Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Update over COVID-19.  Meer informatie

Onze groene missie

Onze missie is helpen bij het bouwen aan een duurzamere toekomst

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Hoe kunnen we bouwen aan een duurzamere toekomst?

Door onze CO2-voetafdruk te reduceren

Door onze klanten te helpen bij het verlagen van de CO2-uitstoot

Als onderdeel van de Bridgestone Group delen we de algemene commitment om te helpen bij het bereiken van een duurzamere samenleving. Met onze kernop­lossing voor wagen­park­beheer, WEBFLEET, helpen we klanten al om hun brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot met 10 tot 25% te verlagen. Maar we willen meer doen.
Thomas Schmidt, CEO en Statutair directeur, Bridgestone Mobility Solutions

Hoe reduceren we onze eigen CO2-voetafdruk?

Weer groen maken van 3380 hectare in Tanzania​​

Om de CO2-uitstoot van onze toele­ve­rings­keten en facili­teiten te compenseren, is Webfleet Solutions een partner­schap aangegaan met Justdiggit. Zo investeren we in het weer groen maken van 3380 hectare in Tanzania. Dat is een oppervlakte die vier keer zo groot is als het centrum van Amsterdam.

Justdiggit is een Nederlandse NGO en is partner van het VN-Mi­li­eu­pro­gramma. De organisatie is gericht op landschaps­herstel door het weer groen maken van droge gebieden in Afrika voor een positieve impact op klimaat, natuur en de mens.

Meer informatieLees minder

Door dit gebied weer groen te maken, wordt in totaal ongeveer 51.800 ton koolstof vastgelegd door meer dan 130.000 bomen te planten. Dit programma haalt niet alleen CO2 uit de lucht, maar heeft ook een positieve invloed op het levens­on­derhoud van meer dan 18.000 mensen, bespaart jaarlijks 700 miljoen liter water en herstelt de biodi­ver­siteit.

Samen kunnen we de natuur terug­brengen en de planeet laten afkoelen.

Meer informatie
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Onze CO2-voet­af­drukscan

We hebben het Impact Institute gevraagd om onze eigen CO2-voetafdruk van 2018 in kaart te brengen, om zo een beter beeld te krijgen van de impact van ons bedrijf op het milieu. Op basis van die gegevens hebben we onze CO2-voetafdruk gecom­pen­seerd door een gebied in Tanzania en Kenia weer groen te maken via een afzon­derlijk project met onze partner Justdiggit.

Door deel te nemen aan dit afzon­der­lijke initiatief hebben we 1.300.000 m2 aan aangetast land in Tanzania en Kenia weer groen gemaakt. Door middel van nieuwe vegetatie wordt minimaal 1303 ton CO2 vastgelegd of uit de lucht gehaald.


Hoe helpen we onze klanten bij het verlagen van de CO2-uitstoot?

We begrijpen dat het voor wagen­park­be­heerders soms lijkt alsof het beschermen van ons ecosysteem niet past bij het nastreven van zakelijke doelen. Hoe runt u een milieu­vrien­delijk bedrijf terwijl de kosten onder controle, de voertuigen op de weg en de werkpro­cessen zo efficiënt mogelijk worden gehouden?

Bij Webfleet Solutions geloven we niet dat dit afzon­der­lijke doelstel­lingen zijn. We geloven dat wat goed is voor het bedrijf, ook goed kan zijn voor de planeet.

WEBFLEET

Onze bekroonde fleet manage­ment-op­lossing zorgt voor realtime en historisch inzicht in het gebruik van uw voertuigen. U krijgt inzicht in waar brandstof wordt verspild en kunt stappen ondernemen voor verlagen van het brand­stof­ver­bruik. Ritgegevens laten bijvoor­beeld zien waar chauffeurs de motor stationair laten draaien of cruise­control vaker kunnen inschakelen, waardoor duurzamer en brand­stofef­fi­ciënt kan worden gereden.

Door verbinding te maken met de FMS van uw vrachtwagen krijgt u duidelijk inzicht in de ritten die uw bestuurders rijden en hoe uw brandstof wordt gebruikt.

Meer informatie
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

LINK-sys­temen

LINK-sys­temen zijn voertuig­volg­sys­temen voor wagenparken van elk formaat en type. Ze geven u meer informatie dan alleen de positie van uw voertuigen en aanhangers. Krijg duidelijk inzicht in de ritten die uw bestuurders rijden en hoe uw brandstof wordt gebruikt.

Meer informatie

PRO Driver Terminals

Deze alles-in-éé­n-sys­temen zijn ontworpen om bestuurders intel­li­genter te laten werken. Vracht­wa­gen­na­vi­gatie laat de kortste, snelste routes zien en Active Driver Feedback maakt een einde aan gewoonten die brandstof verspillen en CO2-uitstoot verhogen.

Meer informatie
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Fleet management voor elektrische voertuigen

Elektrisch voertuig­beheer van WEBFLEET biedt bedrijven de tools die zij nodig hebben om het meeste uit hun elektrische voertuigen (EV's) te halen. Op een en dezelfde interface kunt u zowel uw EV’s als uw voertuigen met een verbran­dings­motor in de gaten houden.

U heeft goed zicht op de oplaad­ni­veaus, waardoor u zeker kunt zijn over het bereik van uw voertuigen en taken efficiënt kunt plannen.

Meer informatie

Green Your Fleet

Het Green Your Fleet-platform is ontwikkeld door Webfleet Solutions. Het stelt onze klanten in staat om een schatting te maken van de CO2-uitstoot van hun wagenpark. Vervolgens kunnen ze ontdekken welke stappen ze kunnen nemen om een positieve impact op het klimaat te hebben.

Klanten kunnen zich aansluiten bij ons partner­schap met Justdiggit voor het weer groen maken van droog land in Afrika. Door groenere activi­teiten en door koolstof vast te houden kunnen we onze planeet afkoelen en de klimaat­ver­an­dering omkeren.

Meer informatie
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

E-fac­tu­rering

Sinds 2018 stimuleert Webfleet Solutions haar klanten om over te stappen van papieren facturering naar E-fac­tu­rering. Voor iedere papieren factuur die wordt verstuurd, doneren we 30% van de kosten voor de factuur aan Justdiggit.

Tot nu toe zijn meer dan 22.000 klanten overgestapt naar E-fac­tu­rering. Hierdoor kunnen we gedrukte papieren facturen reduceren met meer dan 280.000 stuks.


Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen

De Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen zijn een blauwdruk waarmee we een betere en duurzamere toekomst voor iedereen kunnen creëren.

We halen acht van de Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen van de Verenigde Naties.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten