Expert voertuig­volg­systeem

Webfleet + LINK 510 + TomTom PRO 7250

Als de standaard­functies van Webfleet niet toereikend zijn voor uw behoeften, wanneer u bijvoor­beeld het systeem wilt verbinden met de FMS-in­terface of de digitale tachograaf, of als u een externe GPS-antenne nodig hebt, dan is ons geavan­ceerde voertuig­volg­systeem de juiste keuze voor u. Het geavan­ceerde voertuig­volg­systeem bestaat uit Webfleet, LINK 510 en de PRO passend bij uw wagenpark.

Kom op tijd en zonder stress aan

De ideale partner voor uw mobiele medewerkers. PRO biedt uw bestuurders navigatie van wereld­klasse en bij verbinding met Webfleet kunnen ze bovendien commu­ni­ceren met het kantoor en orders ontvangen op het scherm.

untranslated
wf tracking van supporting image 03

Meer inzicht

Met de geavan­ceerde rappor­ta­ge­mo­ge­lijk­heden van Webfleet kunt u de prestaties van uw wagenpark optima­li­seren. U vindt de meest uitgebreide reeks kant-en-klare rapporten die gedetail­leerde inzichten bieden in de activi­teiten van individuen en het wagenpark. Met de aangepaste rapporten kunt u de informatie markeren die uw bedrijf nodig heeft op het moment dat u die nodig hebt. En rapporten kunnen op geplande momenten automatisch worden gegenereerd of naar wens worden gedownload.

Lokaliseer het dichtst­bij­zijnde voertuig in een handomdraai

Bekijk uw rijdende en geparkeerde voertuigen in realtime op een TomTom-kaart. Zoek de bestuurder die het dichtst in de buurt is en maak met een snelle service indruk op uw klanten door de tijd op de weg te minima­li­seren.

vehicle tracking right hand traffic
untranslated

De snelste weg. Bewezen.*

Het verkeer heeft invloed op 24% van alle rijtijd.** Dit kan u tot acht werkdagen per jaar per medewerker kosten en is de voornaamste oorzaak (93%) van vertra­gingen bij klant­af­spraken.*** Met TomTom Traffic vinden uw bestuurders altijd de snelste weg naar de klant en voorkomt u onnodige boetes en negatieve impact op de omzet. Beschikbaar wanneer PRO is verbonden met Webfleet.

Intuïtieve interface

U kunt picto­grammen toekennen aan verschil­lende voertuig­typen en een overzicht krijgen van verschil­lende categorieën voertuigen. Op de kaart wordt de positie van ieder voertuig automatisch bijgewerkt. En omdat Webfleet een abonne­ments­service is, ontvangt u alle kaarten en upgrades zodra deze beschikbaar zijn.

map zoom
information security and privacy

Veilig

Wij begrijpen dat u 24 uur per dag betrouwbare toegang tot uw applicatie voor fleet management nodig heeft en permanente, volledige beveiliging. U kunt gerust zijn. Webfleet biedt uitstekende prestaties en is alleen toegan­kelijk via een beveiligde online account met uw persoon­lijke gebrui­kersnaam en wachtwoord. Daarom vertrouwen meer dan 60.000 zakelijke klanten op de Webfleet-service.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

* Op basis van onafhan­ke­lijke rijtests uitgevoerd in Berlijn door het German Aerospace Centre (DLR) en in Londen door Blauw Research, waarin de reistijden van TomTom Traffic werden vergeleken met die van andere aanbieders. December 2011 en augustus 2013.
** TomTom-ver­keers­index 2013.
*** TomTom-on­derzoek 2012.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.