Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów dla firm usługowych

Obniż koszty, zwiększ wydajność i popraw poziom jakości świad­czonych usług

Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów dla firm usługowych

Obniż koszty, zwiększ wydajność i popraw poziom jakości świad­czonych usług

Dzięki rozwiązaniu Webfleet dla sektora usług publicznych zyskujesz dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych do zarządzania flotą w branży użytecz­ności publicznej. Ta nagradzana platforma ułatwia dotarcie do klientów na czas, efektyw­niejsze zarządzanie kosztami i spełnianie specy­ficznych regulacji i wymogów branżowych.

Korzyści z rozwiązań dla flot sektora publicznego:

Wyznaczanie optymalnych tras umożli­wia­jacych zachowanie punktu­al­ności

Udostęp­nianie klientom zmian w harmo­no­gramie

Poświęcanie mniej czasu na admini­strację

Jak Webfleet wspiera firmy flotowe w branży użytecz­ności publicznej?

Docieraj do klientów jeszcze szybciej

dojazd na czas

Docieraj do klientów jeszcze szybciej

Platforma Webfleet pozwala przejąć pełną kontrolę nad flotą pojazdów i pomagać kierowcom w szybkim docieraniu do klientów. Terminale kierowców dostarczają kierowcom informacje o sytuacji na drogach w czasie rzeczy­-wistym. Dzięki naszemu systemowi monitoringu pojazdów GPS możesz w czasie rzeczy­wistym oferować swoim klientom informacje o stanie realizacji zlecenia i o ewentu­alnych opóźnie­niach.

Obniż koszty floty użytecz­ności publicznej

monito­ro­wanie stylu jazdy

Obniż koszty floty użytecz­ności publicznej

Korzystając z platformy Webfleet, możesz zaosz­czędzić czas potrzebny na admini­strację dzięki zauto­ma­ty­zo­wanym raportom dla biura i kierowców. Możesz także obniżyć koszty eksplo­atacji pojazdów (wydatki na paliwo, przeglądy i ubezpie­czenie itp.) dzięki monito­ro­waniu i promowaniu odpowie­dzialnego stylu jazdy.

Dokumentuj dbałość o bezpie­czeństwo, nieza­wodność i posza­no­wanie środowiska

raporty z trasy

Dokumentuj dbałość o bezpie­czeństwo, nieza­wodność i posza­no­wanie środowiska

W sektorze usług publicznych musisz wykazać, że spełniasz wszelkie wymagania branżowe. Zauto­ma­ty­zowane raporty platformy Webfleet stanowią szczegółowy dowód lokalizacji Twoich kierowców, ich czasu podróży, odbytych postojów oraz czasu spędzonego z klientami. Dzięki temu łatwo wykażesz zakres świad­czonych usług.

Przewagi Webfleet

60 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Rozbudowana sieć partnerska

Ciągłe innowacje i wiodące w branży nakłady na prace badaw­czo­-ro­zwojowe

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

cyfrowy podpis

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Platformę Webfleet można zintegrować z systemami informacji geogra­ficznej (np. Esri) oraz z oprogra­mo­waniem do planowania i tworzenia harmo­no­gramów. Terminale kierowców serii PRO pozwalają kierowcom odbierać podpisy cyfrowe.

App Center

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.