan nemt holde styr på din virksomhed med detaljeret rappor­tering

Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering

Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering

Automatisér din chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering for at få chauf­før­fo­ku­seret indsigt i realtid

Gør virksom­heds­ad­mi­ni­stration enklere med Webfleet

Digitalisér admini­strative opgaver

Og minimér papir­ar­bejde

Få nemt et overblik

Fra en bred vifte af data og rapporter, der kan tilpasses

Bevis overhol­delse af skatte­regler

Med nøjagtige data for tur og antal kørte kilometer

Vigtige aspekter ved virksom­heds­ad­mi­ni­stration for flåder

Problemfri turad­mi­ni­stration

Reducér dine chaufførers arbejds­byrde ved automatisk at registrere arbejds­re­la­terede og private ture med Webfleets digitale sporing af antal kørte kilometer. Du kan også registrere dit antal kørte kilometer præcist ved at aflæse kilome­ter­tæl­leren direkte i køretøjerne. Vores turrap­porter og rapporter for sporing af antal kørte kilometer hjælper flådechefer med at reducere den tid, det kræver at dokumentere antal kørte kilometer og indberette skat.

Få mere at vide om Webfleet Logbook⁠
logbook header new ui en km
devices desktop 01 wide wf map

Nem flådesty­rings­rap­por­tering

Webfleets rapporter hjælper dig med at holde styr på alt fra brænd­stof­forbrug til styring af arbejds­gange og overhol­delse af lovgivning. Vores omfattende oversigt giver dig mulighed for nemt at analysere dine flådesty­ringsdata uden at klikke dig igennem de indivi­duelle rapporter. Fokusér på at levere fremragende service uden at skulle kæmpe med manuel databe­handling.

Få mere at vide om Webfleet-rappor­tering⁠

Papirløs chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering og -regi­strering

Automatisér registrering af arbejdstid og antal kørte kilometer med personlige chauf­før-id-kort Registrér din chaufførs ind- og udtjek­ning­stider digitalt, og fremsæt bevis for arbejdstid over for kunder uden alt det besværlige papir­ar­bejde.

Få mere at vide om chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering⁠
pro 2020 incar log in en

Alt, du skal vide om vores virksom­heds­ad­mi­ni­stra­tions­løs­ninger for flåder

Hvilke admini­strative opgaver er involveret i flådestyring?

0
Gå til indhold

Der er mange typer admini­strative opgaver involveret i flådestyring, og disse opgaver kan afspejle de forskellige roller i virksom­heden – dine flådechefer, chauffører, lønspe­ci­a­lister osv. Admini­strative opgaver omfatter typisk registrering af turre­la­terede oplysninger som f.eks. chaufførens identitet, arbejds­timer og antal kørte kilometer. På et mere analytisk niveau kan admini­strative opgaver omfatte behandling af rapportdata og overvågning af drifts­pro­cesser.

Hvordan kan Webfleet forenkle virksom­heds­ad­mi­ni­stration?

0
Gå til indhold

Webfleet kan hjælpe med at forenkle virksom­heds­ad­mi­ni­stration for din flåde på flere måder. Vores funktion til digital sporing af antal kørte kilometer reducerer chauf­fø­rernes og flåde­che­fernes arbejds­byrde ved automatisk at registrere antal kørte kilometer og turop­lys­nin­gerne. Derudover automa­ti­serer vores funktion til chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering arbejds­tids­re­gi­strering med et personligt chauf­før-id-kort og en indbygget scanner. Sidst men ikke mindst gør vores rappor­te­rings­funktion det hårde arbejde for dig ved at indsamle vigtige flådedata og behandle dem hurtigere, så du kan analysere dem.

Hvilke virksom­heder drager fordel af flåde­ad­mi­ni­stra­tions­løs­ninger?

0
Gå til indhold

Enhver virksomhed eller flåde, der arbejder med levering og kører daglige ture, vil drage fordel af vores flåde­ad­mi­ni­stra­tions­løs­ninger. Et par eksempler kunne være transport- og logistik­virk­som­heder, flåder, der tilbyder last mile-le­vering, og timeba­serede servi­ceud­bydere som f.eks. bygge- og anlægs­virk­som­heder og blikkenslagere.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.