Volgsys­temen voor auto's

Verbeter de zicht­baarheid van uw wagenpark met een volgsysteem voor auto's

Weet altijd waar de auto's in uw wagenpark zich bevinden met realtime voertuig­ge­gevens. Met onze GPS-volg­sys­temen voor auto's kunt u flexibeler werken. Plan taken op basis van bestuurders die zich het dichtst bij uw klanten bevinden. Verkrijg inzichten in rijpres­taties waarmee u het brand­stof­ver­bruik en de veiligheid van uw bestuurders kunt verbeteren. Hier vindt u alles wat u moet weten over het volgsysteem voor auto's.

Met een volgsysteem voor auto's kunt u

De auto's in uw wagenpark monitoren

Met realtime gegevens

Papierwerk verminderen

Door ritad­mi­ni­stratie te automa­ti­seren

Leveringen bevestigen

En hoeveel tijd bestuurders aan klanten besteden

Betrouwbare geschatte aankomst­tijden doorgeven

Zodat u uitblinkt in klanten­service

De route­planning optima­li­seren

Voor een betere efficiëntie

Het brand­stof­ver­bruik bijhouden

Zodat u trends kunt herkennen en erop kunt reageren

Belangrijke functies van het volgsysteem voor auto's van Webfleet

Realtime locatie­ge­gevens

Met een realtime volgsysteem voor auto's heeft u volledig inzicht in de locaties van uw bestuurders. Houd uw klanten tevreden met nauwkeurige, bijgewerkte geschatte aankomst­tijden en een bewijs van levering. Controleer of bestuurders voldoen aan de voorschriften voor pauzes en werkuren.

real time location data
vehicle tracing

Analyse van het volgsysteem voor auto's

Analyseer uw reisge­schie­denis om te zien waar u kosten kunt besparen. Bekijk gegevens over de werkuren van bestuurders om de routes en planning van taken te optima­li­seren. Bekijk de locatie­ge­gevens van voertuigen tot 90 dagen in het verleden en beoordeel eventuele afwijkingen of patronen.

Toegewezen voertuig­ge­bieden

Maak voertuig­ge­bieden met geofencing, van klanten­lo­caties tot de parkeer­plaats van uw bedrijf. Ontvang een melding zodra een auto een bepaald geografisch gebied binnenrijdt of verlaat. Met virtuele grenzen, in combinatie met alarmen, kunt u de beveiliging van uw wagenpark in de gaten houden.

alerts areas
log book 2019 en mi

Ritre­gi­stratie

Vereen­voudig uw admini­stratie met geauto­ma­ti­seerde kilome­ter­re­gi­stratie. Catego­riseer privé- en zakelijke ritten zonder gedoe. Bescherm de privacy van bestuurders met ons digitale logboek, zodat privéritten ook echt privé blijven. Bovendien kunnen bestuurders hun eigen ritad­mi­ni­stratie uitvoeren.

Bijgewerkte verkeers­in­for­matie en kaarten

Wees gegaran­deerd dat uw bestuurders de veiligste en meest efficiënte routes nemen dankzij nauwkeurige verkeers­in­for­matie. Gebruik TomTom-kaarten, Google-kaarten of satel­liet­kaarten. Help uw bestuurders om files, wegwerk­zaam­heden en slechte weers­om­stan­dig­heden te vermijden.

map view 02
dashboard 01

Uitgebreide rapportage

Monitor de prestaties van uw wagenpark met een volledig pakket rappor­ta­gedash­boards. De volgsys­temen voor auto's van Webfleet bieden de gegevens die u nodig heeft, wanneer u die het meest nodig heeft. Krijg toegang tot realtime en historische inzichten over brand­stof­ver­bruik, resterende rijtijden en nog veel meer.

Onder­houds­beheer

Plan regelmatig onderhoud om de auto's in uw wagenpark in goede staat te houden. Realtime kilome­ter­tel­ler­ge­gevens helpen u bij het plannen van onderhoud voor elk voertuig, waardoor onvoorziene inactieve tijd, uitval en dure reparaties worden verminderd.

devices desktop 01 wide webfleet

Alles wat u moet weten over volgsys­temen voor auto's

Hoe werkt een volgsysteem voor auto's?

0

Een volgsysteem voor auto's maakt het voor fleet managers gemak­ke­lijker om te weten waar alle voertuigen in hun wagenpark zich bevinden. Het systeem maakt gebruik van GPS-tech­no­logie om de locatie en status van het voertuig continu te monitoren en biedt realtime updates over waar de auto is en hoe deze presteert. Met dit systeem kunnen fleet managers ervoor zorgen dat hun voertuigen veilig zijn en in optimale staat verkeren.

Wat zijn de voordelen van een volgsysteem voor auto's?

0

Een volgsysteem voor auto's is een onmisbaar hulpmiddel voor fleet managers. Met een GPS-tracker voor wagenparken kunnen ze de locatie van voertuigen in realtime monitoren, zodat ze snel kunnen reageren op eventuele problemen en last-minute taakaan­vragen. Hierdoor kunnen fleet managers tijd en kosten besparen en een soepele klant­er­varing bieden.

Wat kost een volgsysteem voor auto's?

0

De kosten van een volgsysteem voor auto's zijn afhankelijk van de behoeften van uw wagenpark. Het aantal voertuigen bepaalt bijvoor­beeld hoeveel GPS-volg­sys­temen u moet installeren. Als u denkt aan kosten, vergeet dan niet uw besparingen op brandstof en admini­stra­tietijd mee te rekenen.

Wie gebruikt een volgsysteem voor auto's?

0

Een breed scala aan bedrijven, van transport- en logistieke bedrijven tot loodgieters, maakt gebruik van volgsys­temen voor auto's om hun wagenparken efficiënter, produc­tiever en duurzamer te beheren. Dankzij GPS-tech­no­logie hebben fleet managers toegang tot realtime gegevens over de locaties van voertuigen en de prestaties van bestuurders.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.