Fleet management voor bouwbe­drijven

Verhoog de efficiëntie en beveilig je bedrijfs­mid­delen met realtime gegevens

Fleet management voor bouwbe­drijven

Verhoog de efficiëntie en beveilig je bedrijfs­mid­delen met realtime gegevens

Verbeter de beveiliging van uw waardevolle assets en voertuigen met onze fleet manage­ment-software voor bouwdiensten. Met Webfleet kunt u besparen op opera­ti­onele kosten door het brand­stof­ver­bruik te verlagen, boetes voor naleving te vermijden en de repara­tie­kosten onder controle te houden.

Fleet management van Webfleet helpt u

Uw wagenpark voor de bouw te monitoren

Weet altijd waar uw assets en voertuigen zich bevinden

Op de hoogte te blijven van bedrijfs­ac­ti­vi­teiten

Registreer werktijden en zet uw ideale werkproces op

Diefstal te voorkomen

Bescherm uw waardevolle assets voor de bouw 24 uur per dag, 7 dagen per week

Repara­tie­kosten onder controle te houden

Krijg inzicht in uw wagenpark en plan uw onderhoud effectief

Aan de regelgeving te voldoen en boetes te vermijden

Blijf uw deadlines voor naleving altijd een stap voor

Een duurzaam wagenpark voor de bouw te runnen

Houd het brand­stof­ver­bruik en de CO2-uitstoot in realtime bij

Key features fleet manage­ment-software voor bouwbe­drijven

Weet altijd waar uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen zich bevinden

Webfleet Fleet management software voor de bouw biedt realtime tracking van de positie en het gebruik van uw bedrijfs­mid­delen en wagenpark. Ons voertuig­volg­systeem laat precies zien wanneer, waar en hoe uw wagenpark wordt gebruikt en hoeveel tijd de bestuurders achter het stuur doorbrengen.

Meer informatie over het volgen van voertuigen⁠
excavator tipper truck
excavator 01

Bescherm uw waardevolle bedrijfs­mid­delen en voertuigen 24 uur per dag, 7 dagen per week

Webfleet waarschuwt u direct als een voertuig of middel een door u bepaald gebied verlaat. Het is dus eenvoudig om ze te traceren en om vlug te reageren als ze niet zijn waar ze zouden moeten zijn.

Meer informatie over tracking van bedrijfs­mid­delen⁠

De veiligheid op locatie voor iedereen verbeteren

Houd uw bestuurders en wagenpark voor de bouw veilig met Webfleet. Onze oplossingen voor fleet management bieden realtime coaching en presta­tie­analyse om veilig rijgedrag te garanderen en u te helpen voertuigen en assets te monitoren. Onze AI-dash­board­camera beschermt bestuurders tegen valse claims met on-demand video.

Meer informatie over wagen­park­vei­ligheid⁠
ev van driver pro8475 cam50 02
industries

De kosten verlagen met gepland onderhoud en wagen­par­kin­zichten

Dankzij de fleet manage­ment-software voor bouwbe­drijven kunt u op Webfleet onderhoud plannen en beheren om uw wagenpark in goede conditie te houden en de repara­tie­kosten te beperken. Stel meldingen in op basis van de kilome­ter­teller, bedrijfstijd of tijd sinds het laatste onderhoud en krijg automatisch een melding als er signalen zijn die duiden op een storing. U kunt ook het brand­stof­ver­bruik controleren om abnormaal verbruik in kaart te brengen.

Meer informatie over gepland onderhoud⁠

De werktijd­re­gi­stratie digita­li­seren

Uw werknemers scannen een RFID-kaart op het PRO-systeem, waardoor hun werktijden digitaal worden bijgehouden in Webfleet. De gegevens worden gearchi­veerd in het systeem zodat u deze gemakkelijk kunt inzien en analyseren.

Meer informatie over werktijd­re­gi­stratie⁠
pro8375 pro2020 en
service van pro8475 digital signature 02

Integreer al uw zakelijke systemen

Integreer eenvoudig bedrijfs­toe­pas­singen en -systemen van derden met de hardware en software van Webfleet om uw ideale werkproces te creëren. Maak bijvoor­beeld verbinding met hardware van derden om de identiteit van een bestuurder te controleren of combineer de PRO 8475 Driver Terminal met andere toepas­singen om barcodes te scannen en digitale handte­ke­ningen op te slaan.

Meer informatie over bedrijfs­in­te­gratie⁠

Uw deadlines voor naleving halen en boetes vermijden

Met Webfleet Tachograaf Manager kunt u rij- en werktijden remote downloaden en monitoren. Met deze oplossing kunt ook eenvoudig een groot aantal deadlines op één plek beheren, waardoor het risico op boetes kleiner wordt.

Meer informatie over Tachograph Manager⁠
Webfleet Mobile | De fleet management app voor onderweg
decarbonisation banner

Een duurzaam wagenpark voor de bouw te runnen

Bespaar op brandstof en monitor uw CO2-voetafdruk met CO2-rapportage in Webfleet. Met onze EV-over­gang­stool kunt u bepalen welke voertuigen u kunt vervangen door elektrische voertuigen en kunt u tegelij­kertijd inzichten opdoen die u helpen over te gaan op elektrische voertuigen of uw elektrische wagenpark uit te breiden.

Meer informatie over duurzaamheid en EV's⁠
wf wp protect construction fleet

Hoe beveiligt u machines op uw bouwplaats?

wf wp protect construction fleet

Met dit eBook ontdekt u hoe u de beste tools kunt gebruiken om uw materieel te beschermen en diefstal te voorkomen.

Download het GRATIS

Wat onze klanten zeggen

4% besparing op brandstof.
Kees van Ooijen, AgruniekRijnvallei
Het voordeel van Webfleet voor ons is met name de koppeling met de technische gegevens van de voertuigen.
Fréderic Dufour, Dufour
Voor het leveren naar onze werven maken we gebruik van het Webfleet ordersysteem.
Henri de Swaef, Group-f

Enkele van onze klanten uit de bouw

Verhoog de efficiëntie en beveilig uw bedrijfs­mid­delen met realtime gegevens

Automa­tiseer processen. Bescherm uw bedrijfs­mid­delen. Bespaar tijd op admini­stra­tieve taken. Dit alles terwijl u uw voertuigen, middelen en team efficiënter gebruikt. Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.