Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Allt du behöver för att integrera programvara och hårdvara med WEBFLEET och anslutna fordonsenheter.

.connect-resurser

WEBFLEET.connect API:n ansluter programappar till WEBFLEET för vagnparkshantering. Via WEBFLEET.connect kan du förbättra värdet på alla typer av affärslösningar, inklusive ruttplanering och schemaläggning, affärssystem, transporthanteringssystem (TMS), leverantörskedjeplanering, hantering av tillgångar och mycket mer.

Dokument och handböcker

WEBFLEET.connect API-dokumentation
Kom igång med WEBFLEET.connect. Läs om hur du skickar och tar emot data för den mest använda WEBFLEET API:n.

WEBFLEET.connect utvecklarhandbok – Jobbexpediering
Skicka jobb till WEBFLEET och ta emot jobbstatusuppdateringar med fjärrstyrning.


WEBFLEET.connect utvecklarhandbok – Fördefinierade rutter via utsändning
Skapa fördefinierade rutter och inkludera dem i dina resvägsorder.

WEBFLEET.connect utvecklarhandbok – Meddelandeköer
Använda fler än en funktion? Arbeta med meddelandeköer. Upptäck kärnkoncept, tips och trick.


WEBFLEET.connect utvecklarhandbok – Förarens säkerhet och effektivitet
Läs om hur du använder OptiDrive-indikatorn. Skapa verktyg för att analysera förarens utbildningsbehov och ge belöningar.

Utvecklarhandbok för WEBFLEET Plugins – Integrera dina data med WEBFLEET UI
Lär dig hur du visar dina data i WEBFLEETS användargränssnitt.


Kodexempel

WEBFLEET.connect Perl-bibliotek
Ett Perl-bibliotek i API:n. Det visar hur du interagerar med WEBFLEET.connect och tillhandahåller en grund för andra Perl-program.

WEBFLEET.connect Visual Basic-bibliotek
Två "Hej världen"-exempel i Visual Basic visar hur du hämtar en objektlista och skickar ett enkelt textmeddelande. Det ena använder WinHttpRequest COM-objekt för att integrera WEBFLEET.connect CSV-gränssnitt, det andra använder WEBFLEET.connect SOAP-gränssnittet.


C#-exempel
C#-exempelprojekt som används i WEBFLEET.connect utvecklarhandbok – Förarens säkerhet och effektivitet.

Delphi-exempel
Ett standardexempel i Delphi visar hur du skickar förfrågningar till WEBFLEET.connect och analyserar resultat.


Verktyg för resvägsriktmärke
Det här verktyget visar hur du skapar resvägsorder i C#. Systemkrav: .NET 3.5 SP1 eller högre.

ASP/VB-skriptexempel
Ett lätt ASP-sidexempel som visar hur du använder VBScript för att utfärda förfrågningar till WEBFLEET.connect och skriva resultaten direkt på sidan.

LINK.connect är ett Bluetooth-gränssnitt i LINK-spårningsenheten. Med LINK.connect är det möjligt att ansluta program som utökar data från hårdvara i och kring fordonet (streckkodsskannrar, temperatursensorer, TPMS osv.) till WEBFLEET.connect API:n.

Dokument och handböcker

LINK.connect API-dokumentation
Läs om hur du ansluter enheter från tredje part till LINK-enheten via LINK.connect-gränssnittet.


Kodexempel

LINK.connect-demonstratör
Det här Windows PC-verktyget använder WEBFLEET.connect API för att visa hur LINK.connect används. Det ansluts också till en LINK 410/510 med LINK.connect aktiverat via Bluetooth. Det här verktyget hjälper dig att testa grundläggande funktioner under utvecklingen av anslutande hårdvara från tredje part via Bluetooth. Det här verktyget skrivs i C#. Systemkrav: .NET 3.5 SP1, Microsoft Bluetooth-stack vid användning av Bluetooth-funktioner.

LINK.connect integrationsexempel
Det här exempelprojektet visar användningen av LINK.connect vid tilldelning av förare till ett fordon. En Android-smartphone på klientsidan och en PHP-baserad serverkomponent används i det här exemplet.

PRO.connect SDK:n gör att du får tillgång till WEBFLEET-funktionen på TomTom PRO 82xx-serien med tåliga förarterminaler. Som utvecklare kan du anpassa WEBFLEET-orderarbetsflödet enligt dina kunders affärsbehov, inklusive streckkodsskanning, digital signatur, frågesökvägar och foton. Data från fältet kan skickas till back office via LINK-enheten. Det innebär att kunderna behöver färre anslutningskällor och kan spara nätverkskostnader.

TomTom PRO 82xx-serien levereras med ett MDM-system (Mobile Device Management). Mobile Device Manager hjälper kunderna att administrera sina TomTom PRO 82xx-serier effektivare. Kunderna kan uppdatera och konfigurera enheterna med fjärrstyrning och kontrollera innehållet som är installerat på alla enheter.

SDK


Dokument och handböcker

PRO.connect utvecklarhandbok
Kom igång med att använda PRO.connect. Importera PRO.connect SDK:n till din utvecklarmiljö (Eclipse) och sätt upp ett PRO.connect-projekt.

PRO.connect SDK-dokumentation
Läs om hur du använder PRO.connect SDK:n, inklusive WEBFLEET-order, textmeddelanden, anpassade data och mycket mer.


Kodexempel

PRO.connect kodexempel
Läs om de grundläggande koncepten för PRO.connect SDK och börja utveckla. Beskrivningar av exemplen finns i PRO.connect utvecklarhandbok.

PRO.connect referensimplementering
Det här är en exempelkod för det vanliga WEBFLEET-orderflödet och meddelandefunktionen. Det gör att du kan utveckla ett anpassat arbetsorderflöde för dina kunders team – med minsta möjliga ansträngning.

OBD.connect SDK:n ger tillgång till data om fordonsanvändning och körprestationer via LINK 100. LINK 100 är en OBD-II-enhet som ansluts till fordonets diagnostikport och ansluter fordonet till en smartphone via Bluetooth. Dessutom kan kunder se data om motorprestanda i realtid och titta på personliga poäng för körbeteende vid bromsning, kurvtagning och acceleration samt rese- och vägmätarinformation. Dessa data kan användas i många syften, inklusive användningsbaserad försäkring, leasing, feedback på körbeteende och vägassistans.

SDK

Begär API-åtkomst (API-nyckel)


Så här får du åtkomst till WEBFLEET API:er:

 1. Begär en API-nyckel
  För kunder

  Om du är WEBFLEET-kund och skulle vilja begära en API-nyckel (till exempel för att ansluta till system från tredje partmed WEBFLEET) fyller du i onlineformuläret. Du hittar onlineformuläret genom att logga in på Mitt konto via kundtjänstportalen på Webfleet Solutions-webbplatsen. Skapa ett nytt konto om så behövs. Välj sedan begär en API-nyckel i rullgardinsmenyn Kategori.

  För externa integrationspartner

  Om du är en systemintegratör och vill begära en API-nyckel går du med i Partnerprogrammet för .connect. Du får din första API-nyckel när du har registrerat dig för programmet. Om du vill begära fler API-nycklar följer du processen som beskrivs ovan för kunder.

 2. Göra ett särskilt WEBFLEET.connect-konto

  Följ anvisningarna i WEBFLEET.connect API-dokumentationen för att avsluta det här steget.

  1. WEBFLEET
  2. WEBFLEET Classic

  Du kan också följa instruktionerna i videon.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic

Är du inte .connect-partner än?