Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Usprawnij usługi ekspresowe i kurierskie dzięki platformie WEBFLEET

Dotrzymuj terminów dzięki wykorzy­staniu systemu GPS do śledzenia i wysyłania pojazdów

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Platforma WEBFLEET pozwala informować klientów o dostawach i spodzie­wanych czasach przybycia. Dzięki bieżącym informacjom możesz śledzić stan realizacji zamówienia i powiadamiać klientów o ewentu­alnych opóźnie­niach.

Możesz również monitorować i wykazywać swoją wydajność i koszty dzięki raportom o dokładnym czasie przybycia i kilometrażu.

Dostawy zawsze na czas

Webfleet Solutions

Dostawy zawsze na czas

Działaj szybko, unikając korków i opóźnień z usługą TomTom Traffic.

Działaj dynamicznie — platforma WEBFLEET wysyła kierowcę, który najszybciej dotrze na miejsce.

Obniż swoje koszty

Webfleet Solutions

Obniż swoje koszty

Ogranicz do minimum czas potrzebny na admini­strację dzięki zauto­ma­ty­zo­wanym raportom dla biura i dla kierowców.

Zmniejsz wydatki na paliwo, przeglądy i ubezpie­czenie dzięki monito­ro­waniu i promowaniu odpowie­dzialnego stylu jazdy.

Zintegruj platformę WEBFLEET z używanymi aplikacjami admini­stra­cyjnymi

Webfleet Solutions

Zintegruj platformę WEBFLEET z używanymi aplikacjami admini­stra­cyjnymi

Zbieraj jeszcze więcej istotnych i dokładnych danych dzięki integracji używanych aplikacji mobilnych i biurowych z platformą WEBFLEET. I miej podgląd wszystkich tych informacji w czasie rzeczy­wistym.

Rozszerz funkcjo­nalność o aplikacje innych producentów

Webfleet Solutions

Rozszerz funkcjo­nalność o aplikacje innych producentów

Platforma WEBFLEET integruje się z aplikacjami innych producentów, aby spełnić Twoje określone wymagania. Zyskaj możliwość skanowania kodów kreskowych, dowodów dostawy, konkretnych wymagań dotyczących przepływu pracy, utrzy­my­wania relacji z klientem i planowania tras.


Zalety Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Partnerzy w pobliżu

Wiodące w branży nakłady badaw­czo­-ro­zwojowe

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz