Resurser för utvecklare

Allt du behöver för att integrera programvara och hårdvara med Webfleet och anslutna fordon­sen­heter.

WEBFLEET.connect

WEBFLEET.connect API ansluter programvara med vagnparks­han­te­rings­lös­ningen från Webfleet. Via WEBFLEET.connect kan du utöka värdet av alla typer av verksam­hets­lös­ningar, inklusive optimerad ruttpla­nering och schemaläggning, resurs­pla­nering (ERP), trans­port­pla­nering (TMS), planering av leveran­tör­skedjan, förvaltning av utrustning och mycket mer.

Dokument och handböcker

WEBFLEET.connect API-do­ku­men­tation
Kom igång med WEBFLEET.connect. Läs om hur du skickar och tar emot data för den mest använda Webfleet API:n.

WEBFLEET.connect API-do­ku­men­tation (HTML)

WEBFLEET.connect API-do­ku­men­tation (PDF)

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Jobbdis­tri­bu­ering
Skicka jobb till Webfleet och ta emot jobbsta­tusupp­da­te­ringar med fjärr­styrning.

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Jobbdis­tri­bu­ering


WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Förde­fi­ni­erade rutter via utsändning
Skapa förde­fi­ni­erade rutter och inkludera dem i dina resvägs­order.

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Förde­fi­ni­erade rutter via utsändning (HTML)

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Förde­fi­ni­erade rutter via utsändning (PDF)

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Medde­lan­deköer
Använda fler än en funktion? Arbeta med medde­lan­deköer. Upptäck kärnkoncept, tips och trick.

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Medde­lan­deköer


WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Förarens säkerhet och effek­ti­vitet
Läs om hur du använder OptiDri­ve-in­di­katorn. Skapa verktyg för att analysera förarens utbild­nings­behov och ge belöningar.

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Förarens säkerhet och effek­ti­vitet (PDF)

Utveck­lar­handbok för Webfleet Plugins – Integrera dina data med Webfleet UI
Lär dig hur du visar dina data i WebfleetS använ­dar­gräns­snitt.

Utveck­lar­handbok för Webfleet Plugins (PDF)

Utveck­lar­handbok för Webfleet Plugins (HTML)

Utveck­lar­verktyg för Webfleet Plugins


LINK.connect

LINK.connect är ett Bluetoot­h-gräns­snitt i LINK-spår­nings­en­heten. LINK.connect gör det möjligt att ansluta program som behandlar data från utrustning i och kring fordonet (streck­kods­skannrar, tempe­ra­tur­givare, däcktrycks­mätare, osv.) till WEBFLEET.connect API:n.

Dokument och handböcker

LINK.connect API-do­ku­men­tation
Läs om hur du ansluter enheter från tredje part till LINK-en­heten via LINK.connect-gräns­snittet.

LINK.connect API-do­ku­men­tation (PDF)


PRO.connect

PRO.connect SDK:n gör att du får tillgång till WEBFLE­ET-funk­tionen på PRO 8-serien med tåliga förar­ter­mi­naler. Som utvecklare kan du anpassa WEBFLE­ET-or­der­ar­bets­flödet enligt dina kunders affärsbehov, inklusive streck­kods­skanning, digital signatur, fråge­sök­vägar och foton. Data från fältet kan skickas till back office via LINK-en­heten. Det innebär att kunderna behöver färre anslut­nings­källor och kan spara nätverks­kost­nader.

PRO 8-serien levereras med ett MDM-system (Mobile Device Management). Mobile Device Manager hjälper kunderna att admini­strera sina PRO 8-serier effektivare. Kunderna kan uppdatera och konfigurera enheterna med fjärr­styrning och kontrollera innehållet som är installerat på alla enheter.

SDK

Dokument och handböcker

PRO.connect utveck­lar­handbok
Kom igång med att använda PRO.connect. Importera PRO.connect SDK:n till din utveck­larmiljö (Eclipse) och sätt upp ett PRO.connect-projekt.

PRO.connect utveck­lar­handbok

PRO.connect SDK-do­ku­men­tation
Läs om hur du använder PRO.connect SDK:n, inklusive Webfleet-order, textmed­de­landen, anpassade data och mycket mer.

