Kilome­ter­re­gi­stratie zonder zorgen

Betrouwbare kilome­ter­re­gi­stratie voor uw wagenpark

Download de app⁠

Webfleet bevat geauto­ma­ti­seerde logboek­func­ti­o­na­liteit. Dit levert betrouwbare ritgegevens en slaat deze op, zodat u het aantal gereden kilometers van uw wagenpark kunt aantonen. Bestuurders kunnen hun ritten recht­streeks vanaf hun smartphone of PRO Driver Terminal valideren.

Ons fleet management-systeem Webfleet bevat een geauto­ma­ti­seerde ritten- en kilome­ter­re­gi­stratie functi­o­na­liteit. Dit levert betrouwbare ritgegevens en slaat deze op, zodat u het aantal gereden kilometers van uw wagenpark kunt aantonen. Het valideren kan op locatie vanaf een smartphone of via een PRO Driver Terminl

Bespaar tijd op admini­stratie met kilome­ter­re­gi­stratie

Bestuurders kunnen hun kilome­ter­re­gi­stratie op elk gewenst moment en direct vanaf hun smartphone of Driver Terminal valideren. Daardoor wordt registratie snel en eenvoudig.

Houd de kosten onder controle en volg fiscale richtlijnen

Rapportage van het aantal zakelijk en privé gereden kilometers helpt u het geclaimde aantal gereden kilometers efficiënter bij te houden en bestuurders overeen­komstig te vergoeden.

Km registratie: Weet dat elke kilometer kan worden verantwoord

Webfleet Logbook slaat nauwkeurig gegevens op met betrekking tot de kilome­ter­re­gi­stratie, onder andere het aantal gereden kilometers en de afgelegde afstand. Ook kunnen andere gegevens worden opgeslagen, zoals reden van de reis, adres en contact­ge­gevens.

Blijf mobiel met Webfleet Logbook

Met Webfleet Logbook voor uw smartphone houdt u eenvoudig uw kilome­ter­re­gi­stratie up-to-date. De app helpt u bij vergoe­dingen voor uw bestuurders en bedrijf, en bij de belas­ting­aan­gifte.

De app werkt met* een ingebouwd LINK-voer­tuig­volg­systeem** om accurate gegevens, zoals aantal gereden kilometers en afgelegde afstand, weer te geven op de smartphones van uw bestuurders.

logbook app bundle en km
driver mobile logbook

Hoe kan Webfleet-kilo­me­ter­re­gi­stratie uw bestuurders helpen?

Naast km registratie kunnen bestuurders met de app kunnen bestuurders belangrijke informatie toevoegen over hun opslagen rit, zoals:

  • Het type rit: zakelijk, woon-werk of privé
  • Reden van de reis
  • Contact­persoon
  • Opmerkingen
  • Aanpasbare kilome­ter­tel­ler­in­stel­lingen


Alles wat u moet weten over kilometers bijhouden

Wat is kilometer- en ritten­re­gi­stratie?

0
Naar content gaan

Kilometer- en ritten­re­gi­stratie is een algemene term voor het registreren van de gereden zakelijke kilometers en ritten. Dit kan om verschil­lende redenen worden gedaan, zoals voor het naleven van regelgeving, voor de belas­ting­dienst of voor de kilome­ter­ver­goeding van werknemers. Dit is nuttig en in sommige gevallen ook verplicht voor veel soorten bedrijven.

Het komt erop neer dat alle kilometers en ritten die een werknemer voor zakelijke doeleinden rijdt, worden bijgehouden en geregi­streerd. Dit kan met verschil­lende ritten­re­gi­stra­tie­sys­temen, van handmatige processen op papier en in Excel-spread­sheets tot digitale ritten­re­gi­stra­tie-op­los­singen die het gehele proces automa­ti­seren. Laten we die laatste eens nauwkeu­riger bekijken.

Automa­tische ritten­re­gi­stratie

0
Naar content gaan

Of u nu een bestuurder of een fleet manager bent, het bijhouden van de gereden ritten is waarschijnlijk niet uw belang­rijkste verant­woor­de­lijkheid. Daarom wilt u vast niet enorm veel tijd kwijt zijn aan het invullen van papierwerk of het bijwerken van spread­sheets om alles bij te houden.

Dat is de reden waarom steeds meer bedrijven overscha­kelen op automa­tische ritten­re­gi­stra­tie-op­los­singen. Deze oplossingen houden de ritten­ad­mi­ni­stratie voor uw bedrijfs­voer­tuigen nauwkeurig bij, zodat u minder handmatig werk hoeft te doen en u zich kunt richten op uw kerntaken.

Mobiele trackingapps behoren tot de beste soorten oplossingen die beschikbaar zijn.

