PRO Driver Terminals

De ideale partner voor uw mobiele medewerkers

De Driver Terminals van PRO zijn de ideale partner voor uw mobiele medewerkers en helpt bestuurders slimmer te werken. En flexibele medewerkers leiden weer tot tevreden klanten. De PRO-serie is ontwikkeld voor profes­si­onele toepas­singen en kan worden gebruikt als zelfstandig naviga­tie­systeem en voor volledig fleet management indien verbonden met Webfleet.

Driver Terminals

Nieuw

Instap­niveau

Eén compact systeem voor uw essentiële wagen­park­be­hoeften

PRO i

Kan verbinden met LINK 710, LINK 740, LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).

Voertuig­ge­richt

Driver terminal voor navigatie en fleet management van wereld­klasse

Kan verbinden met LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

PRO M

De stevige en veilige multitasker voor wagenparken

PRO M

Kan verbinden met LINK 245, LINK 410, LINK 510, LINK 530, LINK 710, LINK 740.

Van wereld­klasse

Je medewerkers en bedrijf met elkaar verbinden met Google Services

Kan verbinden met LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

Ontdek welk type oplossing het beste bij uw bedrijf past

Gebruik onze Solution Advisor voor uw persoon­lijke product­aan­be­veling.

Belang­rijkste functies

Kom op tijd en zonder stress aan

PRO wordt aangeboden met Lifetime Maps, zodat uw mobiele medewerkers altijd met de nieuwste kaart op pad gaan. IQ Routes biedt de snelste routes en nauwkeu­rigste verwachte aankomst­tijden. Bovendien zorgen gesproken instructies en waarschu­wingen voor flitsers voor minder afleiding, zodat bestuurders hun ogen op de weg kunnen houden.

pro 5350 7350 front alternative route detail nl
pro navigation and traffic


Bewezen de snelste route.*

Volgens informatie van de TomTom Traffic Index hebben files invloed op 24% van alle rijtijd. Dit betekent dat elke bestuurder per jaar gemiddeld onnodig acht dagen in de file staat, wat weer tot ontevreden klanten of verminderde produc­ti­viteit kan leiden. Met TomTom Traffic hebben uw bestuurders de beste kans om op tijd te zijn. Beschikbaar wanneer de PRO is verbonden met Webfleet.

Digitale werkpro­ces­rap­porten

PRO ontvangt up-to-date gegevens wanneer deze verbonden is met Webfleet. Met een tik op het scherm kunt u onder andere status van een opdracht bekijken, een werkproces managen, en nog veel meer. Alle informatie wordt automatisch gerap­por­teerd in Webfleet. Dit is gemak­ke­lijker voor uw bestuurders, levert u minder papierwerk op en geeft uw klanten volledig inzicht in uw service.

pro 5350 7350 front order overview nl
pro 5350 7350 front messages write nl

Houd contact

Commu­ni­catie is essentieel, zelfs wanneer iedereen in uw team met elkaar in verbinding staat. PRO en Webfleet onder­steunen berich­ten­verkeer in twee richtingen. U kunt dus belangrijke informatie over een opdracht verzenden en ontvangen zonder te bellen en uw mobiele medewerkers te storen.

Stuur de snelste bestuurder

PRO biedt bij verbinding met Webfleet een volledig en realtime inzicht in de verwachte aankomst­tijden. Zo kunt u de meest geschikte bestuurder op pad sturen, en niet per se degene die het dichtst in de buurt is. Bekijk wie het snelste op locatie kan zijn, op basis van historische reistijden en live verkeers­in­for­matie.

pro 5350 7350 front order status nl
ttt order overview report

Analyseer uw servi­ce­pres­taties

Door uw mobiele medewerkers te voorzien van een PRO, maakt u het hen aanzienlijk gemak­ke­lijker. Uw bedrijf kan kostbare tijd besparen. Werktijden, werkstatus, persoon­lijke of zakelijke ritten: alles wordt met één tik op de PRO gerap­por­teerd aan Webfleet.

Met Webfleet kunt u prestaties gedetail­leerder analyseren en uw servi­ce­ni­veaus bewijzen aan uw klanten.

Controleer of uw bestuurders op tijd arriveren en analyseer de betrouw­baarheid en snelheid van uw service.

Zorg dat u transparant bent en geef per opdracht inzicht in tijd die onderweg en bij klanten is doorge­bracht.

Eenvoudig bijwerken via Wi-Fi

Eenvoudig en snel bijwerken via Wi-Fi zodat uw team onderweg toegang heeft tot meest actuele informatie. Updates van software en kaarten op afstand zodat alle systemen onderweg snel kunnen worden bijgewerkt.

pro 5350 7350 front software update nl

Hoe PRO-sys­temen uw bedrijf helpen:

Bespaar tijd

Besteed minder tijd op de weg en meer bij klanten

Verbeter uw service

Bied een flexibelere service en betrouwbare aankomst­tijden

Wees productief

Voer meer opdrachten uit met minder admini­stratie

Bel mij terug

Praat met een adviseur en ontdek wat Driver Terminals voor uw wagenpark kunnen betekenen.

* Op basis van onafhan­ke­lijke rijtests uitgevoerd in Berlijn door het German Aerospace Centre (DLR) en in Londen door Blauw Research, waarin de reistijden van TomTom Traffic werden vergeleken met die van andere aanbieders. December 2011 en augustus 2013.** Wi-Fi-up­dates zijn niet beschikbaar op de PRO 2020

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.