Konserwacja i przeglądy rejestra­cyjne pojazdów flotowych

Digita­li­zacja przeglądów z Webfleet Vehicle Check

Zdobądź demo

Konserwacja i przeglądy rejestra­cyjne pojazdów flotowych

Digita­li­zacja przeglądów z Webfleet Vehicle Check

Webfleet Vehicle Check digita­lizuje codzienne inspekcje pojazdu wykonywane przez kierowcę. Aplikacja mobilna ogranicza prace admini­stra­cyjne i usprawnia proces zapewniania zgodności z przepisami, dzięki czemu można szybciej usuwać usterki w pojazdach i zapewnić kierowcom bezpiecz­niejsze warunki pracy. To kolejny krok w stronę optyma­li­zacji Twojej floty firmowej

Obejrzyj film

Aplikacja Webfleet Vehicle Check pomoże Ci:

Zdigi­ta­li­zować proces przeglądów i konserwacji

Szybko reagować dzięki rapor­to­waniu usterek pojazdu w czasie rzeczy­wistym

Zwiększyć bezpie­czeństwo i sprawność pojazdu

Zapewnić zgodność z przepisami bezpie­czeństwa

Oszczędzać czas przy pobieraniu raportów z inspekcji drogowych

Uzyskać pełny i ławy do zasto­so­wania raport z przeglądu w jednym miejscu

Kluczowe korzyści z zarządzania przeglądami we flocie przez aplikację:

Łatwa w obsłudze aplikacja mobilna

Kierowcy mogą wykonywać obchód pojazdów i przesyłać cyfrowe listy kontrolne pojazdów z urządzeń mobilnych dzięki aplikacji do zarządzania flotą Webfleet.

Aplikacja do przeglądów we flocie
Aplikacja do inspekcji i konserwacji pojazdów

Prede­fi­niowana lista usterek

Oszczędzaj czas, wybierając z listy rodzaj usterki i dodając zdjęcia lub notatki, które pomogą wyjaśnić problemy z pojazdem i jeszcze lepiej zopty­ma­lizują działanie Twojej floty firmowej.

Przejrzysty dashboard

Sprawdzaj stan swojego pojazdu, m.in. jego sprawność, liczbę usterek i wcześniejsze listy kontrolne. Kierowcy mogą łatwo pobrać najnowsze listy kontrolne na potrzeby wykonania przeglądu w trasie.

Przeglądy pojazdów flotowych w aplikacji
Zarządzaj inspekcjami w pojazdach firmowych

Łatwa konserwacja pojazdów flotowych

Uzyskaj dostęp do raportów z list kontrolnych pojazdów i bądź na bieżąco z nieusu­niętymi usterkami. Jednym kliknięciem twórz zadania serwisowe, aby szybko naprawić usterki i zapewnić kierowcom bezpiecz­niejsze warunki pracy.

Natych­mia­stowe powia­do­mienia

Otrzymuj powia­do­mienia, gdy niesprawny pojazd wyruszy w trasę lub kiedy kierowca rozpocznie podróż bez przesłania listy kontrolnej pojazdu.

Który pojazd we flocie wymaga przeglądu
Przeglądy w autach firmowych

Zarządzanie listami kontrolnymi pojazdów

Korzystaj z gotowych szablonów list kontrolnych pojazdów — zarządzanie nimi jest bardzo proste. Skonfiguruj je odpowiednio do swoich potrzeb, aby zapewnić zgodność pojazdów z przepisami bezpie­czeństwa.

Kompleksowy interfejs użytkownika

Dzięki pełnej integracji z platformą Webfleet oprogra­mo­wanie Webfleet Vehicle Check zapewnia pełną, bieżącą kontrolę w ramach jednego interfejsu. Zadania serwisowe możesz tworzyć bezpo­średnio w Webfleet w oparciu o usterki zaznaczone na listach kontrolnych pojazdów.

Aplikacja do inspekcji pojazdów flotowych

wfs vehicle check datasheet

Pobierz kartę produktową

wfs vehicle check datasheet

Pobierz dokument PDF zawierający opis funkcji Vehicle Check i korzyści płynących z używania tego rozwiązania

Pobierz teraz

Wszystko o inspekcji pojazdów

Dlaczego inspekcje pojazdów są ważne?

0
Przejdź do zawartości

Codzienne inspekcje pojazdów przepro­wa­dzane przez kierowcę obejmują sprawdzenie układu hamulcowego, stanu opon, układu kierow­ni­czego oraz innych elementów wewnętrznych i zewnętrznych decydu­jących o sprawności pojazdu oraz spełnianiu przez niego standardów bezpie­czeństwa. Pojazdy HGV, które są używane na terenie UE, podlegają inspekcjom drogowym i corocznym przeglądom MOT. Inspekcje pojazdów pomagają zachować sprawność pojazdów ciężarowych i naczep. Inspekcje pojazdów pomagają również ograniczyć przestoje, ponieważ pozwalają zaplanować naprawy odpowiednio wcześniej. Codzienna inspekcja przepro­wa­dzana przez kierowcę trwa średnio 15 minut, jednak nie jest to regułą. Najważ­niejsze jest, aby inspekcje zarówno pojazdu, jak i przyczepy, były przepro­wa­dzane w kompleksowy i uważny sposób. Każdy manager floty wie, że czas poświęcony na zwiększenie bezpie¬czeństwa i wydajności floty nigdy nie jest zmarnowany.

Jak działa aplikacja Vehicle Check?

0
Przejdź do zawartości

Aplikacja Vehicle Check upraszcza codzienne inspekcje przepro­wa­dzane przez kierowcę. Po włączeniu aplikacji w smartfonie lub Terminalu kierowcy PRO kierowca może sprawdzić przygo­towaną przez Ciebie listę kontrolną pojazdu, aby ocenić stan poszcze­gólnych elementów, zanotować wszelkie usterki i potwierdzić sprawność pojazdu. Może nawet przesłać adekwatne zdjęcia. Po przepro­wa­dzeniu inspekcji kierowca podpisuje i wysyła potwier­dzenie cyfrowo. Jeżeli kierowca rozpocznie podróż bez zapoznania się z listą kontrolną, otrzymasz alert.

Jak aplikacja Vehicle Check pomaga zwiększyć wydajność floty?

0
Przejdź do zawartości

Aplikacja Vehicle Check uwalnia Ciebie i Twoich kierowców od zbędnej biurokracji. Na przykład podczas inspekcji drogowych kierowca może szybko wyświetlić ostatnią listę kontrolną w aplikacji. W Webfleet cyfrowe raporty zapewniają wgląd w dane w czasie rzeczy­wistym. Dzięki temu możesz szybko utworzyć zadanie serwisowe lub zaplanować naprawę.

Jak aplikacja Vehicle Check pomaga kierowcom podczas codziennych inspekcji pojazdu?

0
Przejdź do zawartości

Aplikacja Vehicle Check ułatwia kierowcom przepro­wa­dzanie codziennych inspekcji pojazdu. W aplikacji mogą wyświetlić wybraną przez Ciebie listę kontrolną – w formie gotowego szablonu lub listy dosto­so­wanej przez Ciebie do typu pojazdów we flocie. Kierowca ma w zasięgu ręki wszystko, czego potrzebuje – nie musi zapamię­tywać list kontrolnych ani szukać niczego w fizycznych dokumentach. Wystarczy zrealizować i przesłać listę cyfrowo.

Czego potrzebuję, aby zainsta­lować aplikację Vehicle Check?

0
Przejdź do zawartości

Aby zacząć korzystać z aplikacji Vehicle Check, należy mieć urządzenie do monito­ro­wania pojazdów LINK i subskrypcję Webfleet z wykupioną dodatkową usługą Webfleet Vehicle Check. Jeśli warunki te są spełnione, kierowcy będą mogli bezpłatnie pobrać i zainsta­lować aplikację Vehicle Check. Mogą również korzystać z aplikacji w terminalu kierowcy Webfleet PRO.

Co jest potrzebne do korzystania z Webfleet Vehicle Check

Dowolne urządzenie LINK do monito­ro­wania pojazdu1

Subskrypcja Webfleet z dodatkową usługą Webfleet Vehicle Check2

Aplikacja Webfleet Vehicle Check3

1 Nie dotyczy to urządzenia LINK 340.

2 Webfleet Vehicle Check jest dodatkową usługą, której obsługa wymaga subskrypcji Webfleet LINK/ECO/NAV/LIVE.

3 Działa na urządze­niach mobilnych z systemem Android 6.0 / iOS 11.0 lub nowszym i połączeniem inter­ne­towym. Kompa­ty­bilna ze smartfonami i terminalami kierowcy serii PRO 8.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.