Zarządzanie flotą pojazdów i maszyn budowlanych

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

zarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanychzarządzanie flotą pojazdów budowlanych

Dzięki oprogra­mo­waniu do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET dla firm budowlanych możesz zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo, a także poświęcać mniej czasu na admini­strację. Dzięki łatwemu dostępowi do danych przesy­łanych z pojazdów i zasobów w czasie rzeczy­wistym możesz wydajniej planować operacje.

Dzięki rozwiązaniu WEBFLEET dla firm budowlanych możesz

Sprawdzać dokładną lokalizację pojazdów i zasobów w dowolnym momencie

Zdigi­ta­li­zować rejestro­wanie czasu pracy Twoich maszyn budowlanych

Chronić cenne zasoby - pojazdy i maszyny

Obniżyć koszty dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym

Wydajniej korzystać ze sprzętu, pojazdów i pracowników

Zintegrować wszystkie systemy biznesowe

Jak WEBFLEET wspiera firmy z branży budowlanej?

Zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy budowlane i zasoby

WEBFLEET umożliwia monito­ro­wanie zasobów oraz ich lokalizacji i użycia pojazdów w ramach floty w czasie rzeczy­wistym. Nasze rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów GPS dokładnie pokazuje, gdzie i w jaki sposób użytkowane są pojazdy i ile czasu dany kierowca spędza za kierownicą.

Dowiedz się więcej o monitoringu pojazdów
Monitoring maszyn buowlanych
Rejestro­wanie czasu pracy maszyn budowlanych

Cyfrowa rejestracja czasu pracy maszyn budowlanych

Wystarczy, że kierowca zeskanuje kartę RFID w urządzeniu z serii PRO, a jego czas pracy zacznie być rejestrowany cyfrowo w WEBFLEET. Dane te są archi­wi­zowane w systemie, więc można łatwo uzyskać do nich dostęp w celu przeana­li­zo­wania.

Dowiedz się więcej na temat rejestro­wania czasu pracy

Ochrona warto­ściowych zasobów i pojazdów budowlanych przez całą dobę

WEBFLEET ostrzega Cię od razu, gdy pojazd lub zasób opuszcza określoną przez Ciebie strefę. Można więc łatwo je zloka­li­zować i szybko zareagować, jeśli nie znajdują się tam, gdzie powinny. Możliwość użycia funkcji identy­fi­kacji kierowcy to dodatkowe zabez­pie­czenie.

Dowiedz się więcej o integracji systemów firmowych
Monito­ro­wanie maszyn i zasobów budowlanych
Zarządzanie pojazdami budowlanymi

Obniżenie kosztów dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym

Dzięki oprogra­mo­waniu do zarządzania flotą pojazdów dla firm budowanych możesz zaplanować zadania serwisowe i zarządzać nimi w WEBFLEET, aby zapewnić prawidłowe działanie floty i mieć kontrolę nad kosztami napraw. Skonfiguruj powia­do­mienia w oparciu o odczyty drogomierza, czas pracy lub czas od ostatniego przeglądu i otrzymuj automa­tyczne powia­do­mienia po wykryciu oznak usterki. Możesz również monitorować zużycie paliwa w celu wykrycia wszelkich anomalii.

Dowiedz się więcej na temat ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy

Wydaj­niejsze korzystanie ze sprzętu, pojazdów i pracowników

Profe­sjo­nalne urządzenie nawigacyjne korzysta ze złożonej sieci aktualnych informacji drogowych i zaawan­so­wanych algorytmów, aby pomagać pracownikom omijać korki i miejsca o dużym zagęsz­czeniu ruchu. W ten sposób możesz efektywniej zarządzać zasobami i lepiej planować pracę.

Dowiedz się więcej na temat informacji o ruchu drogowym i nawigacji z serii PRO
Zarządzanie maszynami budowlanymi
Flota pojazdów budowlanych

Integracja wszystkich systemów biznesowych

Możesz łatwo zintegrować urządzenia i aplikacje robocze innych dostawców ze sprzętem i oprogra­mo­waniem Webfleet Solutions, aby usprawnić przepływ pracy. Możesz na przykład podłączyć sprzęt innej firmy do identy­fi­katora kierowcy lub połączyć terminal kierowcy PRO 8475 z innymi aplikacjami do obsługi skanowania kodów kreskowych i pozyski­wania podpisów cyfrowych.

Dowiedz się więcej o integracji przed­się­biorstwa
Webfleet Solutions

Technologia zmienia branżę budowlaną. Co to może oznaczać dla Ciebie?

Webfleet Solutions

W tym e-booku omówiono, jak cyfryzacja i automa­ty­zacja zmieniają funkcjo­no­wanie branży budowlanej oraz jak zmini­ma­li­zować bariery i ryzyka związane z wdrażaniem nowych technologii.

Pobierz BEZPŁATNIE

Zobacz nasze rozwiązania

Monitoring pojazdów gps

Monitoruj pojazdy i zasoby w czasie rzeczy­wistym, aby ograniczyć koszty i czas spędzany na drodze.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Informacje o czasie pracy i stylu jazdy są automa­tycznie śledzone i monito­rowane.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Monito­ro­wanie zasobów

Monitoruj zasoby i pojazdy za pomocą jednego interfejsu.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Integracja z firmą

Zintegruj oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą z obecnie używanymi rozwią­za­niami innych firm.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ekologiczna i bezpieczna jazda

Obniż koszty dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Profe­sjo­nalne urządzenia nawigacyjne z infor­ma­cjami o ruchu drogowym

Kompleksowa sieć danych dotyczących ruchu drogowego w czasie rzeczy­wistym i zaawan­sowane algorytmy pomagają uniknąć zakłóceń na drodze.

Przeczytaj więcej
untranslated
untranslated

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Zauto­ma­tyzuj procesy. Chroń zasoby. Poświęcaj mniej czasu na admini­strację. To wszystko jest możliwe dzięki wydaj­niej­szemu zarządzaniu pojazdami, zasobami i zespołem w Twojej firmie budowlanej. Zwrot z inwestycji następuje zwykle w ciągu 6 do 9 miesięcy.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz