Fleet manage­ment-op­los­singen voor bedrijfs­wa­gen­parken en grote wagenparken

Fleet manage­ment-op­los­singen voor bedrijfs­wa­gen­parken en grote wagenparken

Verbeter uw klanten­service, vergroot de veiligheid van uw bestuurders en verlaag uw kosten en CO2-uitstoot: het is allemaal mogelijk met Webfleet oplossingen voor een groot wagenpark. Werk efficiënter dankzij eenvoudige integratie met uw bestaande systemen.

Waarom zou u Webfleet kiezen voor uw bedrijfs­wa­genpark?

Bekroonde oplossingen

Profiteer van onze inzet voor een uitmuntende service

Eersteklas onder­steuning aan uw klanten

Vertrouw op ons netwerk van lokale resellers en systeem­in­te­greerders

Schaalbare, flexibele dekking

Zorg voor schaal­baarheid met inter­na­ti­onale taalon­der­steuning

Hoogste bevei­li­gings­niveau

Vertrouw op onze gegevens­be­vei­liging, waarvoor we ISO-27001-gecer­ti­fi­ceerd zijn

Vereen­vou­digde integraties

Verrijk uw eigen systemen met onze open API's en SDK's

Uitgebreide rapportages

Houd uw prestaties met betrekking tot naleving en diensten bij

Hoe bedrijfs­wa­gen­parken met Webfleet hun efficiëntie maxima­li­seren

Realtime zicht­baarheid

Zet ons realtime voertuig­volg­systeem in om uw grote of bedrijfs­wa­genpark te optima­li­seren. Wijs taken toe op basis van de locatie van bestuurders en krijg inzicht in hun rijstijl. Met actuele en historische informatie binnen handbereik kunt u welover­wogen zakelijke beslis­singen nemen en uw klanten­service verbeteren, ongeacht de omvang van uw wagenpark.

vehicle tracking areal 01 eu
fleet manager driver 01

Geavan­ceerde analyses

Maak uw organisatie sterker met inzichten op basis van gegevens. Webfleet biedt de strate­gische tools voor fleet management die uw bedrijf nodig heeft, van geper­so­na­li­seerde rapportages tot aan historische gegevens over brand­stof­ver­bruik. Het analyseren van uw wagen­park­ge­gevens is essentieel om te bepalen hoe u de efficiëntie van uw wagenpark kunt verbeteren, vooral voor een bedrijfs­wa­genpark met veel voertuigen in meerdere landen.

Verhoogde veiligheid

Profes­si­onele navigatie maakt het gemak­ke­lijker om bestuurders op de veiligste routes te houden. Daarnaast voorzien dashboard­camera’s voor wagenparken u van de volledige context van verkeers­on­ge­vallen en rijge­woonten, zodat u teamver­ant­woor­de­lijkheid kunt stimuleren. Door gebruik te maken van uw wagen­park­ge­gevens kunt u ongevallen op de weg voorkomen.

ev van driver pro8475 cam50 01
Verbeter het servi­ce­niveau van een groot wagenpark

Geïnte­greerde oplossingen

Verhoog uw produc­ti­viteit met de order­be­heer­tools van Webfleet. Versterk klant­re­laties met verbeterde percentages voor voltooide taken en verwachte aankomst­tijden. U kunt activi­teiten ook stroom­lijnen met PRO Driver Terminals, die tweerich­tings­com­mu­ni­catie tussen backoffice- en mobiele teams onder­steunen.

Uitgebreide mogelijk­heden

Verbeter het management van uw bedrijfs­wa­genpark met een naadloze integratie van Webfleet in partnerap­pli­caties. Voor een algehele efficiëntie maken de uitgebreide API's van Webfleet het u mogelijk om te integreren met andere systemen voor de dagelijkse bedrijfs­voering, zoals voorraad­beheer, de optima­li­satie van werkpro­cessen en bewijs van levering.

fleet manager 05
C02 Report TUV certif 2

Meer duurzaamheid

Wij onder­steunen uw traject naar decar­bo­ni­satie. Onze oplossingen helpen u om uw duurzaam­heids­doelen te bereiken en assisteren bestuurders bij het aanleren van een milieu­vrien­de­lijkere rijstijl. Behaal een concur­ren­tie­voordeel met verant­woorde bedrijfs­ac­ti­vi­teiten door het Webfleet CO2-rapport te gebruiken en uw wagenpark elektrisch te maken.

