LINK 640

Vast geïnstal­leerd voertuig­volg­systeem voor auto's en lichte bedrijfs­voer­tuigen

Geopti­ma­li­seerd voor

Kan niet worden verbonden met PRO.

  • Vaste installatie in het voertuig voor betrouwbaar volgen van voertuigen
  • Verbeterde voertuig­ge­gevens met optionele CAN-bus­con­nec­ti­viteit
  • Houdt rijgedrag in de gaten
  • Werkt in combinatie met Webfleet

Gegevensblad

Functies

Tracking en tracing

Bekijk rijtijden, kilome­ter­ge­gevens en de locatie van uw wagenpark

Rijstijl

Laat bestuurders veiliger rijden met behulp van OptiDrive 360-rijstijlin­zichten

Rapportage over de prestaties van het wagenpark

Bekijk 24/7 uitgebreide informatie over voertuigen en bestuurders

Directe waarschu­wingen

Ontvang meldingen over voertuig­sto­ringen en houd het overzicht over uw onder­houds­planning

Brand­stof­ver­bruik en laadstatus

Monitor het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark en de acculaad­status van uw elektrische voertuigen 1

Kilome­ter­ge­gevens en logboek

Kilometer- en ritgegevens opslaan en analyseren met een echte kilome­ter­teller 1

Technische speci­fi­catie

AfmetingenApparaat: 97 x 51 x 19 mm
Unit met houder: 97 x 63 x 22 mm
Gewicht en materiaalUnit: 75 g, PC/ABS
Houder: 12 g, PC/ABS
Milieu Milieu­keurmerk: IP20
Opera­ti­onele temperatuur: -30 °C tot +70 °C
Opslag­tem­pe­ratuur: -40 °C tot +80 °C
Voedingsspanning12 V / 24 V (min. 9 V tot max. 30 V)
Energie­ver­bruikBij 14 V: nominaal < 50 mA
Bij 28 V: nominaal < 30 mA
Stand-by: nominaal < 1 mA
Tijdens gegevens­over­drachtBij 14 V: 150 mA
Bij 28 V: 100 mA

Optionele accessoires

LINK CAN Sensor 100 (LCS 100)

Een CAN-sensor waarmee uw LINK 640-systeem waardevolle CAN-bus informatie kan lezen met behulp van een niet verstorende installatie.

In gemiddeld 6 tot 9 maanden hebt u uw investering terug­ver­diend

Vraag een demo aan en ontdek hoe LINK 640 u kan helpen bij het beheer van uw wagenpark.

1 CAN-ver­binding vereist (LINK CAN Sensor 100 wordt aangeraden) en afhankelijk van voertuig/model.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.