Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów dla firm budowlanych

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Dzięki oprogra­mo­waniu do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET dla firm budowlanych możesz zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo, a także poświęcać mniej czasu na admini­strację. Dzięki łatwemu dostępowi do danych przesy­łanych z pojazdów i zasobów w czasie rzeczy­wistym możesz wydajniej planować operacje.

Dzięki WEBFLEET możesz

Sprawdzać dokładną lokalizację pojazdów i zasobów w dowolnym momencie

Zdigi­ta­li­zować rejestro­wanie czasu pracy

Chronić cenne zasoby

Obniżyć koszty dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym

Wydajniej korzystać ze sprzętu, pojazdów i pracowników

Przepro­wadzić integrację wszystkich systemów biznesowych

Jak WEBFLEET wspiera firmy z branży budowlanej?

Zawsze wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje pojazdy i zasoby

WEBFLEET umożliwia monito­ro­wanie zasobów oraz lokalizacji i użycia pojazdów w ramach floty w czasie rzeczy­wistym. Nasze rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów dokładnie pokazuje, gdzie i w jaki sposób użytkowane są pojazdy w ramach floty i ile czasu dany kierowca spędza za kółkiem.

Dowiedz się więcej o śledzeniu pojazdów
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Digita­li­zacja rejestro­wania czasu pracy maszyn budowlanych

Wystarczy, że kierowca zeskanuje kartę RFID w urządzeniu z serii PRO, a jego czas pracy zacznie być rejestrowany cyfrowo w WEBFLEET. Dane te są archi­wi­zowane w systemie, więc można łatwo uzyskać do nich dostęp w celu przeana­li­zo­wania.

Dowiedz się więcej na temat rejestro­wania czasu pracy

Ochrona warto­ściowych zasobów i pojazdów budowlanych przez całą dobę

WEBFLEET ostrzega Cię od razu, gdy pojazd lub zasób opuszcza określoną przez Ciebie strefę. Można więc łatwo je zloka­li­zować i szybko zareagować, jeśli nie znajdują się tam, gdzie powinny.

Dowiedz się więcej na temat śledzenia pojazdów
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Obniżenie kosztów dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym

Dzięki oprogra­mo­waniu do zarządzania flotą pojazdów dla firm budowanych możesz zaplanować zadania serwisowe i zarządzać nimi w WEBFLEET, aby zapewnić prawidłowe działanie floty i mieć kontrolę nad kosztami napraw. Skonfiguruj powia­do­mienia w oparciu o odczyty drogomierza, czas pracy lub czas od ostatniego przeglądu i otrzymuj automa­tyczne powia­do­mienia po wykryciu oznak usterki. Możesz również monitorować zużycie paliwa w celu wykrycia niestan­dar­dowego zużycia.

Dowiedz się więcej na temat ekolo­gicznej i bezpiecznej jazdy

Wydaj­niejsze korzystanie ze sprzętu, pojazdów i pracowników

Profe­sjo­nalne urządzenie nawigacyjne korzysta ze złożonej sieci aktualnych informacji drogowych i zaawan­so­wanych algorytmów, aby pomagać pracownikom omijać korki i miejsca o dużym zagęsz­czeniu ruchu. W ten sposób możesz efektywniej zarządzać zasobami i lepiej planować pracę.

Dowiedz się więcej na temat informacji o ruchu drogowym i nawigacji z serii PRO
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Integracja wszystkich systemów biznesowych

Możesz łatwo zintegrować urządzenia i aplikacje robocze innych firm ze sprzętem i oprogra­mo­waniem Webfleet Solutions, aby opracować idealny przepływ pracy. Możesz na przykład podłączyć sprzęt innej firmy do identy­fi­katora kierowcy lub połączyć terminal kierowcy PRO 8375 z innymi aplikacjami do obsługi skanowania kodów kreskowych i pozyski­wania podpisów cyfrowych.

Dowiedz się więcej o integracji przed­się­biorstwa
Webfleet Solutions

Technologia zmienia branżę budowlaną. Co to może oznaczać dla Ciebie?

Webfleet Solutions

W tym e-booku omówiono, jak cyfryzacja i automa­ty­zacja zmieniają funkcjo­no­wanie branży budowlanej oraz sposoby na pokonanie przeszkód i ryzyk związanych z wdrażaniem nowych technologii.

Pobierz BEZPŁATNIE

Zobacz nasze rozwiązania

Monitoring pojazdów gps

Monitoruj pojazdy i zasoby w czasie rzeczy­wistym, aby ograniczyć koszty i czas spędzany na drodze.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zarządzanie i kontakt z kierowcami

Informacje o czasie pracy i stylu jazdy są automa­tycznie śledzone i monito­rowane.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Monito­ro­wanie zasobów w WEBFLEET

Monitoruj zasoby i pojazdy za pomocą jednego interfejsu.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Integracja z firmą

Zintegruj oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą z obecnie używanymi rozwią­za­niami innych firm.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ekologiczna i bezpieczna jazda

Obniż koszty dzięki monito­ro­waniu i informacjom w czasie rzeczy­wistym.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Profe­sjo­nalne urządzenia nawigacyjne z infor­ma­cjami o ruchu drogowym

Kompleksowa sieć danych dotyczących ruchu drogowego w czasie rzeczy­wistym i zaawan­sowane algorytmy pomagają uniknąć zakłóceń na drodze.

Przeczytaj więcej
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zwiększ wydajność i zabezpiecz zasoby dzięki danym w czasie rzeczy­wistym

Zauto­ma­tyzuj procesy. Chroń zasoby. Poświęcaj mniej czasu na admini­strację. To wszystko jest możliwe dzięki wydaj­niej­szemu zarządzaniu pojazdami, zasobami i zespołem w Twojej firmie budowlanej. Zwrot z inwestycji następuje zwykle w ciągu 6 do 9 miesięcy.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz