Verhaal van Webfleet

TomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt Webfleet

Verhaal van Webfleet

TomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt WebfleetTomTom Telematics wordt Webfleet

Ons verhaal tot dusver

Toen we 20 jaar geleden de Webfleet fleet manage­ment-op­lossing vanuit ons oorspron­ke­lijke kantoor in Leipzig intro­du­ceerden, was internet bezig een essentieel onderdeel te worden van de manier waarop de wereld werkte en leefde. En wij liepen voorop met het gebruik van cloud- en inter­net­tech­no­logie om bedrijven te helpen hun produc­ti­viteit te verhogen en hun kosten te verlagen.

In 2005 werden we overgenomen door TomTom. Door onderdeel te worden van het bedrijf dat een revolutie in de navigatie teweeg heeft gebracht, konden wij ons inter­na­ti­onaal profileren. Als TomTom Telematics hebben we connected navigatie geïntro­du­ceerd, het gebruik van boord­di­a­gnose gepionierd en de verbetering van de rijstijl opnieuw vormgegeven met OptiDrive 360.

Vandaag de dag bedienen we 50.000 klanten met voertuigen die in 60 landen over de hele wereld rijden.

Webfleet zal deze ontwik­keling niet alleen voortzetten, maar ook versnellen. En de onder­steuning van Bridgestone, 's werelds grootste banden­be­drijf, geeft ons het perfecte platform om dit te doen.

Gegevens koppelen om waardevolle inzichten te krijgen

Hoewel bedrijven weten dat hun voertuigen en bestuurders veel gegevens genereren, kunnen ze alleen door de verschil­lende gegevens­punten met elkaar te verbinden de waardevolle inzichten krijgen die toegevoegde waarde bieden.

Dit is precies wat onze oplossingen doen: de gegevens­punten verbinden en de heldere, bruikbare inzichten leveren die onze klanten nodig hebben om hun voertuigen en bestuurders effectiever te beheren.

We voegen al krachtigere functies toe aan onze oplossing die klanten nog meer inzicht geven in en controle geven over hun activi­teiten, zoals order­op­ti­ma­li­satie, IT-in­te­gratie, camera­ser­vices, connected banden en nog veel meer.

We weten uit ervaring dat de geavan­ceerde technologie van vandaag, morgen gemeengoed wordt en de dag erna onmisbaar is. Daarom zijn we de concur­rentie een stap voor, investeren we in en richten we ons op het intro­du­ceren van de krachtigste, techno­lo­gisch geavan­ceerde innovaties op het gebied van mobiliteit.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.