Den ledande lösningen för vagnparks­han­tering i Europa

Övervaka dina fordon, sänk kostnaderna och öka säkerheten med WEBFLEET

Den ledande lösningen för vagnparks­han­tering i Europa

Övervaka dina fordon, sänk kostnaderna och öka säkerheten med WEBFLEET

Få en demo

Den ledande lösningen för vagnparks­han­tering i Europa

Övervaka dina fordon, sänk kostnaderna och öka säkerheten med WEBFLEET

Få en demo
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Spåra dina företags­fordon och spara som ett proffs med WEBFLEET

WEBFLEET är Europas främsta programvara för företags­for­dons­spårning och vagnparks­han­tering i molnet. Huvud­funk­tio­nerna omfattar följande:

Håll reda på var dina företags­fordon är dygnet runt

med hjälp av spårning och sökning i realtid

Fordons­spårning

spara upp till 20 % av bränsle- och under­hålls­kost­na­derna

genom att övervaka och analysera körstilar

Vagnparksop­ti­mering

Enkel integrering med befintliga program- och hårdvaror

för optimering av hela din verksam­hets­process

Affärsin­teg­ration

Minska restiderna och optimera rutterna

med profes­sionell navigering med trafikinfo i realtid

Profes­sionell navigering och trafikinfo

förbättra tjäns­te­ni­våerna

med hjälp av dynamisk distri­bu­ering och enkel kommu­ni­kation med förarna

Hantering av arbets­flödet

Spårning av fordon i realtid

Webfleet Solutions

Spårning av fordon i realtid

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.

Fordons­spårning

Optimera förar­pre­sta­tioner

Webfleet Solutions

Optimera förar­pre­sta­tioner

Skicka jobb och orderin­for­mation direkt till dina förares terminaler Minska tid som läggs på administ­rativt arbete med automa­ti­serad arbets­tids­re­gi­strering och använd datan för att bidra till förbättrad körstil.

Hantering av arbets­flödet
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Få både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp. Använd bräns­le­för­bruk­nings­dash­boarden till att identifiera trender och avvikande värden.

WEBFLE­ET-rap­por­tering
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Så här tycker våra kunder

case transhut
Vi sparar väldigt mycket på bränslekostnaderna genom vårt samarbete med Bridgestone och Webfleet Solutions
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
case wright mix
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix
case ferns
If WEBFLEET cost twice as much, we’d still use it.
Andy Saunders, Ferns Surfacing Ltd.

Senaste uppda­te­ringar

Webfleet Solutions

Vad avancerad däckteknik innebär för din vagnpark

Vår senaste e-bok gör en djupdykning i lösningar, design och material som optimerar däckpre­standa, och hur detta kan påverka din vagnparks hållbarhet, säkerhet och kostnads­ef­fek­ti­vitet.

Skaffa den kostnads­fritt
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Hämta European Road Safety Report 2021

Den här rapporten kombinerar exklusiv information från Webfleet Solutionss inter­na­tio­nella under­sökning bland besluts­fattare hos vagnparker och officiell statistik från EU. Den ger en unik inblick i säker­hets­a­spekter som gäller för dagens kommer­siella vagnparker.

Ladda ned kostnads­fritt nu
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Kostnadsfri forskning: Så minskar du kostnaderna för trans­port­vagn­parken

Den här nya e-boken från Bridgestone och Webfleet Solutions tittar närmare på kostnaderna för trans­port­flottan. Få exklusiv insikt i hur covid-19 har påverkat trans­port­bran­schen, faktorerna som får kostnaderna att öka och vad du kan göra för att ta kontrollen.

Ladda ned nu
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Hur kan du minska vagnparkens kostnader?

Ladda ned e-boken idag och ta reda på hur du kan få kontroll över vagnparkens drift­kost­nader.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Commercial Mobility Recovery Dashboard

De ledande globala telematikbolagen Webfleet Solutions och Geotab har sammanställt och analyserat data om resor för mer än 3 miljoner kommersiella fordon i Europa och Nordamerika. Analysen ger en unik inblick och utgör ett värdefullt stöd till bolag och myndigheter när de planerar vägen framåt mot en återhämtning.

Se hela analysen
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

COVID-19 Update

In this time of widespread concern regarding the COVID-19 virus and its impact across the globe, our utmost priority remains the well-being and safety of our employees and their families, but equally important to us, is to continue serving our customers, the best way possible.

Läs mer
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Så optimerar du kundupp­le­velsen och får ditt företag att växa

Från VVS-, underhålls-, instal­la­tions- och repara­tions­fö­retag till leverans­fö­retag och ekonomiska tjänster med företags­vagn­parker - alla företag som använder bilar eller minibussar för att leverera till eller erbjuda sina kunder tjänster finner tydliga och genom­förbara råd i den här e-boken.

Ladda ned
Webfleet Solutions

Varför Webfleet Solutions?

Fler än50.000kunder
Över20 årserfarenhet
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Våra utmärkelser och certifikat

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu