Rozwiązania telema­tyczne dla samochodów ciężarowych i logistyki

Wydaj­niejsze zarządzanie pojazdami ciężarowymi w transporcie i logistyce

Zdobądź demo

Webfleet, nagradzane rozwiązanie firmy Bridgestone do zarządzania flotą pojazdów i dostawca rozwiązań telema­tycznych, zapewnia oprogra­mo­wanie trans­portowe konieczne, by obniżyć koszty paliwa, zwiększyć wydajność, zachować zgodność z przepisami i zadbać o bezpie­czeństwo na drodze. Dzięki temu możesz skupić się na rozwijaniu swojej firmy.

System telema­tyczny dla logistyki Webfleet pomoże Ci:

obniżyć koszty operacyjne,

zapewnić zgodność z przepisami dzięki danym z tachografów i danym o czasie pracy kierowców,

zwiększyć wydajność oraz efektywniej planować logistykę i przepływ pracy,

dotrzymywać terminów dzięki wybieraniu najszyb­szych i najod­po­wied­niej­szych tras,

zachęcać kierowców do bezpiecz­niejszej jazdy.

monitorować ciężarówki, monitorować naczepy i kierowców na jednym ekranie.

Odkryj nasze rozwiązania dla branży trans­por­towej

System do zarządzania pojazdami ciężarowymi

Uzyskaj bieżący podgląd lokalizacji ciężarówek i przyczep oraz ich wykorzy­stania. Uzyskaj dostęp do zaawan­so­wanych danych pojazdu, takich jak monito­ro­wanie i lokali­zo­wanie, zużycie paliwa, poziom płynu AdBlue, czas pracy silnika i nie tylko. Otrzymuj natych­mia­stowe powia­do­mienia o stanie pojazdu, zapla­no­wanych zadaniach serwisowych, informacje o poziomie płynu AdBlue oraz zdarzenia z systemu diagno­stycznego.

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu do zarządzania flotą pojazdów
Telematyka dla transportu i logistyki
Aplikacja do zarządzania samochodami ciężarowymi

Zarządzanie kierowcami

Webfleet uwalnia kierowców od czaso­chłonnej ręcznej obsługi zadań. Od dedykowanej aplikacji mobilnej dla kierowców po identy­fi­kację kierowców, (karty kierowców) udzielane na bieżąco wskazówki dla kierowców i wyznaczanie tras – pomagamy Twoim kierowcom wykonywać ich pracę. Cyfrowe zarządzanie zamówie­niami zwiększa wydajność, a dane dotyczące stylu jazdy i czasu jazdy pomagają jeździć w bardziej bezpieczny i ekonomiczny sposób.

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu do zarządzania kierowcami

Obsługa zgodności

Pełny pakiet narzędzi do rapor­to­wania i analizy zgodności z przepisami dot. tachografu i czasu pracy kierowców pomaga ograniczyć koszty i pracę związaną z zachowaniem zgodności z przepisami dla zespołów pracowników na trasie i w biurze. A przeglądy pojazdów zgodne z wymogami DVSA (Driver Vehicle Standards Agency) są przepro­wa­dzane cyfrowo.

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu do zachowania zgodności z przepisami
Optyma­li­zacja floty trans­por­towej
Optyma­li­zacja logistyki

Monitoring zużycia paliwa we flocie

Informacje o zużyciu paliwa i stylu jazdy w czasie rzeczy­wistym, obejmujące również informacje o pracy na biegu jałowym i pracy tempomatu, umożliwiają podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów i obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla.

Więcej informacji o rozwiązaniu do optyma­li­zacji zużycia paliwa

Optyma­li­zacja procesów biznesowych

Wysyłaj kierowców na najszybsze trasy z ominięciem korków i realizuj więcej zleceń dzięki urządzeniu nawiga­cyjnemu PRO i dedykowanej aplikacji do zarządzania przepływem pracy. Połącz się z Webfleet, aby otrzymywać wszystkie niezbędne informacje o zamówie­niach, kierowcach i pojazdach. Płynna komunikacja z zespołem na drodze usprawnia zarządzanie przepływem pracy i logistyką oraz pomaga zwiększyć jakość obsługi klienta dzięki terminowej realizacji dostaw.

Więcej informacji o rozwiązaniu do optyma­li­zacji przepływu pracy
Poprawa zarządzania w transporcie i logistyce
Aplikacja dla flot ciężarowych

Integracja z rozwią­za­niami innych firm

W prosty sposób zintegruj aplikacje innych producentów z oprogra­mo­waniem trans­por­towym Webfleet, by korzystać z rozwiązania dosto­so­wanego do Twoich obecnych potrzeb oraz umożliwić rozbudowę pakietu rozwiązań w miarę rozwoju firmy.

Bezpie­czeństwo floty

Nadaj bezpie­czeństwu priorytet w działal­ności floty. Znaj dokładną lokalizację pojazdów i kierowców. Uzyskaj wgląd w wyniki dotyczące jazdy, zarządzaj czasem pracy kierowców, uzyskaj dostęp do nawigacji dla ciężarówek oraz zabezpiecz swoje pojazdy i naczepy. Inteli­gentne narzędzia tj. kamery samochodowe dla flot, cyfrowe przeglądy pojazdu, alerty o zadaniach serwisowych: to wszystko pomaga uniknąć wypadków oraz chroni Ciebie i Twoich kierowców przed fałszywymi roszcze­niami.

