Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Få en demo

Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Få en demo

Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Få en demo

Webfleet

Webfleet

Spåra dina företags­fordon och spara som ett proffs med Webfleet

Webfleet är Europas främsta programvara för företags­for­dons­spårning och vagnparks­han­tering i molnet. Huvud­funk­tio­nerna omfattar följande:

Håll reda på var dina företags­fordon är dygnet runt

med hjälp av spårning och sökning i realtid

Fordons­spårning⁠

spara upp till 20 % av bränsle- och under­hålls­kost­na­derna

genom att övervaka och analysera körstilar

Vagnparksop­ti­mering⁠

Enkel integrering med befintliga program- och hårdvaror

för optimering av hela din verksam­hets­process

PREMIUM.connect⁠

Minska restiderna och optimera rutterna

med profes­sionell navigering med trafikinfo i realtid

Profes­sionell navigering och trafikinfo⁠

förbättra tjäns­te­ni­våerna

med hjälp av dynamisk distri­bu­ering och enkel kommu­ni­kation med förarna

Hantering av arbets­flödet⁠

Spårning av fordon i realtid

Spårning av fordon i realtid

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.

Fordons­spårning

Optimera förar­pre­sta­tioner

Optimera förar­pre­sta­tioner

Skicka jobb och orderin­for­mation direkt till dina förares terminaler Minska tid som läggs på administ­rativt arbete med automa­ti­serad arbets­tids­re­gi­strering och använd datan för att bidra till förbättrad körstil.

Hantering av arbets­flödet

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Få både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp. Använd bräns­le­för­bruk­nings­dash­boarden till att identifiera trender och avvikande värden.

Webfleet-rappor­tering

Så här tycker våra kunder

8% decrease in driving time.
Bryan Campbell, Blackbourne Integrated M&E
Other systems we looked at seemed unnecessarily complicated.
Simon Bond, THE TILE SOURCE
One of our best investments.
Peter Kelly, Elis UK Ltd

Senaste uppda­te­ringar

PRO M

En tålig allt-i-ett-enhet som är perfekt för skåpbilar och små fordon

Läs mer⁠

Vad avancerad däckteknik innebär för din vagnpark

Vår senaste e-bok gör en djupdykning i lösningar, design och material som optimerar däckpre­standa, och hur detta kan påverka din vagnparks hållbarhet, säkerhet och kostnads­ef­fek­ti­vitet.

Skaffa den kostnads­fritt⁠

Hämta European Road Safety Report 2021

Den här rapporten kombinerar exklusiv information från Webfleets inter­na­tio­nella under­sökning bland besluts­fattare hos vagnparker och officiell statistik från EU. Den ger en unik inblick i säker­hets­a­spekter som gäller för dagens kommer­siella vagnparker.

Ladda ned kostnads­fritt nu⁠

Kostnadsfri forskning: Så minskar du kostnaderna för trans­port­vagn­parken

Den här nya e-boken från Bridgestone och Webfleet tittar närmare på kostnaderna för trans­port­flottan. Få exklusiv insikt i hur covid-19 har påverkat trans­port­bran­schen, faktorerna som får kostnaderna att öka och vad du kan göra för att ta kontrollen.

Ladda ned nu⁠

Hur kan du minska vagnparkens kostnader?

Ladda ned e-boken idag och ta reda på hur du kan få kontroll över vagnparkens drift­kost­nader.

Läs mer⁠

Så optimerar du kundupp­le­velsen och får ditt företag att växa

Från VVS-, underhålls-, instal­la­tions- och repara­tions­fö­retag till leverans­fö­retag och ekonomiska tjänster med företags­vagn­parker - alla företag som använder bilar eller minibussar för att leverera till eller erbjuda sina kunder tjänster finner tydliga och genom­förbara råd i den här e-boken.

Ladda ned⁠

Varför Webfleet?

Fler än50.000kunder
Över20 årserfarenhet

Våra utmärkelser och certifikat

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur Webfleet kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.