Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Usprawnij usługi ekspresowe i kurierskie dzięki platformie WEBFLEET

Dotrzymuj terminów dzięki wykorzy­staniu systemu GPS do śledzenia i wysyłania pojazdów

Zarządzanie flotą dla usług kurierskichZarządzanie flotą dla usług kurierskichZarządzanie flotą dla usług kurierskichZarządzanie flotą dla usług kurierskichZarządzanie flotą dla usług kurierskichZarządzanie flotą dla usług kurierskich

Platforma WEBFLEET pozwala informować klientów o dostawach i spodzie­wanych czasach przybycia. Dzięki bieżącym informacjom możesz śledzić stan realizacji zamówienia i powiadamiać klientów o ewentu­alnych opóźnie­niach.

Możesz również monitorować i wykazywać swoją wydajność i koszty dzięki raportom o dokładnym czasie przybycia i kilometrażu.

Dostawy zawsze na czas

Dostawy zawsze na czas

Dostawy zawsze na czas

Działaj szybko, unikając korków i opóźnień z usługą TomTom Traffic.

Działaj dynamicznie — platforma WEBFLEET wysyła kierowcę, który najszybciej dotrze na miejsce.

Obniż swoje koszty w firmie kurierskiej

Obniż swoje koszty w firmie kurierskiej

Obniż swoje koszty w firmie kurierskiej

Ogranicz do minimum czas potrzebny na admini­strację dzięki zauto­ma­ty­zo­wanym raportom dla biura i dla kierowców. Pozostań w kontakcie ze swoimi kierowcami.

Zmniejsz wydatki na paliwo, przeglądy i ubezpie­czenie dzięki monito­ro­waniu i promowaniu odpowie­dzialnego stylu jazdy.

Zintegruj platformę WEBFLEET z używanymi aplikacjami admini­stra­cyjnymi

Zintegruj platformę WEBFLEET z używanymi aplikacjami admini­stra­cyjnymi

Zintegruj platformę WEBFLEET z używanymi aplikacjami admini­stra­cyjnymi

Zbieraj jeszcze więcej istotnych i dokładnych danych dzięki integracji używanych aplikacji mobilnych i biurowych z platformą WEBFLEET. I miej podgląd wszystkich tych informacji w czasie rzeczy­wistym.

Rozszerz funkcjo­nalność o aplikacje innych producentów

App Center

Rozszerz funkcjo­nalność o aplikacje innych producentów

Platforma WEBFLEET integruje się z aplikacjami innych producentów, aby spełnić Twoje określone wymagania. Zyskaj możliwość skanowania kodów kreskowych, dowodów dostawy, konkretnych wymagań dotyczących przepływu pracy, utrzy­my­wania relacji z klientem i planowania tras.


Zalety Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Partnerzy w pobliżu

Wiodące w branży nakłady badaw­czo­-ro­zwojowe

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz