Rozwiązania do zarządzania flotą firm kurierskich

Dotrzymuj terminów dzięki wykorzy­staniu systemu GPS do monitoringu i wyznaczaniu pojazdów do obsługi zamówień

Platforma Webfleet pozwala informować klientów o estymo­wanych dostawach i spodzie­wanych czasach przybycia dostawców firm kurierskich. Dzięki bieżącym informacjom możesz śledzić stan realizacji zamówienia i powiadamiać klientów o ewentu­alnych opóźnie­niach.

Możesz również monitorować całą flotę i analizować wydajność i optyma­li­zować koszty floty dzięki raportom oraz dokładnych danych o czasie przybycia i kilometrażu.

Korzyści:

Wzrost szybkości i skutecz­ności komunikacji

Poświęcanie mniej czasu na admini­strację

Bardziej elastyczna i niezawodna obsługa

Zwiększenie liczby pomyślnie zreali­zo­wanych zamówień

Większa wydajność operacyjna

Zapewnienie dokładnej nawigacji kursów

Jak Webfleet wspiera firmy świadczące usługi kurierskie?

Dostawy zawsze na czas

dostawa na czas

Dostawy zawsze na czas

Działaj szybko, unikając korków i opóźnień z usługą TomTom Traffic.

Działaj dynamicznie — platforma Webfleet wysyła kierowcę, który najszybciej dotrze na miejsce.

Obniż koszty firmy kurierskiej

obniżenie kosztów transportu

Obniż koszty firmy kurierskiej

Dotrzymuj terminów dzięki wykorzy­staniu systemu GPS do monitoringu i wyznaczaniu pojazdów do obsługi zamówień

Zmniejsz wydatki na paliwo, przeglądy i ubezpie­czenie dzięki monito­ro­waniu i promowaniu odpowie­dzialnego stylu jazdy.

Zintegruj platformę Webfleet z używanymi aplikacjami admini­stra­cyjnymi

aplikacje biznesowe – webfleet

Zintegruj platformę Webfleet z używanymi aplikacjami admini­stra­cyjnymi

Zbieraj jeszcze więcej istotnych i dokładnych danych dzięki integracji używanych aplikacji mobilnych i biurowych z platformą Webfleet. I miej podgląd wszystkich tych informacji w czasie rzeczy­wistym.

Rozszerz funkcjo­nalność o aplikacje innych producentów

zarządzanie flotą kurierów

Rozszerz funkcjo­nalność o aplikacje innych producentów

Platforma Webfleet integruje się z aplikacjami innych producentów, aby spełnić Twoje specyficzne wymagania. Zyskaj możliwość skanowania kodów kreskowych, dowodów dostawy, konkretnych wymagań dotyczących przepływu pracy, utrzy­my­wania relacji z klientem i planowania tras.

Wybór nr 1 na świecie!

Już 50 000 klientów osiąga większe korzyści dzięki usłudze Webfleet

cs mihiderka
Sprawne zarządzanie flotą EV
Marcin Krysiński, Mihiderka

Przewagi Webfleet

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Rozbudowana sieć partnerska

Ciągłe innowacje i wiodące w branży nakłady na prace badaw­czo­-ro­zwojowe

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.