System do zarządzania pojazdami ciężarowymi

Monitoruj ciężarówki i przyczepy w jednym miejscu

Webfleet to rozwiązanie do zarządzania pojazdami zapew­niające wgląd w lokalizację oraz wykorzy­stanie ciężarówek i przyczep. Wysyła ono natych­mia­stowe powia­do­mienia o stanie technicznym pojazdu, takie jak przypo­mnienia o zbliża­jących się przeglądach serwisowych, informacje o poziomie płynu AdBlue oraz zdarzenia z systemu diagno­stycznego. Zapewnia ono również wszystkie informacje potrzebne do zopty­ma­li­zo­wania czasu przestoju pojazdów we flocie, które są dostępne od ręki.

Rozwiązanie Webfleet do zarządzania pojazdami pomoże Ci:

zawsze znać lokalizację Twoich pojazdów i zasobów,

ograniczyć czas przestoju pojazdów we flocie,

monitorować ciężarówki i przyczepy w jednym miejscu,

szybciej reagować na awarie pojazdów dzięki natych­mia­stowym powia­do­mieniom,

wydajnie planować przeglądy,

określić potencjalne obszary obniżenia kosztów.

Najważ­niejsze funkcje zarządzania pojazdami

Monito­ro­wanie pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Na szcze­gó­łowej mapie w Webfleet wyświetlane są dokładne lokalizacje ciężarówek i przyczep. Skorzystaj z prostego w obsłudze rozwiązania do zarządzania pojazdami umożli­wia­jącego sprawdzanie stanu całej floty w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak działa monito­ro­wanie pojazdów
vehicle tracking right hand traffic
vehicle tracing

Wartościowe informacje — śledzenie i lokali­zo­wanie

Webfleet przechowuje dane zareje­strowane podczas podróży w ciągu ostatnich 90 dni. Możesz przeana­li­zować je w celu wykrycia trendów i anomalii oraz uspraw­nienia działal­ności.

Alerty o wirtualnych ogrodze­niach

Otrzymuj natych­mia­stowe powia­do­mienia o wjechaniu pojazdu lub przyczepy do wyznaczonej strefy lub jej opuszczeniu.

alerts areas
maintenance

Wydajne planowanie przeglądów

Wymagania serwisowe każdego pojazdu są wyświetlane w czytelny sposób, więc jesteś na bieżąco ze stanem technicznym pojazdów we flocie. Wydajnie planuj przeglądy, ograni­czając czas przestoju i koszt związany z niespo­dzie­wanymi awariami.

Monito­ro­wanie przyczep

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet zapewnia wgląd w lokalizację przyczep i ich zużycie. Otrzymujesz powia­do­mienia o zmianie stanu przyczepy oraz raporty o lokalizacji, podróży i konserwacji.

Dowiedz się więcej o Monito­ro­waniu zasobów w Webfleet
trailer tracking
fms features

Funkcje FMS

Podłącz Webfleet do magistrali CAN lub FMS ciężarówki1, aby uzyskać dostęp do zaawan­so­wanych danych pojazdu, takich jak zużycie paliwa, poziom płynu AdBlue, czas pracy silnika, stan wału odbioru mocy, użycie danych z tempomatu i wielu innych parametrów. Te dane zarządzania pojazdem pomagają Ci poprawić wydajność kierowców i obniżyć całkowity koszt posiadania.

Dowiedz się, jak podłączyć ciężarówkę do Webfleet
transport security

Jak bezpieczne są Twoje ciężarówki na drodze?

transport security

Ten bezpłatny przewodnik zapewnia wgląd w metody zwiększenia bezpie­czeństwa kierowców, utrzymania pojazdów w doskonałym stanie technicznym i ochrony ładunku przed kradzieżą.

Pobierz teraz

Zobacz wszystkie z naszych innych rozwiązań

Zarządzanie kierowcami

Zarządzanie kierowcami
Zarządzanie kierowcami
  • Identy­fi­kacja kierowców, obsługa czasu pracy i produk­tyw­ności, poprawa stylu jazdy i większe bezpie­czeństwo.

Obsługa zgodności

Obsługa zgodności
  • Pełen zestaw narzędzi umożli­wia­jących zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi danych z tachografu i czasu pracy kierowców.

Monitoring zużycia paliwa we flocie

Monitoring zużycia paliwa we flocie
  • Monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym oraz wgląd w styl jazdy kierowców pozwala obniżyć koszty paliwa i emisję dwutlenku węgla.

Optyma­li­zacja procesów biznesowych

Optyma­li­zacja procesów biznesowych
  • Zapewnij sobie płynną komunikację z zespołem kierowców w trasie, aby wydajniej zarządzać procesami biznesowymi i zapewnić punktualną realizację dostaw.

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz ograniczyć czas przestoju i koszty? Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów ds. zarządzania pojazdami.

Chcesz zwiększyć możliwości swojej firmy?

Zasub­skrybuj nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o flocie i – dodatkowo – listę kontrolną pojazdu do codziennych inspekcji

Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

1 CAN (Controller Area Network) to najważ­niejszy system magistrali w pojeździe. Działa on jak centralny system sieci. FMS (Fleet Management System Interface) to ujedno­licony interfejs, który zapewnia dostęp do informacji o pojeździe.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.