Monitoring pojazdów na żywo

Webfleet + LINK 510 + TomTom PRO 7250

Gdy standardowe funkcje usługi Webfleet nie spełniają Twoich potrzeb i chcesz połączyć się z interfejsem FMS, cyfrowym tachografem lub dodać zewnętrzną antenę GPS, usługa zaawan­so­wanego śledzenia pojazdów spełni Twoje oczekiwania.

Dojedź na czas i bez stresu

To doskonały towarzysz dla mobilnych pracowników. Urządzenie PRO zapewnia kierowcom najlepszą w swojej klasie nawigację, a po połączeniu z usługą Webfleet — możliwość komunikacji z biurem i wyświe­tlania zamówień bezpo­średnio na ekranie.

untranslated
wf tracking van supporting image 03

Zdobądź informacje

Możliwość uzyskania różno­rodnych raportów z systemu Webfleet pozwala zopty­ma­li­zować wydajność floty pojazdów. Jest to najob­szer­niejszy zestaw gotowych do użycia raportów w branży, który zapewnia szczegółowe dane o aktywności poszcze­gólnych pracowników i pojazdów. Indywi­du­alnie dostosowane raporty pozwalają uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebuje Twoja firma — zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Raporty mogą być tworzone automa­tycznie lub można je pobierać na żądanie.

Łatwe lokali­zo­wanie najbliż­szego kierowcy

Zobacz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy (a także czy są zaparkowane czy też poruszają się) w czasie rzeczy­wistym z pomocą mapy TomTom. Dzięki możliwości zloka­li­zo­wania najbliż­szego kierowcy i przydzie­lenia mu zadania zaimpo­nujesz swoim klientom i ograniczysz do minimum czas przejazdów.

vehicle tracking right hand traffic
untranslated

Najszybsza trasa. Sprawdzone działanie.*

Ruch drogowy wpływa na czas jazdy w 24%.** Może stanowić nawet 8 dni roboczych każdego pracownika rocznie i jest główną przyczyną (93%) opóźnionych wizyt u klienta.*** Dzięki usłudze TomTom Traffic kierowcy zawsze będą znali najszybszą trasę do klienta, eliminując tym samym zbędne kary finansowe, a zwiększając przychody. Dostępne po podłączeniu urządzenia PRO do usługi Webfleet.

Intuicyjny interfejs

Dzięki inter­fejsowi, przej­rzystej strukturze i logicznie pogru­po­wanym funkcjom, system Webfleet jest bardzo prosty w obsłudze . Istnieje możliwość przypi­sy­wania ikon do różnych typów pojazdów i wyświe­tlania przeglądu dla różnych grup pojazdów. Położenie każdego pojazdu jest automa­tycznie aktuali­zowane na mapie. Ponieważ system Webfleet jest oferowany na zasadzie subskrypcji, wszystkie potrzebne mapy i aktuali­zacje otrzymujesz wtedy, gdy ich potrze­bujesz.

map zoom
information security and privacy

Bezpie­czeństwo

Rozumiemy potrzebę nieza­wodnego dostępu do aplikacji zarządzania flotą pojazdów o każdej porze dnia i nocy, a także całkowitego bezpie­czeństwa bez względu na wszystko. Bez obaw. Webfleet to system, który oferuje doskonały zapis czasów działania. Można uzyskać do niego dostęp wyłącznie za pośred­nictwem bezpiecznego konta inter­ne­towego oraz osobistego identy­fi­katora i hasła. To dlatego usłudze Webfleet zaufało już ponad 60 000 klientów biznesowych.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

* Wykonane niezależnie od siebie jazdy próbne przepro­wa­dzone w Berlinie przez Niemieckie Centrum Aeronautyki (Deutsche Luft und Raumfahrt Zentrum, DLR) oraz w Londynie przez firmę badawczą Blauw Research mające na celu porównanie czasów podróży z usługą TomTom Traffic oraz z konku­ren­cyjnymi usługami. Grudzień 2011 roku i sierpień 2013 roku.
** Wskaźnik natężenia ruchu drogowego z roku 2013 według firmy Webfleet.
*** Badania firmy Webfleet z roku 2012.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.