Zarządzanie przeglądami i inspekcjami w pojazdach flotowych

Digita­li­zacja przeglądów z Webfleet Vehicle Check

Webfleet Vehicle Check digita­lizuje codzienne inspekcje pojazdu wykonywane przez kierowcę. Aplikacja mobilna ogranicza prace admini­stra­cyjne i usprawnia proces zapewniania zgodności z przepisami, dzięki czemu można szybciej usuwać usterki w pojazdach i zapewnić kierowcom bezpiecz­niejsze warunki pracy. To kolejny krok w stronę optyma­li­zacji Twojej floty firmowej

Aplikacja Webfleet Vehicle Check pomoże Ci:

Zdigi­ta­li­zować proces przeglądów i konserwacji

Szybko reagować dzięki rapor­to­waniu usterek pojazdu w czasie rzeczy­wistym

Zwiększyć bezpie­czeństwo i sprawność pojazdu

Zapewnić zgodność z przepisami bezpie­czeństwa

Oszczędzać czas przy pobieraniu raportów z inspekcji drogowych

Uzyskać pełny i ławy do zasto­so­wania raport z przeglądu w jednym miejscu

Kluczowe korzyści z zarządzania przeglądami we flocie przez aplikację:

Łatwa w obsłudze aplikacja mobilna

Kierowcy mogą wykonywać obchód pojazdów i przesyłać cyfrowe listy kontrolne pojazdów z urządzeń mobilnych.

Aplikacja do przeglądów we flocie
Aplikacja do inspekcji i konserwacji pojazdów

Prede­fi­niowana lista usterek

Oszczędzaj czas, wybierając z listy rodzaj usterki i dodając zdjęcia lub notatki, które pomogą wyjaśnić problemy z pojazdem.

Przejrzysty dashboard

Sprawdzaj stan swojego pojazdu, m.in. jego sprawność, liczbę usterek i wcześniejsze listy kontrolne. Kierowcy mogą łatwo pobrać najnowsze listy kontrolne na potrzeby wykonania przeglądu w trasie.

Przeglądy pojazdów flotowych w aplikacji
Zarządzaj inspekcjami w pojazdach firmowych

Łatwa konserwacja

Uzyskaj dostęp do raportów z list kontrolnych pojazdów i bądź na bieżąco z nieusu­niętymi usterkami. Jednym kliknięciem twórz zadania serwisowe, aby szybko naprawić usterki i zapewnić kierowcom bezpiecz­niejsze warunki pracy.

Natych­mia­stowe powia­do­mienia

Otrzymuj powia­do­mienia, gdy niesprawny pojazd wyruszy w trasę lub kiedy kierowca rozpocznie podróż bez przesłania listy kontrolnej pojazdu.

Który pojazd we flocie wymaga przeglądu
Przeglądy w autach firmowych

Zarządzanie listami kontrolnymi pojazdów

Korzystaj z gotowych szablonów list kontrolnych pojazdów — zarządzanie nimi jest bardzo proste. Skonfiguruj je odpowiednio do swoich potrzeb, aby zapewnić zgodność pojazdów z przepisami bezpie­czeństwa.

Kompleksowy interfejs użytkownika

Dzięki pełnej integracji z platformą Webfleet oprogra­mo­wanie Webfleet Vehicle Check zapewnia pełną, bieżącą kontrolę w ramach jednego interfejsu. Zadania serwisowe możesz tworzyć bezpo­średnio w Webfleet w oparciu o usterki zaznaczone na listach kontrolnych pojazdów.

Aplikacja do inspekcji pojazdów flotowych

Co jest potrzebne do korzystania z Webfleet Vehicle Check

Dowolne urządzenie LINK do monito­ro­wania pojazdu1

Subskrypcja Webfleet z dodatkową usługą Webfleet Vehicle Check2

Aplikacja Webfleet Vehicle Check3

1 Nie dotyczy to urządzenia LINK 340.

2 Webfleet Vehicle Check jest dodatkową usługą, której obsługa wymaga subskrypcji Webfleet LINK/ECO/NAV/LIVE.

3 Działa na urządze­niach mobilnych z systemem Android 6.0 / iOS 11.0 lub nowszym i połączeniem inter­ne­towym. Kompa­ty­bilna ze smartfonami i terminalami kierowcy serii PRO 8.