CAM 50

Bescherm uw bestuurders en wagenpark met
Webfleet Video

Geopti­ma­li­seerd voor

Kan verbinden met LINK 201, LINK 210, LINK 240, LINK 310, LINK 410, LINK 510, LINK 610, LINK 710, LINK 740.

  • Op de weg en bestuurder gerichte camera's
  • Inzicht in kritieke gebeur­te­nissen
  • Identi­fi­ceert risicovol rijgedrag en waarschuwt de bestuurder
  • Toonaan­ge­vende AI-tech­no­logie
  • Wordt gebruikt in combinatie met een speciale video­service die volledig in Webfleet is geïnte­greerd
  • Aan te passen aan uw privacy- en nalevings­be­hoeften

Gegevensblad

Functies

Video-opname

Constante opname bij ingescha­kelde motor en beweging

Automa­tische uploads van gebeur­te­nissen

Geactiveerd door versnel­lings­meter, AI of waarschu­wingsknop

Feedback in de cabine

Informeert de bestuurder wanneer een risicovolle rijstijl wordt gedetec­teerd

Raadpleging op aanvraag

Vraag video's aan voor specifieke tijdstippen en posities

Livestreaming*

Bekijk direct livevi­deo­beelden van de camera's

Ontworpen met het oog op privacy

Volledige controle over de camera­con­fi­gu­ratie

Kijk hoe we uw wagenpark beschermen

Geavanceerd camera­ontwerp

HD-kwa­liteit en nachtzicht

Ingebouwde infra­rood-led's voor gebruik van nachtzicht bij opnamen van de bestuurder.

Veel opslag­ruimte

Kwali­teits-SD met 128 GB biedt 100 uur1 rijtijd­video.

Onder­steuning voor meerdere camera's*

Optie voor draadloze verbinding van vier extra camera's.

AI-on­der­steuning

Ingebouwde AI-tech­no­logie voor het vastleggen van gebeur­te­nissen.

Melding bij ongeoor­loofde handelingen

De reser­ve­bat­terij beschermt tegen voedings­on­der­breking en geeft aan wanneer de camera wordt losge­koppeld.

Verwij­derbare houder

Te verwijderen van de voorruit voor veiligheid of naleving van regels.

Technische speci­fi­caties

Camera­re­so­lutie
  • Wegcamera: 1080P HD, instelbare kijkhoek FOV(D)140°
  • Bestuur­ders­camera: 720P HD met geïnte­greerde infra­rood­functie en instelbare kijkhoek
Ingebouwd touchscreenResolutie van 320 x 240
NachtzichtInfrarood nachtzicht
AudioIngebouwde luidspreker voor audio­waar­schu­wingen
Geïnte­greerde waarschu­wingsknopDe bestuurder kan met een druk op de knop gebeur­te­nissen vastleggen
Opslag/geheugenProfes­si­onele, robuuste SD-kaart van 128 GB
AntifraudeSD- en SIM-kaart zijn vergrendeld en fraude­be­stendig
Connec­ti­viteit4G met 3G-back-u­p­optie
Extra camera'sMogelijkheid om tot vier extra camera's te verbinden via kabel of Wi-Fi
Batterij/stand-byIngebouwde batterij. Bij voedings­on­der­breking wordt overge­schakeld op de batterij en wordt er een melding van de onder­breking verzonden.
Opera­ti­onele temperatuur
In bedrijf: 0 °C tot 70 °C (-32 °F tot 158 °F)
Opslag: -10 °C tot 85 °C (14 °F tot 185 °F)
GPSGeïnte­greerde GPS
Stroom­voor­zieningHardwarekit meegeleverd voor vaste aansluiting op stroom en aarde.
Inhoud van het pakketDashcam, beves­ti­gings­beugel, 128 GB profes­si­onele MicroSD, hardwirekit voor installatie (kabel, zekerings­in­stal­la­tiekit, zekerings­af­dekking), veilig­heids­schroe­ven­draaier, gebrui­kers­hand­leiding, fraude­be­stendige case

Optionele accessoires

Aux-camera zijkant*

Aux-camera achterkant *

Fraude­be­stendige case (vervanging)*

RENDEMENT OP INVESTERING BINNEN ZES TOT NEGEN MAANDEN

Wilt u volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen, uw bestuurders veilig houden en het aantal verze­ke­rings­claims verlagen? Reserveer een demo en ontdek hoe de CAM 50 en Webfleet Video uw wagenpark veilig houden.

* Functie is beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2023.
1 Overschrijft automatisch wanneer er onvoldoende capaciteit is.