Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Zmniejsz wydatki, zwiększ wydajność i popraw poziom usług

Zmniejsz wydatki, zwiększ wydajność i popraw poziom usług

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Docieraj do klientów jeszcze szybciej

Webfleet Solutions

Docieraj do klientów jeszcze szybciej

Platforma WEBFLEET pozwala przejąć pełną kontrolę nad flotą pojazdów i pomagać kierowcom w szybkim docieraniu do klientów. Urządzenia Driver Terminal dostarczają kierowcom informacje o sytuacji na drogach w czasie rzeczy­wistym. Dzięki naszemu systemowi śledzenia pojazdów możesz w czasie rzeczy­wistym oferować swoim klientom informacje o stanie realizacji zlecenia i o ewentu­alnych opóźnie­niach.

Obniż swoje koszty

Webfleet Solutions

Obniż swoje koszty

Korzystając z platformy WEBFLEET, możesz zaosz­czędzić czas potrzebny na admini­strację dzięki zauto­ma­ty­zo­wanym raportom dla biura i kierowców. Możesz także obniżyć koszty eksplo­atacji pojazdów (wydatki na paliwo, przeglądy i ubezpie­czenie itp.) dzięki monito­ro­waniu i promowaniu odpowie­dzialnego stylu jazdy.

Zapewnij sobie dowód swojej dbałości o bezpie­czeństwo, nieza­wod­ności i posza­no­wania przyrody

Webfleet Solutions

Zapewnij sobie dowód swojej dbałości o bezpie­czeństwo, nieza­wod­ności i posza­no­wania przyrody

W sektorze usług publicznych ważne jest pokazanie, że spełniasz wszelkie wymagania branżowe. Zauto­ma­ty­zowane raporty platformy WEBFLEET stanowią szczegółowy dowód lokalizacji Twoich kierowców, ich czasu podróży, odbytych postojów oraz czasu spędzonego z klientami. Dzięki temu łatwo wykażesz świadczone usługi.

Zalety Webfleet Solutions

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Partnerzy w pobliżu

Wiodące w branży nakłady badaw­czo­-ro­zwojowe

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Webfleet Solutions

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Platformę WEBFLEET można zintegrować z systemami informacji geogra­ficznej (np. Esri) oraz z oprogra­mo­waniem do planowania i tworzenia harmo­no­gramów. Urządzenia Driver Terminal pozwalają kierowcom odbierać podpisy cyfrowe.

App Center

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz