Profiteer van volledig open integratie met Webfleet en de bijbe­ho­rende sets API's en SDK's. Met Webfleet creëert u innovatieve oplossingen voor talloze sectoren en zakelijke behoeften. Het Webfleet platform is de toegang tot fleet management, oplossingen die volledig geinte­greerd worden met behulp van API’s en SDK’s in alle sectoren ter wereld.


Webfleet, API's en SDK's

Zakelijke applicaties

Onze API's

Naar content gaan

WEBFLEET.connect

De WEBFLEET.connect API verbindt softw­are­ap­pli­caties met de Webfleet fleet manage­ment-op­lossing. Webfleet is een Softwa­re-as-a-Service (SAAS) oplossing die volledig aan te passen is aan uw fleet management behoefte en wensen. Met WEBFLEET.connect kunt u de waarde van zakelijke oplossingen vergroten, bijvoor­beeld door optima­li­satie van routing en planning, ERP, Transport Management System (TMS), planning van de toele­ve­rings­keten, vermo­gens­beheer en nog veel meer.

Een greep uit de beschikbare functies:

  • Realtime positi­o­nering en geofencing.
  • Rijgedrag en aantal gereden kilometers.
  • Werkor­der­beheer, order­toe­wijzing en berich­ten­verkeer.
  • Verwachte aankomsttijd.
  • Resterende rijtijd.
  • Confi­gu­reerbare rapporten.
Naar content gaan

LINK.connect

LINK.connect is een Bluetoot­h-in­terface in het LINK-trac­king­systeem. LINK.connect stelt de verbinding met hardw­are­ap­pli­caties in staat die gegevens in en om het voertuig verrijken (zoals barco­de­lezers, tempe­ra­tuur­sen­soren en TPMS) met de WEBFLEET.connect-API.

Vind hier alle LINK producten
Naar content gaan

PRO.connect

De PRO.connect-SDK biedt u toegang tot Webfleet-func­ti­o­na­liteit op de robuuste Driver Terminals uit de TomTom PRO 82xx-series. Als developer kunt u het Webfleet-order­werk­proces aanpassen aan de behoeften van uw klanten met bijvoor­beeld: barco­descanning, digitale handte­ke­ningen, vraagpaden en foto's. Gegevens uit het veld kunnen via de LINK naar kantoor worden verzonden. Hierdoor hebben uw klanten minder connec­ti­vi­teits­bronnen nodig en besparen ze op netwerk­kosten.

De TomTom PRO 82xx-series worden geleverd met een Mobile Device Manager-systeem (MDM). De Webfleet Mobile Device Manager geeft klanten de mogelijkheid hun TomTom PRO 82xx-serie efficiënter te beheren. Klanten kunnen systemen op afstand updaten, confi­gu­reren en de content op elk systeem beheren.

Klik hier voor alle PRO producten
Naar content gaan

OBD.connect

De OBD.connect-SDK maakt het mogelijk om via de LINK 100 toegang te krijgen tot informatie over voertuig­ge­bruik en rijpres­taties. De LINK 100 is een OBD-I­I-ap­paraat dat kan worden aangesloten op de diagno­se­stekker van het voertuig en verbindt het voertuig via Bluetooth met een smartphone. Daarnaast kunnen klanten presta­tie­ge­gevens van de motor in realtime bekijken en persoon­lijke scores voor remmen, bochtenwerk en accele­ra­tie­gedrag bekijken, alsmede informatie over ritten en kilome­ter­standen. Met deze gegevens kunnen mobiele apps voor allerlei doeleinden worden ontwikkeld, zoals Usage Based Insurance (UBI) , leasing, rijstijl­feedback en hulp onderweg.

Laden

Techno­lo­gische voordelen

Eenvoudig te integreren

Toegang tot alle Webfleet-functies via API's en SDK's die zeer nauwkeurig kunnen worden gecon­fi­gu­reerd

Zeer betrouwbaar platform

99,95% beschik­baarheid en beveiliging met ISO27001-certi­fi­cering

Volledige onder­steuning

Uitvoerige technische documen­tatie, voorbeeld­codes en onder­steuning

Wereldwijde dekking

Webfleet-connec­ti­viteit is beschikbaar in meer dan 60 landen

Ontdek hoe onze klanten hun voordeel doen met onze API's:

40% besparing op communicatie.
Sven Maes, RSC Trans – Division of Pacorini Antwerp NV
Één geïntegreerde oplossing voor optimale communicatie.
Ronald Teerds, Wematrans
Het voordeel van Webfleet voor ons is met name de koppeling met de technische gegevens van de voertuigen.
Fréderic Dufour, Dufour

Overtuigd?

Meld u vandaag nog aan voor het .connect Integratie Partner­pro­gramma

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.