PRO.connect SDK-do­ku­men­tation

Kodexempel

PRO.connect kodexempel
Läs om de grund­läg­gande koncepten för PRO.connect SDK och börja utveckla. Beskriv­ningar av exemplen finns i PRO.connect utveck­lar­handbok.

PRO.connect kodexempel.

PRO.connect-re­fe­ren­simple­men­tering
Det här är en exempelkod för det vanliga Webfleet-order­flödet och medde­lan­de­funk­tionen. Det gör att du kan utveckla ett anpassat arbets­or­der­flöde för dina kunders team – med minsta möjliga ansträngning.

PRO.connect-re­fe­ren­simple­men­tering

PRO 8 Driver Terminals

PRO 8-platt­formen är en lösning som hjälper din verksamhet förflytta sig mer effektivt. Det är en plattform som gör att du smidigt kan ansluta dina verksam­hets­appar till lösningar från Webfleet

Dokument och handböcker

PRO 8 Driver Terminal Developer, dokumen­tation

Kom igång med utveck­lingen av PRO 8. Lär dig om de integre­rings­möj­lig­heter som plattformen erbjuder.

PRO 8 Driver Terminal Developer, dokumen­tation (PDF)

PRO 8 Driver Terminal Developer, dokumen­tation (HTML)


TachoShare.connect

TachoShare.connect är ett API som ger partners åtkomst till färdskri­vardata som tillhör Webfleet-kunder och som lagras i Webfleet Telematics Service Platform (WTSP). I den här dokumen­ta­tionen finns all den information du behöver för att integrera kunders färdskri­vardata i ditt system eller ditt program med hjälp av TachoShare.connect-gräns­snittet.

Dokument och handböcker

TachoShare.connect API-do­ku­men­tation
Kom igång med TachoShare.connect. Ta reda på hur du hämtar filer för färdskrivare och förarkort.

TachoShare.connect API-do­ku­men­tation

Åtkomst till OAuth Webfleet-API:er
Ta reda på hur du får åtkomst till TachoShare.connect-API.

Åtkomst till OAuth Webfleet-API:er (HTML)

Åtkomst till OAuth Webfleet-API:er (PDF)

Kodexempel

Exempel på OAuth-k­lient i Java
Den här exempel­koden visar ett Java Spring­-webb­program som öppnar Webfleet-API:er med ett flöde med Kodflöde för åtkomst enligt OAuth 2.0.

Exempel på OAuth-k­lient i Java

Postman-samling
Syftet med den här samlingen är att visa olika flöden som är inblandade, som inleds med auten­ti­sering och avslutas med att färdskri­vardata hämtas.

Postman-samling

Postman-sam­lingen innefattar tre JSON-filer:

production.postman_environment.json definierar URL-koderna för Webfleet-auten­ti­se­rings­servern och TachoShare.connect.

production.postman_environment.json innefattar alla API-anrop som behövs för att slutföra OAuth-au­ten­ti­se­rings­pro­cessen.

TachoShare.connect.postman_collection.json innefattar alla API-anrop som behövs för att samla in färdskrivar- och förar­kortsdata.

Begär API-åtkomst (API-nyckel)

Så här får du åtkomst till Webfleet API:er:

 1. Begär en API-nyckel

  För kunder

  Om du är Webfleet-kund och skulle vilja begära en API-nyckel (till exempel för att ansluta till system från tredje partmed Webfleet) fyller du i online­for­mu­läret. Du hittar online­for­mu­läret genom att logga in på Mitt konto via kundtjänst­por­talen på Webfleet-webb­platsen. Skapa ett nytt konto om så behövs. Välj sedan begär en API-nyckel i rullgardinsmenyn Kategori.

  För externa integ­ra­tions­partner

  Om du är en syste­min­teg­ratör och vill begära en API-nyckel går du med i Partner­pro­grammet för .connect. Du får din första API-nyckel när du har registrerat dig för programmet. Om du vill begära fler API-nycklar följer du processen som beskrivs ovan för kunder.

 2. Göra ett särskilt WEBFLEET.connect-konto

  Följ anvis­ningarna i WEBFLEET.connect API-do­ku­men­ta­tionen för att avsluta det här steget.

  Webfleet

  Webfleet Classic

  Du kan också följa instruk­tio­nerna i videon.

Webfleet
Webfleet Classic

Är du inte .connect-partner än?

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.