Profiteer van volledig open integratie met Webfleet en de bijbe­ho­rende sets API's en SDK's. Met Webfleet creëert u innovatieve oplossingen voor talloze sectoren en zakelijke behoeften. Het Webfleet platform is de toegang tot fleet management, oplossingen die volledig geinte­greerd worden met behulp van API’s en SDK’s in alle sectoren ter wereld.


Webfleet, API's en SDK's

Zakelijke applicaties

Onze API's

Naar content gaan

WEBFLEET.connect

De WEBFLEET.connect API verbindt softw­are­ap­pli­caties met de Webfleet fleet manage­ment-op­lossing. Webfleet is een Softwa­re-as-a-Service (SAAS) oplossing die volledig aan te passen is aan uw fleet management behoefte en wensen. Met WEBFLEET.connect kunt u de waarde van zakelijke oplossingen vergroten, bijvoor­beeld door optima­li­satie van routing en planning, ERP, Transport Management System (TMS), planning van de toele­ve­rings­keten, vermo­gens­beheer en nog veel meer.

Een greep uit de beschikbare functies:

  • Realtime positi­o­nering en geofencing.
  • Rijgedrag en aantal gereden kilometers.
  • Werkor­der­beheer, order­toe­wijzing en berich­ten­verkeer.
  • Verwachte aankomsttijd.
  • Resterende rijtijd.
  • Confi­gu­reerbare rapporten.
Naar content gaan

LINK.connect

LINK.connect is een Bluetoot­h-in­terface in het LINK-trac­king­systeem. LINK.connect stelt de verbinding met hardw­are­ap­pli­caties in staat die gegevens in en om het voertuig verrijken (zoals barco­de­lezers, tempe­ra­tuur­sen­soren en TPMS) met de WEBFLEET.connect-API.

Vind hier alle LINK producten
Naar content gaan

PRO.connect

De PRO.connect-SDK biedt u toegang tot Webfleet-func­ti­o­na­liteit op de robuuste Driver Terminals uit de TomTom PRO 82xx-series. Als developer kunt u het Webfleet-order­werk­proces aanpassen aan de behoeften van uw klanten met bijvoor­beeld: barco­descanning, digitale handte­ke­ningen, vraagpaden en foto's. Gegevens uit het veld kunnen via de LINK naar kantoor worden verzonden. Hierdoor hebben uw klanten minder connec­ti­vi­teits­bronnen nodig en besparen ze op netwerk­kosten.

De TomTom PRO 82xx-series worden geleverd met een Mobile Device Manager-systeem (MDM). De Webfleet Mobile Device Manager geeft klanten de mogelijkheid hun TomTom PRO 82xx-serie efficiënter te beheren. Klanten kunnen systemen op afstand updaten, confi­gu­reren en de content op elk systeem beheren.

Klik hier voor alle PRO producten
Naar content gaan

OBD.connect

De OBD.connect-SDK maakt het mogelijk om via de LINK 100 toegang te krijgen tot informatie over voertuig­ge­bruik en rijpres­taties. De LINK 100 is een OBD-I­I-ap­paraat dat kan worden aangesloten op de diagno­se­stekker van het voertuig en verbindt het voertuig via Bluetooth met een smartphone. Daarnaast kunnen klanten presta­tie­ge­gevens van de motor in realtime bekijken en persoon­lijke scores voor remmen, bochtenwerk en accele­ra­tie­gedrag bekijken, alsmede informatie over ritten en kilome­ter­standen. Met deze gegevens kunnen mobiele apps voor allerlei doeleinden worden ontwikkeld, zoals Usage Based Insurance (UBI) , leasing, rijstijl­feedback en hulp onderweg.

Laden

Techno­lo­gische voordelen

Eenvoudig te integreren

Toegang tot alle Webfleet-functies via API's en SDK's die zeer nauwkeurig kunnen worden gecon­fi­gu­reerd

Zeer betrouwbaar platform

99,95% beschik­baarheid en beveiliging met ISO27001-certi­fi­cering

Volledige onder­steuning

Uitvoerige technische documen­tatie, voorbeeld­codes en onder­steuning

Wereldwijde dekking

Webfleet-connec­ti­viteit is beschikbaar in meer dan 60 landen

Ontdek hoe onze klanten hun voordeel doen met onze API's:

Één geïntegreerde oplossing voor optimale communicatie.
Ronald Teerds, Wematrans
We zijn nu dynamischer kunnen gaan plannen waardoor we elke dag 3 vrachtwagens uitgespaard hebben.
John Gybels, Euro Gijbels
De resultaten zijn top!
Arnold Visser, Henk Vlot Transport B.V.

Overtuigd?

Meld u vandaag nog aan voor het .connect Integratie Partner­pro­gramma

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.