Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Webfleet

Webfleet

Spåra dina företags­fordon och spara som ett proffs med Webfleet

Webfleet är Europas främsta programvara för företags­for­dons­spårning och vagnparks­han­tering i molnet. Huvud­funk­tio­nerna omfattar följande:

Håll reda på var dina företags­fordon är dygnet runt

med hjälp av spårning och sökning i realtid

Fordons­spårning⁠

spara upp till 20 % av bränsle- och under­hålls­kost­na­derna

genom att övervaka och analysera körstilar

Vagnparksop­ti­mering⁠

Enkel integrering med befintliga program- och hårdvaror

för optimering av hela din verksam­hets­process

PREMIUM.connect⁠

Minska restiderna och optimera rutterna

med profes­sionell navigering med trafikinfo i realtid

Profes­sionell navigering och trafikinfo⁠

förbättra tjäns­te­ni­våerna

med hjälp av dynamisk distri­bu­ering och enkel kommu­ni­kation med förarna

Hantering av arbets­flödet⁠

Spårning av fordon i realtid

Spårning av fordon i realtid

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.

Fordons­spårning

Optimera förar­pre­sta­tioner

Optimera förar­pre­sta­tioner

Skicka jobb och orderin­for­mation direkt till dina förares terminaler Minska tid som läggs på administ­rativt arbete med automa­ti­serad arbets­tids­re­gi­strering och använd datan för att bidra till förbättrad körstil.

Hantering av arbets­flödet

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Få både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp. Använd bräns­le­för­bruk­nings­dash­boarden till att identifiera trender och avvikande värden.

Webfleet-rappor­tering

Så här tycker våra kunder

Corporate Solutions cut fuel costs by 8.1%.
Stuart Payne, Corporate Solutions
Vi har en skyldighet att bidra till den gröna omställningen
Jan Ruben, Konica Minolta
Set to save 10% on logistics thanks to Webfleet.
Guy Ripley, Marshalls

Senaste uppda­te­ringar

PRO M

En tålig allt-i-ett-enhet som är perfekt för skåpbilar och små fordon

Läs mer⁠

Upptäck de bästa sätten att minska bräns­le­kost­na­derna för ditt företag

Bränsle är en varierande och oundviklig kostnad. Vilka är de mest effektiva sätten att minska företagets bräns­le­kost­nader? Ladda ner vår kostnadsfria guide för att kartlägga de främsta strate­gierna för bräns­le­be­sparing i din fordons­flotta.
Ta del av den kostnadsfria guiden⁠

Hur du kan minska kostnaderna - vad du och dina förare kan göra

Få kontroll över de rörliga kostnaderna för din fordons­flotta genom att involvera dina förare. Utforska vår kostnadsfria e-bok för att se vilka faktorer som driver upp bränsle- och under­hålls­kost­na­derna - och hur du kan tygla dem.
Utforska nu⁠

Uppnå det fulla värdet av elektriska fordon med telematik

När du väger för- och nackdelarna med elfordon (EV) kanske du undrar hur du kan dra nytta av fördelarna samtidigt som du undviker fallgro­parna. Vår kostnadsfria e-bok visar vägen. Ladda ner den nu.
Ladda ner e-bok⁠

Minska kostnaderna, öka säkerheten och öka produk­ti­vi­teten

Få en djupgående förståelse för hur fordon­ste­le­matik kan hjälpa dig att maximera värdet på fordonen i din fordons­flotta. Se vår kostnadsfria guide, som förklarar de viktigaste termerna och effekterna för ditt företag.
Se guiden⁠

Varför Webfleet?

Fler än60.000kunder
Över20 årserfarenhet

Våra utmärkelser och certifikat

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur Webfleet kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.