Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Att minska bräns­le­kost­na­derna är bara början

Ta reda på varför Webfleet har fler anslutna fordon än någon annan vagnparks­han­tering i Europa

Webfleet

Webfleet

Spåra dina företags­fordon och spara som ett proffs med Webfleet

Webfleet är Europas främsta programvara för företags­for­dons­spårning och vagnparks­han­tering i molnet. Huvud­funk­tio­nerna omfattar följande:

Håll reda på var dina företags­fordon är dygnet runt

med hjälp av spårning och sökning i realtid

Fordons­spårning⁠

spara upp till 20 % av bränsle- och under­hålls­kost­na­derna

genom att övervaka och analysera körstilar

Vagnparksop­ti­mering⁠

Enkel integrering med befintliga program- och hårdvaror

för optimering av hela din verksam­hets­process

PREMIUM.connect⁠

Minska restiderna och optimera rutterna

med profes­sionell navigering med trafikinfo i realtid

Profes­sionell navigering och trafikinfo⁠

förbättra tjäns­te­ni­våerna

med hjälp av dynamisk distri­bu­ering och enkel kommu­ni­kation med förarna

Hantering av arbets­flödet⁠

Spårning av fordon i realtid

Spårning av fordon i realtid

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.

Fordons­spårning

Optimera förar­pre­sta­tioner

Optimera förar­pre­sta­tioner

Skicka jobb och orderin­for­mation direkt till dina förares terminaler Minska tid som läggs på administ­rativt arbete med automa­ti­serad arbets­tids­re­gi­strering och använd datan för att bidra till förbättrad körstil.

Hantering av arbets­flödet

Övervaka bräns­le­an­vändning och koldi­ox­id­ut­släpp

Få både historisk och realtids­in­for­mation om vagnparkens bräns­le­för­brukning och utsläpp. Använd bräns­le­för­bruk­nings­dash­boarden till att identifiera trender och avvikande värden.

Webfleet-rappor­tering

Så här tycker våra kunder

Fife Council improved MPG by 15%.
Jennifer Thain, Fife Council
Other systems we looked at seemed unnecessarily complicated.
Simon Bond, THE TILE SOURCE
Results far exceeding expectations.
Paul White, Strata Logistics Ltd.

Senaste uppda­te­ringar

PRO M

En tålig allt-i-ett-enhet som är perfekt för skåpbilar och små fordon

Läs mer⁠

Upptäck de bästa sätten att minska bräns­le­kost­na­derna för ditt företag

Bränsle är en varierande och oundviklig kostnad. Vilka är de mest effektiva sätten att minska företagets bräns­le­kost­nader? Ladda ner vår kostnadsfria guide för att kartlägga de främsta strate­gierna för bräns­le­be­sparing i din fordons­flotta.
Ta del av den kostnadsfria guiden⁠

Hur du kan minska kostnaderna - vad du och dina förare kan göra

Få kontroll över de rörliga kostnaderna för din fordons­flotta genom att involvera dina förare. Utforska vår kostnadsfria e-bok för att se vilka faktorer som driver upp bränsle- och under­hålls­kost­na­derna - och hur du kan tygla dem.
Utforska nu⁠

Uppnå det fulla värdet av elektriska fordon med telematik

När du väger för- och nackdelarna med elfordon (EV) kanske du undrar hur du kan dra nytta av fördelarna samtidigt som du undviker fallgro­parna. Vår kostnadsfria e-bok visar vägen. Ladda ner den nu.
Ladda ner e-bok⁠

Minska kostnaderna, öka säkerheten och öka produk­ti­vi­teten

Få en djupgående förståelse för hur fordon­ste­le­matik kan hjälpa dig att maximera värdet på fordonen i din fordons­flotta. Se vår kostnadsfria guide, som förklarar de viktigaste termerna och effekterna för ditt företag.
Se guiden⁠

Varför Webfleet?

Fler än60.000kunder
Över25 årserfarenhet

Våra utmärkelser och certifikat

TÜV Süd ISO 27001

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Schemalägg en demon­stration där du får hjälp med hur Webfleet kan hjälpa ditt företag eller prata med en expert som kan svara på alla dina frågor om våra lösningar.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.