Kilome­ter­re­gi­stratie zonder zorgen

Betrouwbare kilome­ter­re­gi­stratie voor uw wagenpark

Download de app

WEBFLEET bevat geauto­ma­ti­seerde logboek­func­ti­o­na­liteit. Dit levert betrouwbare ritgegevens en slaat deze op, zodat u het aantal gereden kilometers van uw wagenpark kunt aantonen. Bestuurders kunnen hun ritten recht­streeks vanaf hun smartphone of PRO Driver Terminal valideren.

Ons fleet management-systeem WEBFLEET bevat een geauto­ma­ti­seerde ritten- en kilome­ter­re­gi­stratie functi­o­na­liteit. Dit levert betrouwbare ritgegevens en slaat deze op, zodat u het aantal gereden kilometers van uw wagenpark kunt aantonen. Het valideren kan op locatie vanaf een smartphone of via een PRO Driver Terminl

Bespaar tijd op admini­stratie met kilome­ter­re­gi­stratie

Bestuurders kunnen hun kilome­ter­re­gi­stratie op elk gewenst moment en direct vanaf hun smartphone of Driver Terminal valideren. Daardoor wordt registratie snel en eenvoudig.

Houd de kosten onder controle en volg fiscale richtlijnen

Rapportage van het aantal zakelijk en privé gereden kilometers helpt u het geclaimde aantal gereden kilometers efficiënter bij te houden en bestuurders overeen­komstig te vergoeden.

Km registratie: Weet dat elke kilometer kan worden verantwoord

WEBFLEET Logbook slaat nauwkeurig gegevens op met betrekking tot de kilome­ter­re­gi­stratie, onder andere het aantal gereden kilometers en de afgelegde afstand. Ook kunnen andere gegevens worden opgeslagen, zoals reden van de reis, adres en contact­ge­gevens.

Blijf mobiel met WEBFLEET Logbook

Met WEBFLEET Logbook voor uw smartphone houdt u eenvoudig uw kilome­ter­re­gi­stratie up-to-date. De app helpt u bij vergoe­dingen voor uw bestuurders en bedrijf, en bij de belas­ting­aan­gifte.

De app werkt met* een ingebouwd LINK-voer­tuig­volg­systeem** om accurate gegevens, zoals aantal gereden kilometers en afgelegde afstand, weer te geven op de smartphones van uw bestuurders.

logbook app bundle en km
driver mobile logbook

Hoe kan WEBFLEET-ki­lo­me­ter­re­gi­stratie uw bestuurders helpen?

Naast km registratie kunnen bestuurders met de app kunnen bestuurders belangrijke informatie toevoegen over hun opslagen rit, zoals:

  • Het type rit: zakelijk, woon-werk of privé
  • Reden van de reis
  • Contact­persoon
  • Opmerkingen
  • Aanpasbare kilome­ter­tel­ler­in­stel­lingen

Geen problemen meer met de ritre­gi­stratie van WEBFLEET Logbook


Download de app

De app is beschikbaar voor Android in de Google Play Store en voor iOS in de App Store van Apple.

Download in de App Store
Ontdek het op Google play

Vraag een gratis demo aan en zie hoe WEBFLEET uw bedrijf kan helpen.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Kies uw branche.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Abonnement op WEBFLEET is vereist.
** Vereist LINK 201, LINK 3xx-firmware versie 1.9203 of hoger / LINK 5xx-firmware versie 2.0 of hoger.