Developer resources

Alles wat u nodig hebt om software en hardware te integreren met Webfleet en de bijbe­ho­rende voertuig­volg­sys­temen.

WEBFLEET.connect

De WEBFLEET.connect API verbindt softw­are­ap­pli­caties met de Webfleet fleet management oplossing. Met WEBFLEET.connect kunt u de waarde van zakelijke oplossingen vergroten, bijvoor­beeld door optima­li­satie van routing en planning, ERP, Transport Management Systeem (TMS), planning van de toele­ve­rings­keten, asset management en nog veel meer.

Documenten en handlei­dingen

WEBFLEET.connect API documen­tatie
Ga aan de slag met WEBFLEET.connect. Lees meer over het verzenden en ontvangen van gegevens voor de meest gebruikte Webfleet-API.

WEBFLEET.connect API documen­tatie (HTML)

WEBFLEET.connect API documen­tatie (PDF)

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - opdracht­ver­zending
Stuur opdrachten naar Webfleet en ontvang opdracht­sta­tu­sup­dates op afstand.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - opdracht­ver­zending


Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - draadloos vooraf gedefi­ni­eerde routes verzenden
Maak vooraf gedefi­ni­eerde routes en voeg ze toe aan uw reisplanorders.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - vooraf gedefi­ni­eerde routes via draadloze verbinding (HTML)

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - vooraf gedefi­ni­eerde routes via draadloze verbinding (PDF)

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - Message queues
Gebruikt u meer dan één functie? Werk dan met Message queues. Ontdek de belang­rijkste concepten, tips en trucs.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - bericht­wacht­rijen


Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - veiligheid en efficiëntie van bestuurders
Lees meer over het gebruik van de OptiDri­ve-in­di­cator. Creëer hulpmid­delen voor het analyseren van de trainings­be­hoeften van bestuurders en het toekennen van beloningen.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - veiligheid en efficiëntie van bestuurders (PDF)

Devel­o­pers­hand­leiding Webfleet Plugins - Integreer uw gegevens in de Webfleet-gebrui­kers­in­terface
Leer hoe u uw gegevens in de WEBLEET-ge­brui­kers­in­terface kunt weergeven.

Devel­o­pers­hand­leiding Webfleet Plugins (PDF)

Devel­o­pers­hand­leiding Webfleet Plugins (HTML)

Devel­o­per­stool Webfleet Plugins


LINK.connect

LINK.connect is een Bluetoot­h-in­terface in het LINK-trac­king­systeem. LINK.connect stelt de verbinding met hardw­are­ap­pli­caties in staat de gegevens van in en om het voertuig verrijken (zoals barco­de­lezers, tempe­ra­tuur­sen­soren en TPMS) met de WEBFLEET.connect-API.

Documenten en handlei­dingen

LINK.connect API documen­tatie
Lees hoe u externe systemen verbindt met de LINK-unit via de LINK.connec­t-in­terface.

LINK.connect API documen­tatie (PDF)


PRO.connect

De PRO.connect-SDK biedt u toegang tot Webfleet-func­ti­o­na­liteit op de robuuste Driver Terminals uit de PRO 8-serie. Als developer kunt u het Webfleet-or­der­werk­proces aanpassen aan de behoeften van uw klanten met bijvoor­beeld: barco­descanning, digitale handte­ke­ningen, vraagpaden en foto's. Gegevens uit het veld kunnen via de LINK naar kantoor worden verzonden. Hierdoor hebben uw klanten minder connec­ti­vi­teits­bronnen nodig en besparen ze op netwerk­kosten.

De PRO 8-serie wordt geleverd met een Mobile Device Management systeem (MDM). De Mobile Device Management geeft klanten de mogelijkheid hun PRO 8-serie efficiënter te beheren. Klanten kunnen systemen op afstand updaten en confi­gu­reren en de content op elk systeem beheren.

SDK

Documenten en handlei­dingen

Devel­o­pers­hand­leiding PRO.connect
Ga aan de slag met PRO.connect. Importeer de PRO.connect-SDK in uw ontwik­ke­lingsom­geving (Eclipse) en zet een PRO.connec­t-project op.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding PRO.connect

PRO.connect SDK documen­tatie
Lees meer over het gebruik van de PRO.connect-SDK, bijvoor­beeld over Webfleet-orders, tekst­be­richten en aangepaste gegevens.

PRO.connect SDK documen­tatie

Voorbeelden van codes

Codevoor­beelden PRO.connect
Lees meer over de basis­con­cepten van de PRO.connect-SDK en begin met ontwikkelen. In de PRO.connect devel­o­pers­hand­leiding staan beschrij­vingen van de voorbeelden.

