Vagnparks­han­tering för energi och vatten

Minska kostnaderna, öka effek­ti­vi­teten och förbättra service­nivån

Med WEBFLE­ET-lös­ningen får du snabb tillgång till alla verktyg du behöver för att driva en effektiv vagnpark. Den här prisbelönta plattformen hjälper dig att komma till kunderna i rätt tid, hantera kostnaderna mer effektivt och uppfylla de specifika kraven för din bransch.

Fördelar:

Välj de bästa rutterna och håll tiden

Håll kunderna uppdaterade om ändringar i tidsplanen

Minska administ­ra­tions­tiden

Hur kan WEBFLEET hjälpa din vagnpark med anlägg­nings­fordon?

Nå kunderna snabbare än någonsin

Nå kunderna snabbare än någonsin

Nå kunderna snabbare än någonsin

WEBFLEET ger dig fullständig kontroll över vagnparken så att du kan hjälpa förarna att snabbt komma fram till kunderna. Våra PRO-förar­ter­mi­naler ger förarna information i realtid om situationen på vägarna. Och med vårt fordons­spår­nings­system kan du ge kunderna uppda­te­ringar i realtid om förarens väg, inklusive eventuella förseningar.

Håll kostnaderna nere

Håll kostnaderna nere

Håll kostnaderna nere

Med WEBFLEET kan du minimera administ­ra­tions­tiden med automatisk rappor­tering både på kontoret och för förarna. Du kan också sänka fordons­kost­na­derna – inklusive bränsle, underhåll och försäkring – genom att övervaka beteende och främja ansvarsfull körning.

Bevisa hur säkert, pålitligt och miljö­vänligt ditt system är

Bevisa hur säkert, pålitligt och miljö­vänligt ditt system är

Bevisa hur säkert, pålitligt och miljö­vänligt ditt system är

I energi- och vatten­sektorn är det viktigt att visa att du uppfyller branschens krav. WEBFLEETs automa­ti­serade rapporter ger dig detaljerad information om förarnas plats, restid, stopp som har gjorts och tid som har tillbringats hos kunderna – allt du behöver för att bevisa din trovär­dighet.

Världens första­handsval!

50.000-kunder uppnår redan mer med WEBFLEET

case wgm
Fuel cost savings of 22% were achieved.
Yvonne Thompson, WGM Engineering Group
case west dunbartonshire
Incredible fuel savings.
Rodney Thornton, West Dunbartonshire Council
case wright mix
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

App Center

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

WEBFLEET kan integreras med GIS-system som Esris GIS samt med planerings- och schemalägg­nings­program. Förare kan också registrera digitala signaturer på sin PRO-förar­ter­minal.

App Center

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.