Hoe werkt een ritten­re­gi­stra­tie-app?

0
Naar content gaan

Stel: u heeft een wagenpark met poolauto's. Een goede ritten­re­gi­stra­tie-app maakt een profiel voor elke bestuurder in uw wagenpark. De bestuurder kan zijn ritten­ad­mi­ni­stratie dan beheren via de mobiele app en eenvoudig belangrijke informatie registreren, zoals reisdoel, gebruikt voertuig, instelling van de kilome­ter­teller en meer. Sommige apps geven zelfs feedback op de rijpres­taties.

De kilome­ter­teller gegevens worden vervolgens in realtime bijgewerkt vanaf de kilome­ter­teller van het voertuig. Alle ritgegevens kunnen worden opgeslagen, zodat de fleet manager deze kan gebruiken voor kilome­ter­ver­goe­dingen en controles door de Belas­ting­dienst.

Waarom een ritten­re­gi­stra­tie-app gebruiken?

0
Naar content gaan

Dat is heel simpel: een hoogwaardige ritten­re­gi­stra­tie-app maakt het leven gemak­ke­lijker voor bestuurders en fleet managers. Het bijhouden van de admini­stratie is eenvoudiger, met minder handmatige taken. Zo blijft er voor zowel bestuurder als manager meer tijd over voor andere belangrijke taken, wat zorgt voor een hogere efficiëntie en lagere stress­ni­veaus.

Ook geeft het gemoedsrust om te weten dat belangrijke taken worden afgehandeld door een betrouwbaar en consistent systeem. Wanneer de Belas­ting­dienst uw overzichten wil controleren om te kijken of uw werkne­mers­voor­delen juist worden opgegeven, komt de betrouwbare nauwkeu­righeid van de overzichten van uw ritten­re­gi­stra­tie-app erg goed van pas. Nog een belangrijke taak uit handen!

Zoals eerder gezegd geven sommige ritten­re­gi­stra­tie-apps ook feedback op de rijpres­taties van de bestuurder. Zo geeft Webfleet Logbook bijvoor­beeld bestuur­ders­feedback via het OptiDrive 360-systeem, dat belangrijk rijgedrag bijhoudt, zoals snelheids­over­schrij­dingen, ritge­beur­te­nissen, stationair draaien, brand­stof­ver­bruik, constante snelheid, uitrollen en meer. Deze gegevens helpen de bestuurder zowel veiliger als zuiniger en duurzamer te rijden.

Het is wel belangrijk om in de gaten te houden hoe de door u gebruikte ritten­re­gi­stra­tie-app omgaat met de privacy van de bestuurder. Een hoogwaardige ritten­re­gi­stra­tie-app geeft de bestuurder de mogelijkheid om voertuig­tra­cering te verbergen wanneer hij het bedrijfs­voertuig voor een privérit gebruikt. Daarnaast wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat de aanbieder van uw app alle rit- en bestuur­ders­ge­gevens zo veilig mogelijk opslaat.

Wat is het juiste ritten­re­gi­stra­tie­systeem voor u?

0
Naar content gaan

Afhankelijk van het bedrijf zijn de eisen voor een mobiele trackingapp verschillend als het gaat om de functies en kenmerken. Wellicht heeft u alleen maar beknopte ritgegevens nodig. Maar misschien ook wel meer diepgaande gegevens.

Wat uw eisen ook zijn, de belang­rijkste reden om een ritten­re­gi­stra­tie-app te gebruiken is altijd om het leven gemak­ke­lijker te maken. Het is dus heel belangrijk dat de app die u aanschaft gebruiks­vrien­delijk is. Ga op zoek naar een app met een gebruiks­vrien­de­lijke indeling, waar zowel u als uw bestuurders goed en snel mee uit de voeten kunnen.

Webfleet heeft de Webfleet Logbook-app ontwikkeld om bedrijven zoals dat van u te helpen hun ritgegevens effectief te beheren. Wilt u minder gedoe met het bijhouden van de ritten­ad­mi­ni­stratie, dan helpen we u daar graag bij met ons ritten­re­gi­stra­tie­systeem. Neem vandaag nog contact op met een van onze experts op het gebied van ritten­re­gi­stratie en ontdek wat we voor u kunnen doen.

Geen problemen meer met de ritre­gi­stratie van Webfleet Logbook


Download de app

De app is beschikbaar voor Android in de Google Play Store en voor iOS in de App Store van Apple.

Download in de App Store
Ontdek het op Google play

Vraag een gratis demo aan en zie hoe Webfleet uw bedrijf kan helpen.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Abonnement op Webfleet is vereist.
** Vereist LINK 201, LINK 3xx-firmware versie 1.9203 of hoger / LINK 5xx-firmware versie 2.0 of hoger.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.