W jaki sposób automa­ty­zacja, cyfryzacja i nowe technologie zmieniają branżę budowlaną

construction

74% firm budowlanych twierdzi, że planuje wdrożenie nowej technologii w nadcho­dzącym roku. Główną przyczyną tego działania jest zwiększenie bezpie­czeństwa i poprawa zabez­pieczeń oraz wydajność.

W tym samym czasie jednak wiele firm może mieć obawy związane z korzy­staniem z nowych technologii. Obawy te zwykle dotyczą kosztów, szkolenia, odpowie­dzial­ności oraz bezpie­czeństwa zakładu i danych.

Konieczne jest inteli­gentne wdrażanie.

W niniejszym e-booku poruszono następujące kwestie:

  • Wykorzy­stanie cyfryzacji i automa­ty­zacji w branży budowlanej
  • Główne technologie zmieniające branżę i płynące z tego potencjalne korzyści dla Ciebie
  • Główne przeszkody podczas wdrożeń
  • Jak uniknąć ryzyka związanego z wdrażaniem nowych technologii w przed­się­bior­stwie
Pobierz teraz 

Pobierz bezpłatnego e-booka

Dowiedz się, jakie korzyści mogą przynieść Tobie cyfryzacja i automa­ty­zacja.

Chcemy być z Tobą w kontakcie

Chcie­li­byśmy pozostać z Tobą w kontakcie i nadal pomagać Ci rozwijać firmę. Nie przegap naszych warto­ściowych materiałów i informacji na następujące tematy:

  • Poradniki i raporty
  • Wydarzenia
  • Aktualności branżowe
  • Oferty specjalne i promocje na produkty