Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów dla firm usługowych

Obniż koszty, zwiększ wydajność i popraw poziom jakości świad­czonych usług

Rozwiązania dla flot sektora publicznegoRozwiązania dla flot sektora publicznegoRozwiązania dla flot sektora publicznegoRozwiązania dla flot sektora publicznegoRozwiązania dla flot sektora publicznegoRozwiązania dla flot sektora publicznego

Dzięki rozwiązaniu WEBFLEET dla sektora usług publicznych zyskujesz dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych do zarządzania flotą w branży użytecz­ności publicznej. Ta nagradzana platforma ułatwia dotarcie do klientów na czas, efektyw­niejsze zarządzanie kosztami i spełnianie specy­ficznych regulacji i wymogów branżowych.

Korzyści z rozwiązań dla flot sektora publicznego:

Wyznaczanie optymalnych tras umożli­wia­jacych zachowanie punktu­al­ności

Udostęp­nianie klientom zmian w harmo­no­gramie

Poświęcanie mniej czasu na admini­strację

Jak WEBFLEET wspiera firmy flotowe w branży użytecz­ności publicznej?

Docieraj do klientów jeszcze szybciej

dojazd na czas

Docieraj do klientów jeszcze szybciej

Platforma WEBFLEET pozwala przejąć pełną kontrolę nad flotą pojazdów i pomagać kierowcom w szybkim docieraniu do klientów. Terminale kierowców dostarczają kierowcom informacje o sytuacji na drogach w czasie rzeczy­-wistym. Dzięki naszemu systemowi monitoringu pojazdów GPS możesz w czasie rzeczy­wistym oferować swoim klientom informacje o stanie realizacji zlecenia i o ewentu­alnych opóźnie­niach.

Obniż koszty floty użytecz­ności publicznej

monito­ro­wanie stylu jazdy

Obniż koszty floty użytecz­ności publicznej

Korzystając z platformy WEBFLEET, możesz zaosz­czędzić czas potrzebny na admini­strację dzięki zauto­ma­ty­zo­wanym raportom dla biura i kierowców. Możesz także obniżyć koszty eksplo­atacji pojazdów (wydatki na paliwo, przeglądy i ubezpie­czenie itp.) dzięki monito­ro­waniu i promowaniu odpowie­dzialnego stylu jazdy.

Dokumentuj dbałość o bezpie­czeństwo, nieza­wodność i posza­no­wanie środowiska

raporty z trasy

Dokumentuj dbałość o bezpie­czeństwo, nieza­wodność i posza­no­wanie środowiska

W sektorze usług publicznych musisz wykazać, że spełniasz wszelkie wymagania branżowe. Zauto­ma­ty­zowane raporty platformy WEBFLEET stanowią szczegółowy dowód lokalizacji Twoich kierowców, ich czasu podróży, odbytych postojów oraz czasu spędzonego z klientami. Dzięki temu łatwo wykażesz zakres świad­czonych usług.

Przewagi Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Rozbudowana sieć partnerska

Ciągłe innowacje i wiodące w branży nakłady na prace badaw­czo­-ro­zwojowe

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

cyfrowy podpis

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Platformę WEBFLEET można zintegrować z systemami informacji geogra­ficznej (np. Esri) oraz z oprogra­mo­waniem do planowania i tworzenia harmo­no­gramów. Terminale kierowców serii PRO pozwalają kierowcom odbierać podpisy cyfrowe.

App Center

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz