Zarządzanie flotą pojazdów i maszyn budowlanych

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Zarządzanie flotą pojazdów i maszyn budowlanych

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Chroń lepiej cenne zasoby i pojazdy za pomocą naszego oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów dla firm z branży budowlanej. Dzięki Webfleet możesz obniżyć koszty operacyjne, zmniej­szając zużycie paliwa, unikając kar za nieprze­strze­ganie przepisów i mając pełną kontrolę nad kosztami napraw.

Dzięki rozwiązaniu Webfleet dla firm budowlanych możesz

Monito­ro­wanie floty maszyn budowlanych

Sprawdź dokładną lokalizację pojazdów i zasobów w dowolnym momencie.

Doglądanie na bieżąco funkcjo­no­wania firmy

Zdigi­ta­li­zować rejestro­wanie czasu pracy Twoich maszyn budowlanych

Unikanie kradzieży

Chronić cenne zasoby - pojazdy i maszyny

Monito­ro­wanie kosztów napraw

Analizuj dane floty i planuj wydajnie czynności serwisowe.

Przestrze­ganie przepisów i unikanie kar finansowych

Dotrzymuj terminów urzędowych.

Prowadzenie floty maszyn budowlanych w sposób zrówno­ważony

Monitoruj zużycie paliwa i poziom emisji CO2 w czasie rzeczy­wistym.

Jak Webfleet wspiera firmy z branży budowlanej?

Zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje pojazdy budowlane i zasoby

Webfleet umożliwia monito­ro­wanie zasobów oraz ich lokalizacji i użycia pojazdów w ramach floty w czasie rzeczy­wistym. Nasze rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów GPS dokładnie pokazuje, gdzie i w jaki sposób użytkowane są pojazdy i ile czasu dany kierowca spędza za kierownicą.

Dowiedz się więcej o monitoringu pojazdów⁠
Monitoring maszyn buowlanych
Monito­ro­wanie maszyn i zasobów budowlanych

Ochrona warto­ściowych zasobów i pojazdów budowlanych przez całą dobę

Webfleet ostrzega Cię od razu, gdy pojazd lub zasób opuszcza określoną przez Ciebie strefę. Można więc łatwo je zloka­li­zować i szybko zareagować, jeśli nie znajdują się tam, gdzie powinny. Możliwość użycia funkcji identy­fi­kacji kierowcy to dodatkowe zabez­pie­czenie.

Dowiedz się więcej o integracji systemów firmowych⁠

Zwiększanie bezpie­czeństwa wszystkich pracowników

Zapewnij bezpie­czeństwo kierowcom i maszynom budowlanym we flocie dzięki Webfleet. Nasze rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów umożliwiają analizę wydajności i przesyłanie wskazówek w czasie rzeczy­wistym, pomagając kierowcom opanować bezpieczny styl jazdy, a użytkow­nikom na bieżąco śledzić stan pojazdów i zasobów. A nasza kamera samochodowa z SI chroni kierowców przed fałszywymi roszcze­niami dzięki funkcji wideo na żądanie.

Dowiedz się więcej o bezpie­czeń­stwie floty pojazdów⁠
ev van driver pro8475 cam50 02
Zarządzanie pojazdami budowlanymi

Obniżenie kosztów dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym

Dzięki oprogra­mo­waniu do zarządzania flotą pojazdów dla firm budowanych możesz zaplanować zadania serwisowe i zarządzać nimi w Webfleet, aby zapewnić prawidłowe działanie floty i mieć kontrolę nad kosztami napraw. Skonfiguruj powia­do­mienia w oparciu o odczyty drogomierza, czas pracy lub czas od ostatniego przeglądu i otrzymuj automa­tyczne powia­do­mienia po wykryciu oznak usterki. Możesz również monitorować zużycie paliwa w celu wykrycia wszelkich anomalii.

Dowiedz się więcej o planowaniu czynności serwisowych⁠

Cyfrowa rejestracja czasu pracy maszyn budowlanych

Wystarczy, że kierowca zeskanuje kartę RFID w urządzeniu z serii PRO, a jego czas pracy zacznie być rejestrowany cyfrowo w Webfleet. Dane te są archi­wi­zowane w systemie, więc można łatwo uzyskać do nich dostęp w celu przeana­li­zo­wania.

Dowiedz się więcej na temat rejestro­wania czasu pracy⁠
Rejestro­wanie czasu pracy maszyn budowlanych
Flota pojazdów budowlanych

Integracja wszystkich systemów biznesowych

Możesz łatwo zintegrować urządzenia i aplikacje robocze innych dostawców ze sprzętem i oprogra­mo­waniem Webfleet, aby usprawnić przepływ pracy. Możesz na przykład podłączyć sprzęt innej firmy do identy­fi­katora kierowcy lub połączyć terminal kierowcy PRO 8475 z innymi aplikacjami do obsługi skanowania kodów kreskowych i pozyski­wania podpisów cyfrowych.

Dowiedz się więcej o integracji przed­się­biorstwa⁠

Dotrzy­my­wanie terminów urzędowych i unikanie kar finansowych

Webfleet Tachograph Manager umożliwia zdalne pobieranie, anali­zo­wanie oraz monito­ro­wanie czasu jazdy i pracy. To rozwiązanie ułatwia również zarządzanie wieloma terminami w jednym miejscu, zmniej­szając ryzyko kar finansowych.

Dowiedz się więcej o Tachograph Manager⁠
Aplikacja do podglądu i zarządzania flotą na smartfon
decarbonisation banner

Prowadzenie floty maszyn budowlanych w sposób zrówno­ważony

Oszczędzaj na paliwie i monitoruj ślad węglowy swojej firmy dzięki raportom dotyczącym emisji CO2 w Webfleet. Nasze narzędzie migracji na pojazdy elektryczne pomoże Ci ustalić, które pojazdy warto zastąpić modelami elektrycznymi, oraz uzyskać informacje, które pomogą Ci przepro­wadzić tę zmianę lub rozbudować obecną flotę pojazdów elektrycznych.

Dowiedz się więcej o ekologii i pojazdach elektrycznych⁠
construction

Technologia zmienia branżę budowlaną. Co to może oznaczać dla Ciebie?

construction

W tym e-booku omówiono, jak cyfryzacja i automa­ty­zacja zmieniają funkcjo­no­wanie branży budowlanej oraz sposoby na pokonanie przeszkód i zagrożeń związanych z wdrażaniem nowych technologii.

Pobierz BEZPŁATNIE

Oto niektórzy z naszych klientów z branży budowlanej

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Zauto­ma­tyzuj procesy. Chroń zasoby. Poświęcaj mniej czasu na admini­strację. To wszystko jest możliwe dzięki wydaj­niej­szemu zarządzaniu pojazdami, zasobami i zespołem w Twojej firmie budowlanej. Zwrot z inwestycji następuje zwykle w ciągu 6 do 9 miesięcy.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.