Zgodność floty z przepisami: wybierz pomocne rozwiązania

Łatwo przestrzegaj przepisów dzięki automa­ty­zacji zadań i dokładnym danym

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Zgodność floty z przepisami: wybierz pomocne rozwiązania

Łatwo przestrzegaj przepisów dzięki automa­ty­zacji zadań i dokładnym danym

Zgodność floty z przepisami: wybierz pomocne rozwiązania

Łatwo przestrzegaj przepisów dzięki automa­ty­zacji zadań i dokładnym danym

Zapewnienie zgodności z nieustannie zmienia­jącymi się przepisami dotyczącymi kierowców, pojazdów i firmy ułatwia Webfleet. Nasza gama rozwiązań ułatwia­jących flocie przestrze­ganie przepisów pomaga obniżyć koszty, unikać kar finansowych, zwiększyć wydajność, wspierać kierowców i skupić się na zwiększaniu korzyści dla klientów. Tutaj znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o rozwią­za­niach w zakresie zgodności dla flot.


Poznaj oferowane przez nas korzyści z zakresu zachowania zgodności floty z przepisami

Zarządzanie tachografem

Zarządzanie tachografem

Uzyskaj wgląd w zgodność z europej­skimi przepisami dotyczącymi czasu jazdy i pracy dzięki zdalnemu pobieraniu i archi­wi­zacji danych tachografu

Monito­ro­wanie danych przebiegu

Monito­ro­wanie danych przebiegu

Zapewnij zgodność z przepisami podatkowymi dzięki niezawodnym i dokładnym danym

Digita­li­zacja przeglądów pojazdu

Digita­li­zacja przeglądów pojazdu

Zdigi­ta­lizuj codzienne przeglądy pojazdu przepro­wa­dzane przez kierowców

Monito­ro­wanie temperatury

Monito­ro­wanie temperatury

Wydajnie monitoruj ładunek i generuj kompleksowe raporty

Zachowaj zgodność z przepisami dzięki Webfleet

Unikaj kar finansowych

I zapobiegaj pogorszeniu reputacji

Zmini­ma­lizuj ilość prac admini­stra­cyjnych

Dzięki zdigi­ta­li­zo­wanym rozwią­zaniom

Polegaj na dokładnym rapor­to­waniu

W celu zachowania zgodności z przepisami

Podejmuj bardziej przemyślane decyzje

Dzięki komplek­sowej analizie

Zwiększ bezpie­czeństwo floty

I zachowaj zgodność z przepisami

Zapewnij bezpie­czeństwo w zakresie przesyłania i przecho­wy­wania danych

W celu zapewnienia bezpie­czeństwa danych

Funkcje do zapewniania zgodności floty z przepisami

Rozwiązania tachografu ułatwiające zachowanie zgodności z przepisami

Webfleet Tachograph Manager Plus umożliwia zdalne pobieranie, anali­zo­wanie oraz monito­ro­wanie czasu jazdy i pracy. Dokładne i aktualne informacje o pozostałym czasie jazdy w dniu lub tygodniu pomagają Tobie i Twoim kierowcom zachować zgodność z przepisami i uniknąć kar finansowych. Zarządzaj wszystkimi terminami w jednym miejscu i nigdy nie przegap terminu określonego przepisami. Sprawoz­dania z naruszenia obowią­zu­jących zasad zapewniają przejrzysty przegląd przewi­dy­wanych mandatów i porady dotyczące działań naprawczych, podczas gdy TachoGrade określa, w jakim stopniu kierowca spełnia wymogi europej­skiego rozpo­rzą­dzenia w sprawie czasu pracy kierowców ((WE) nr 561/2006).

Dowiedz się więcej o Webfleet Tachograph Manager⁠
pro8 incar wide
logbook header new ui en km

Zauto­ma­ty­zo­wanie monito­ro­wania przebiegu w celu dokładnego obliczenia kwot w deklaracji podatkowej

Dzięki dokumen­to­waniu przebiegu podróży i przebiegu floty aplikacja Webfleet Logbook umożliwia prawidłowe opodat­ko­wanie świadczeń pracowników. Dane te pomogą Ci obliczyć wysokość kwot w deklaracji podatkowej i zachować zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi audytu.

Dowiedz się więcej o Webfleet Logbook⁠

Zdigi­ta­li­zowane przeglądy pojazdu zapew­niające zgodność z przepisami dotyczącymi bezpie­czeństwa

Aplikacja Webfleet Vehicle Check digita­lizuje proces codziennego przeglądu pojazdu. Pomaga to kierowcom i kierownikom flot ograniczyć biurokrację, usprawnić proces zachowania zgodności z przepisami i szybko naprawiać usterki w pojazdach, zwiększając bezpie­czeństwo floty.

Dowiedz się więcej o Webfleet Vehicle Check⁠
truck mobile vehicle check dashboard
cold chain truck

Prowadzenie operacji w łańcuchu chłodniczym bez obaw

Webfleet Cold Chain zapewnia kompleksowy wgląd we flotę chłodniczą, pozwalając utrzymać właściwą temperaturę w pojazdach i zasobach. Monito­ro­wanie i kontro­lo­wanie w czasie rzeczy­wistym oznacza, że możesz chronić towary wrażliwe na wahania temperatury i zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi łańcucha chłod­ni­czego.

Dowiedz się więcej o Webfleet Cold Chain⁠

Wszystko, co musisz wiedzieć o rozwią­za­niach do zapewniania zgodności floty z przepisami

Na czym polega zgodność z przepisami?

0
Przejdź do zawartości

Zgodność z przepisami to przestrze­ganie danej zasady, np. przepisu, polityki, standardu lub prawa. W każdym kraju i regionie obowiązują inne zestawy zasad. To ważne dla firm, aby wybrać rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów, które uwzględnia lokalne i między­na­rodowe przepisy.

Dlaczego zachowanie zgodności jest ważne dla flot pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Złamanie danej zasady zwykle wiąże się z karą finansową. Zachowanie zgodności może pomóc Ci ograniczyć ryzyko kar finansowych, oskarżeń lub zamknięcia firmy. W zależności od typu regulacji zachowanie zgodności z przepisami wpisuje się również w dbanie o kierowców i innych użytkow­ników drogi. Pomaga także utrzymać sprawność pojazdów.

Jak Webfleet może pomóc firmom zachować zgodność z przepisami?

0
Przejdź do zawartości

Tachograph Manager Plus pomaga zachować zgodność z zasadami dotyczącymi czasu jazdy i pracy, a Webfleet Vehicle Check pomaga przepro­wadzać codzienne przeglądy pojazdu i usprawnić proces zachowania zgodności z przepisami.

Jakie firmy odnoszą korzyści ze stosowania rozwiązań do zapewnienia zgodności z przepisami?

0
Przejdź do zawartości

Każda firma, która musi sporządzać deklaracje podatkowe i przestrzegać regulacji dotyczących bezpie­czeństwa i czasu jazdy, może odnieść korzyści ze stosowania rozwiązań do zapewnienia zgodności z przepisami. Na przykład firmy zajmujące się transportem i logistyką oraz floty pojazdów realizujące dostawy lokalne.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.