Ta del av en fullständigt öppen integration med Webfleet med API:er och SDK:er. Med Webfleet kan du skapa innovativa lösningar för en mängd olika branscher och affärsbehov.


Webfleet, API:er och SDK:er

Företagsappar

Våra API:er

Hoppa till innehåll

WEBFLEET.connect

WEBFLEET.connect API:n ansluter program­appar till Webfleet för vagnparks­han­tering. Via WEBFLEET.connect kan du förbättra värdet på alla typer av affärs­lös­ningar, inklusive ruttpla­nering och schemaläggning, affärs­system, trans­port­han­te­rings­system (TMS), leveran­tör­sked­je­pla­nering, hantering av tillgångar och mycket mer.

Exempel på funktioner:

  • Realtids­po­si­tio­nering och geofencing.
  • Körbeteende och körsträcka.
  • Arbets­or­der­han­tering, distri­bution och meddelanden.
  • Beräknad ankomsttid.
  • Återstående körtid.
  • Konfi­gu­rerbara rapporter.
Hoppa till innehåll

LINK.connect

LINK.connect är ett Bluetoot­h-gräns­snitt i LINK-spår­nings­en­heten. Med LINK.connect är det möjligt att ansluta program som utökar data från hårdvara i och kring fordonet (streck­kods­skannrar, tempe­ra­tur­sen­sorer, TPMS osv.) till WEBFLEET.connect API:n.

Hoppa till innehåll

PRO.connect

PRO.connect SDK:n gör att du får tillgång till Webfleet-funktionen på TomTom PRO 82xx-serien med tåliga förar­ter­mi­naler. Som utvecklare kan du anpassa Webfleet-order­ar­bets­flödet enligt dina kunders affärsbehov, inklusive streck­kods­skanning, digital signatur, fråge­sök­vägar och foton. Data från fältet kan skickas till back office via LINK-en­heten. Det innebär att kunderna behöver färre anslut­nings­källor och kan spara nätverks­kost­nader.

TomTom PRO 82xx-serien levereras med ett MDM-system (Mobile Device Management). Mobile Device Manager hjälper kunderna att admini­strera sina TomTom PRO 82xx-serier effektivare. Kunderna kan uppdatera och konfigurera enheterna med fjärr­styrning och kontrollera innehållet som är installerat på alla enheter.

Hoppa till innehåll

OBD.connect

OBD.connect SDK:n ger tillgång till data om fordon­san­vändning och körpre­sta­tioner via LINK 100. LINK 100 är en OBD-I­I-enhet som ansluts till fordonets diagnostikport och ansluter fordonet till en smartphone via Bluetooth. Dessutom kan kunder se data om motor­pre­standa i realtid och titta på personliga poäng för körbeteende vid bromsning, kurvtagning och accele­ration samt rese- och vägmä­ta­rin­for­mation. Dessa data kan användas i många syften, inklusive använd­nings­ba­serad försäkring, leasing, feedback på körbeteende och vägas­si­stans.

Laddar

Tekniska fördelar

Lätt att integrera

Få tillgång till alla funktioner i Webfleet via mycket konfi­gu­rerbara API:er och SDK:er

Mycket tillför­litlig plattform

99,95 % tillgäng­lighet och ISO27001-säker­hetscer­ti­fi­ering

Fullständig support

Omfattande teknisk dokumen­tation, exempel­koder och support

Global täckning

Webfleet-anslutning tillgänglig i över 60 länder

Läs om hur våra kunder drar nytta av våra API:er:

Corporate Solutions cut fuel costs by 8.1%.
Stuart Payne, Corporate Solutions
Vi sparar väldigt mycket på bränslekostnaderna genom vårt samarbete med Bridgestone och Webfleet
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
Set to save 10% on logistics thanks to Webfleet.
Guy Ripley, Marshalls

Är du övertygad?

Gå med i partner­pro­grammet .connect idag

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.