EV-overgang

Onze experts helpen u graag, of u nu meer wilt weten over het berekenen van de totale eigen­doms­kosten van uw huidige wagenpark, een verge­lijking daarvan wilt maken met de voor- en nadelen van een EV-wa­genpark of hybride wagenpark, of precies wilt weten hoe u kunt starten met de overgang.

fleet electrification planning report

Wat onze klanten zeggen

Naar content gaan
Webfleet is een van onze beste inves­te­ringen en helpt ons £ 1,8 miljoen aan brandstof te besparen en £ 1,2 miljoen aan kosten voor de afhandeling van verze­ke­rings­claims.
Elis
Naar content gaan
Webfleet was de doorslag­ge­vende factor in de keuze welke servi­ce­voer­tuigen we wilden omruilen voor elektrische voertuigen en wanneer we daarmee moesten beginnen
Konica Minolta
Naar content gaan
Deze oplossing heeft het werkproces direct aanzienlijk verbeterd
PreZero

Laden

Enkele van onze zakelijke klanten


Alles wat u moet weten over het management van bedrijfs­wa­gen­parken

Hoe verbetert Webfleet de veiligheid van bestuurders in grote wagenparken?

0
Naar content gaan

Webfleet geeft voortdurend feedback, zodat bestuurders hun prestaties direct kunnen verbeteren. Met Webfleet kunnen managers van grote en bedrijfs­wa­gen­parken de rijstijl van bestuurders monitoren om veiliger rijden te stimuleren.

Hoe profiteren grote wagenparken van de route­o­p­los­singen van Webfleet?

0
Naar content gaan

Grote en bedrijfs­wa­gen­parken die hun Webfleet-account integreren met onze PRO 8 Driver Terminal kunnen kilometers en brandstof besparen en hun klanten nauwkeurige aankomst­tijden geven. Met de route­o­p­los­singen van Webfleet kunnen wagenparken efficiënter werken en tegelij­kertijd hun gehele servi­ce­kwa­liteit verbeteren.

Kan Webfleet worden geïnte­greerd in mijn bestaande systemen voor fleet management?

0
Naar content gaan

Ja, Webfleet is ontworpen voor een naadloze integratie in een breed scala aan systemen en partnerapps. Hiermee vergroot u uw huidige mogelijk­heden voor fleet management.

Hoe kan Webfleet helpen om de brand­stof­kosten voor bedrijfs­wa­gen­parken te verlagen?

0
Naar content gaan

Bedrijfs­wa­gen­parken gebruiken Webfleet om routes te optima­li­seren, verkeers­drukte te vermijden en efficiënte rijge­woonten te bevorderen. Klanten van Webfleet verlagen hun brand­stof­ver­bruik aanzienlijk, wat leidt tot lagere opera­ti­onele kosten.

Kunnen de oplossingen van Webfleet meegroeien met de groei van mijn bedrijfs­wa­genpark?

0
Naar content gaan

Absoluut. De oplossingen van Webfleet zijn schaalbaar en aanpasbaar, waardoor ze ideaal zijn voor groeiende bedrijfs­wa­gen­parken die een flexibel en robuust fleet management nodig hebben.

Welk soort onder­steuning kan ik van Webfleet verwachten voor mijn grote wagenpark?

0
Naar content gaan

Webfleet biedt eersteklas onder­steuning via een netwerk van lokale resellers en systeem­in­te­greerders, zodat u tijdig en effectief kunt worden geholpen.

Hoe helpt Webfleet bij het verminderen van de CO2-uitstoot van grote wagenparken?

0
Naar content gaan

De tools van Webfleet maken het voor grote wagenparken gemakkelijk om de rijstijl van bestuurders te monitoren, effici­ëntere routes in te plannen en onnodige kilometers te beperken. Grote wagenparken kunnen de uitstoot van hun voertuigen volgen met het Webfleet CO2-rapport en bepalen welke acties hen kunnen helpen bij het bereiken van hun duurzaam­heids­doel­stel­lingen.

Wat maakt Webfleet tot een betrouwbare keuze voor het management van bedrijfs­wa­gen­parken?

0
Naar content gaan

Onze uitgebreide ervaring, in combinatie met de prijzen en certi­fi­ce­ringen die we hebben behaald, maakt Webfleet tot een betrouwbare en vertrouwde keuze voor het management van bedrijfs­wa­gen­parken. Bekijk de klant­er­va­ringen op deze pagina om te zien hoe Webfleet het vertrouwen van verschil­lende onder­ne­mingen heeft gewonnen.

Hoe verbetert Webfleet de klanten­service van grote wagenparken?

0
Naar content gaan

Met een slimmere route­planning en nauwkeurige verwachte aankomst­tijden maakt Webfleet het voor wagenparken mogelijk om hun klanten een betrouwbaar servi­ce­venster en een betere aflever­er­varing te geven.

Welke functies in Webfleet helpen grote wagenparken bij de naleving van regelgeving?

0
Naar content gaan

Webfleet biedt functi­o­na­li­teiten waarmee u kunt voldoen aan juridische voorschriften en wet- en regelgeving. Tot de belang­rijkste functies behoren CO2-rapportage, tacho­graaf­beheer, tempe­ra­tuur­be­waking van de koelketen, logboeken voor kilome­ter­re­gi­stratie en onze Vehicle Check-app, die het onderhoud van voertuigen en inspecties langs de weg vereen­voudigt.

Onze prijzen en certi­fi­caten

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.