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu z zakresu bezpie­czeństwa floty pojazdów
Bezpieczna flota pojazdów ciężarowych

Dzięki Webfleet udało nam się wygenerować blisko 10 proc. oszczęd­ności kosztów, zwiększyć bezpie­czeństwo kierowców oraz ułatwić pracę wielu działom w naszej firmie.

Ewelina Gradowska, Manager Zarzą­dzający w firmie Polthermo Jan Thomsen

Dowiedz się więcej o funkcjach Webfleet opraco­wanych z myślą o branży trans­por­towej

Webfleet Tachograph Manager

Pobieraj zdalnie dane z tachografu, aby być w zgodzie z obowią­zu­jącym prawem.

Dowiedz się więcej⁠

Webfleet TachoShare

Moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który umożliwia zarządzanie danymi z tachografów.

Dowiedz się więcej⁠

Pozostałe czasy jazdy

Bieżący dostęp do informacji o czasie jazdy.

Dowiedz się więcej⁠

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monito­ro­wanie zasobów, monito­ro­wanie naczep i pojazdów za pomocą jednego interfejsu

Dowiedz się więcej⁠

Wszystko, co musisz wiedzieć o oprogra­mo­waniu trans­por­towym i logistycznym

Co to jest oprogra­mo­wanie trans­portowe?

0
Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie trans­portowe jest nazywane również oprogra­mo­waniem do zarządzania flotą pojazdów. Oprogra­mo­wanie to ułatwia codzienne zadania z zakresu zarządzania flotą pojazdów, eliminując natłok „papierkowej roboty”. Dostarcza również informacje w czasie rzeczy­wistym potrzebne do podej­mo­wania rozsądnych decyzji biznesowych.

Jak działa oprogra­mo­wanie trans­portowe?

0
Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie trans­portowe zostało zapro­jek­towane, aby pomóc firmom trans­por­towym i logistycznym zarządzać operacjami w bardziej wydajny sposób. Oprogra­mo­wanie zwykle zawiera takie funkcje, jak zarządzanie zamówie­niami, wydawanie zleceń, monito­ro­wanie floty i raporty. Oprogra­mo­wanie jest instalowane i konfi­gu­rowane pod kątem określonych potrzeb biznesowych floty.

Jakie są korzyści dla firm trans­por­towych wynikające z wdrożenia oprogra­mo­wania logistycznego?

0
Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie logistyczne pomaga flotom trans­por­towym działać w bardziej produktywny, skuteczny, bezpieczny i zrówno­ważony sposób. Kierownicy flot mogą łatwo monitorować pozostały czas jazdy, więc zachowanie zgodności z przepisami nie stanowi już problemu. Uzyskaj dostęp i przeglądaj wszystkie kluczowe dane floty w jednym panelu.

Ile kosztuje oprogra­mo­wanie trans­portowe?

0
Przejdź do zawartości

Koszt oprogra­mo­wania trans­por­towego zależy od dynamiki floty. Na przykład - z ilu pojazdów składa się Twoja flota? Jakie są Twoje potrzeby z zakresu monito­ro­wania, nawigacji i raportów? Klienci Webfleet mogą oszczędzić nawet do 15% na kosztach paliwa - nie zapomnij więc uwzględnić też oszczęd­ności na paliwie i pracach admini­stra­cyjnych. Inwestycja zwraca się naszym klientom średnio w ciągu od 6 do 9 miesięcy.

Czym jest telematyka w transporcie?

0
Przejdź do zawartości

Telematyka w transporcie to połączenie sprzętu i oprogra­mo­wania, które łączy obiekt (np. ciężarówkę) z Internetem i umożliwia jego zdalne monito­ro­wanie. Umożliwia rejestro­wanie związanych z nim danych, takich jak przebyta trasa, prędkość i przyspie­szenie.

Na czym polega telematyka w transporcie?

0
Przejdź do zawartości

Ponieważ dane pojazdu stanowią podstawę telematyki w transporcie, urządzenia GPS są instalowane w cięża­rówkach floty. Urządzenia te przesyłają dane o lokalizacji pojazdów do systemu oprogra­mo­wania w biurze. Informacje o lokalizacji pojazdów są następnie wyraźnie wyświetlane na mapie na monitorze, dzięki czemu można sprawdzić, gdzie znajdują się ciężarówki, oraz monitorować postęp realizacji zamówień w czasie rzeczy­wistym.

Jak telematyka może pomóc firmom w transporcie?

0
Przejdź do zawartości

Telematyka odgrywa ważną rolę w zwiększaniu wydajności, zwiększaniu poziomu bezpie­czeństwa i obniżaniu kosztów paliwa i serwisu. Nawigacja GPS pomaga kierowcom trzymać się najszyb­szych i najbez­piecz­niej­szych tras i unikać stref budowy, korków i złych warunków pogodowych. Telematyka ułatwia analizę informacji o stylu jazdy kierowcy — przyspie­szaniu, prędkości i hamowaniu — który ma wpływ na zużycie paliwa i stan pojazdu.

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów mogą pomóc Ci obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć wydajność, zadbać o bezpie­czeństwo i zapewnić zgodność z przepisami? Zamów prezentację oprogra­mo­wania trans­por­towego i dowiedz się już teraz.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.