Zarządzanie flotą pojazdów i maszyn budowlanych

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Zarządzanie flotą pojazdów i maszyn budowlanych

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Dzięki oprogra­mo­waniu do zarządzania flotą pojazdów Webfleet dla firm budowlanych możesz zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo, a także poświęcać mniej czasu na admini­strację. Dzięki łatwemu dostępowi do danych przesy­łanych z pojazdów i zasobów w czasie rzeczy­wistym możesz wydajniej planować operacje.

Dzięki rozwiązaniu Webfleet dla firm budowlanych możesz

Sprawdzać dokładną lokalizację pojazdów i zasobów w dowolnym momencie

Zdigi­ta­li­zować rejestro­wanie czasu pracy Twoich maszyn budowlanych

Chronić cenne zasoby - pojazdy i maszyny

Obniżyć koszty dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym

Wydajniej korzystać ze sprzętu, pojazdów i pracowników

Zintegrować wszystkie systemy biznesowe

Jak Webfleet wspiera firmy z branży budowlanej?

Zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy budowlane i zasoby

Webfleet umożliwia monito­ro­wanie zasobów oraz ich lokalizacji i użycia pojazdów w ramach floty w czasie rzeczy­wistym. Nasze rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów GPS dokładnie pokazuje, gdzie i w jaki sposób użytkowane są pojazdy i ile czasu dany kierowca spędza za kierownicą.

Dowiedz się więcej o monitoringu pojazdów⁠
Monitoring maszyn buowlanych
Rejestro­wanie czasu pracy maszyn budowlanych

Cyfrowa rejestracja czasu pracy maszyn budowlanych

Wystarczy, że kierowca zeskanuje kartę RFID w urządzeniu z serii PRO, a jego czas pracy zacznie być rejestrowany cyfrowo w Webfleet. Dane te są archi­wi­zowane w systemie, więc można łatwo uzyskać do nich dostęp w celu przeana­li­zo­wania.

Dowiedz się więcej na temat rejestro­wania czasu pracy⁠

Ochrona warto­ściowych zasobów i pojazdów budowlanych przez całą dobę

Webfleet ostrzega Cię od razu, gdy pojazd lub zasób opuszcza określoną przez Ciebie strefę. Można więc łatwo je zloka­li­zować i szybko zareagować, jeśli nie znajdują się tam, gdzie powinny. Możliwość użycia funkcji identy­fi­kacji kierowcy to dodatkowe zabez­pie­czenie.

Dowiedz się więcej o integracji systemów firmowych⁠
Monito­ro­wanie maszyn i zasobów budowlanych
Zarządzanie pojazdami budowlanymi

Obniżenie kosztów dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym

Dzięki oprogra­mo­waniu do zarządzania flotą pojazdów dla firm budowanych możesz zaplanować zadania serwisowe i zarządzać nimi w Webfleet, aby zapewnić prawidłowe działanie floty i mieć kontrolę nad kosztami napraw. Skonfiguruj powia­do­mienia w oparciu o odczyty drogomierza, czas pracy lub czas od ostatniego przeglądu i otrzymuj automa­tyczne powia­do­mienia po wykryciu oznak usterki. Możesz również monitorować zużycie paliwa w celu wykrycia wszelkich anomalii.

Dowiedz się więcej na temat ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy⁠

Wydaj­niejsze korzystanie ze sprzętu, pojazdów i pracowników

Profe­sjo­nalne urządzenie nawigacyjne korzysta ze złożonej sieci aktualnych informacji drogowych i zaawan­so­wanych algorytmów, aby pomagać pracownikom omijać korki i miejsca o dużym zagęsz­czeniu ruchu. W ten sposób możesz efektywniej zarządzać zasobami i lepiej planować pracę.

Dowiedz się więcej na temat informacji o ruchu drogowym i nawigacji z serii PRO⁠
Zarządzanie maszynami budowlanymi
Flota pojazdów budowlanych

Integracja wszystkich systemów biznesowych

Możesz łatwo zintegrować urządzenia i aplikacje robocze innych dostawców ze sprzętem i oprogra­mo­waniem Webfleet, aby usprawnić przepływ pracy. Możesz na przykład podłączyć sprzęt innej firmy do identy­fi­katora kierowcy lub połączyć terminal kierowcy PRO 8475 z innymi aplikacjami do obsługi skanowania kodów kreskowych i pozyski­wania podpisów cyfrowych.

Dowiedz się więcej o integracji przed­się­biorstwa⁠
construction

Technologia zmienia branżę budowlaną. Co to może oznaczać dla Ciebie?

construction

W tym e-booku omówiono, jak cyfryzacja i automa­ty­zacja zmieniają funkcjo­no­wanie branży budowlanej oraz sposoby na pokonanie przeszkód i zagrożeń związanych z wdrażaniem nowych technologii.

Pobierz BEZPŁATNIE

Zobacz nasze rozwiązania

Monitoring pojazdów gps

Monitoring pojazdów gps

Monitoruj pojazdy i zasoby w czasie rzeczy­wistym, aby ograniczyć koszty i czas spędzany na drodze.

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Informacje o czasie pracy i stylu jazdy są automa­tycznie śledzone i monito­rowane.

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monitoruj zasoby i pojazdy za pomocą jednego interfejsu.

PREMIUM.connect

PREMIUM.connect

Zintegruj oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą z obecnie używanymi rozwią­za­niami innych firm.

Monitoring zużycia paliwa we flocie

Monitoring zużycia paliwa we flocie

Obniż koszty dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym.

Profe­sjo­nalna nawigacja

untranslated
Profe­sjo­nalna nawigacja

Kompleksowa sieć danych dotyczących ruchu drogowego w czasie rzeczy­wistym i zaawan­sowane algorytmy pomagają uniknąć zakłóceń na drodze.

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Zauto­ma­tyzuj procesy. Chroń zasoby. Poświęcaj mniej czasu na admini­strację. To wszystko jest możliwe dzięki wydaj­niej­szemu zarządzaniu pojazdami, zasobami i zespołem w Twojej firmie budowlanej. Zwrot z inwestycji następuje zwykle w ciągu 6 do 9 miesięcy.