Codevoor­beelden PRO.connect

PRO.connect referen­tie-im­ple­men­tatie
Dit is een voorbeeldcode voor de standaard orderflow- en bericht­func­ti­o­na­liteit van Webfleet. Hiermee kunt u eenvoudig een aangepaste order­workflow voor uw klant maken.

PRO.connect referen­tie-im­ple­men­tatie

PRO 8 Driver Terminals

Het PRO 8-platform is een oplossing waarmee u uw bedrijf efficiënter kunt maken. Het is een platform waarmee u uw bedrijfs­toe­pas­singen naadloos kunt verbinden met de oplossingen van Webfleet.

Documenten en handlei­dingen

PRO 8 Driver Termi­nal-do­cu­men­tatie voor developers

Aan de slag met ontwik­keling voor de PRO 8. Lees meer over de integra­tie­mo­ge­lijk­heden die het platform biedt.

PRO 8 Driver Termi­nal-do­cu­men­tatie voor developers (PDF)

PRO 8 Driver Termi­nal-do­cu­men­tatie voor developers (HTML)


TachoShare.connect

TachoShare.connect is een API waarmee partners toegang krijgen tot de tacho­graaf­ge­gevens van klanten van Webfleet. Deze gegevens worden opgeslagen in het Webfleet Telema­ti­ca­ser­vi­ce-platform (WTSP). Dit document bevat alle informatie die u nodig heeft om tacho­graaf­ge­gevens van de klant in uw systeem of applicatie te integreren met de TachoShare.connec­t-in­terface.

Documenten en handlei­dingen

TachoShare.connect API documen­tatie
Aan de slag met TachoShare.connect. Bekijk hoe u tacho­graaf­be­standen en bestanden van bestuur­ders­kaarten kunt ophalen.

TachoShare.connect API documen­tatie

Toegang tot OAuth Webfleet API's
Meer informatie over toegang tot TachoShare.connect API.

Toegang tot OAuth Webfleet API's (HTML)

Toegang tot OAuth Webfleet API's (PDF)

Voorbeelden van codes

OAuth client Java voorbeeld
Deze voorbeeldcode demon­streert een Java Spring webap­pli­catie die toegang heeft tot Webfleet API's die gebruik­maken van OAuth 2.0 autorisatie codeflow.

OAuth client Java voorbeeld

Postman-ver­za­meling
Het doel van deze verzameling is om de verschil­lende betrokken flows, van authen­ti­catie tot het verkrijgen van tacho­graaf­ge­gevens, te tonen.

Postman-ver­za­meling

Deze Postman-ver­za­meling bevat drie JSON-be­standen:

production.postman_environment.json kenmerkt de URL's van de Webfleet authen­ti­ca­tie­server en TachoShare.connect.

production.postman_environment.json bevat alle API-op­roepen die nodig zijn om het OAuth-au­tho­ri­sa­tie­proces te voltooien.

TachoShare.connect.postman_collection.json bevat alle API-op­roepen die nodig zijn om tacho­graaf­ge­gevens en gegevens van bestuur­ders­kaarten op te halen.

Vraag toegang tot API aan (API key)

Voor toegang tot de Webfleet API's gaat u als volgt te werk:

 1. Vraag een API key aan

  Voor klanten

  Als u een Webfleet-klant bent en een API key wilt aanvragen (bijv. om een extern systeem met Webfleet te verbinden), vul dan het online aanvraag­for­mulier in. Om het online aanvraag­for­mulier te kunnen gebruiken, moet u uzelf aanmelden bij Mijn account via de klanten­ser­vi­ce­portal op de Webfleet-website of zo nodig een nieuw account aanmaken. Kies vervolgens Vraag een API key aan in de vervolg­keu­ze­lijst Categorie.

  Voor externe integra­tie­partners

  Als u een systeem­in­te­grator bent en een API key wilt aanvragen, moet u uzelf aanmelden voor het .connec­t-part­ner­pro­gramma. Nadat u bent aangemeld, ontvangt u uw eerste API key. Als u nog meer API keys wilt aanvragen, volgt u het hierboven beschreven proces voor klanten.

 2. Stel een speciaal WEBFLEET.connec­t-ac­count

  Om deze stap te voltooien, volgt u het proces zoals beschreven in WEBFLEET.connect-API documen­tatie.

  Webfleet

  Webfleet Classic

  U kunt ook de instructies in de video volgen.

Webfleet
Webfleet Classic

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.