Webfleet

Let's drive business. Further.

Bij Webfleet helpen wij onze klanten dichter bij hun bestuurders te komen. Alles wat we doen wordt gedreven door dit eenvoudige principe, want als u dichter bij uw bestuurders staat, kunt u slimmere beslis­singen nemen.

Door deze overtuiging, onze continue innovatie en onze onuit­put­te­lijke focus op de klant, kwaliteit en betrouw­baarheid zijn wij nu marktleider in Europa en een belangrijke wereld­speler op het gebied van voertuig­tele­matica en fleet management.

Over ons

Webfleet, tot 1 oktober 2019 bekend als TomTom Telematics, is één van ’s werelds toonaan­ge­vende leveran­ciers voor telema­ti­caop­los­singen met een focus op fleet management, voertuig­tele­matica en connected car diensten. De belang­rijkste SaaS-op­lossing van het bedrijf, Webfleet, wordt gebruikt door bedrijven van ieder formaat om voertuig­pres­taties te verhogen, brandstof te besparen, chauffeurs te onder­steunen en wagen­parkef­fi­ci­ëntie te verhogen. Daarbij levert Webfleet diensten voor verzekering, verhuur- en lease­maat­schap­pijen, auto-im­por­teurs en bedrijven die zowel organi­saties als consumenten bedienen.

trucks autobahn 01 waves
partners network

Webfleet heeft meer dan 60.000 klanten wereldwijd en bedient bestuurders in meer dan 100 landen, waarbij het bedrijf hen beschikking geeft over het beste support­netwerk van de branche en het grootste aanbod integraties en applicaties van externe aanbieders. Klanten profiteren iedere dag van de hoogste standaarden op het gebied van vertrou­we­lijkheid, integriteit en beschik­baarheid van de ISO/IEC 27001:2017 gecer­ti­fi­ceerde diensten van het bedrijf. Deze certi­fi­cering is opnieuw toegekend in november 2018.

Webfleet was eerder bekend als TomTom Telematics en in die hoeda­nigheid onderdeel van de TomTom-groep. Op 1 april 2019 werd het bedrijf overgenomen door Bridgestone Europe NV/SA (“Bridgestone”), een tak van de Bridgestone Corporation, ’s werelds grootste rubber- en banden­fa­brikant. Bridgestone is actief in 38 landen in de EMEA regio en bezit een aantal van Europa’s meest geavan­ceerde fabrieken, baanbre­kende technologie en toonaan­ge­vende investering in R&D.

Waarom kiezen voor Webfleet

Meer dan60.000klanten
Meer dan25 jaarervaring

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.