Vagnparks­han­tering för energi och vatten

Minska kostnaderna, öka effek­ti­vi­teten och förbättra service­nivån

Vagnparks­han­tering för energi och vatten

Minska kostnaderna, öka effek­ti­vi­teten och förbättra service­nivån

Med Webfleet-lösningen får du snabb tillgång till alla verktyg du behöver för att driva en effektiv vagnpark. Den här prisbelönta plattformen hjälper dig att komma till kunderna i rätt tid, hantera kostnaderna mer effektivt och uppfylla de specifika kraven för din bransch.

Fördelar:

Välj de bästa rutterna och håll tiden

Håll kunderna uppdaterade om ändringar i tidsplanen

Minska administ­ra­tions­tiden

Hur kan Webfleet hjälpa din vagnpark med anlägg­nings­fordon?

Håll kostnaderna nere

Håll kostnaderna nere

Håll kostnaderna nere

Med Webfleet kan du minimera administ­ra­tions­tiden med automatisk rappor­tering både på kontoret och för förarna. Du kan också sänka fordons­kost­na­derna – inklusive bränsle, underhåll och försäkring – genom att övervaka beteende och främja ansvarsfull körning.

Bevisa hur säkert, pålitligt och miljö­vänligt ditt system är

Bevisa hur säkert, pålitligt och miljö­vänligt ditt system är

Bevisa hur säkert, pålitligt och miljö­vänligt ditt system är

I energi- och vatten­sektorn är det viktigt att visa att du uppfyller branschens krav. Webfleets automa­ti­serade rapporter ger dig detaljerad information om förarnas plats, restid, stopp som har gjorts och tid som har tillbringats hos kunderna – allt du behöver för att bevisa din trovär­dighet.

Fördelen med Webfleet

Kunder till 60.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

App Center

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Webfleet kan integreras med GIS-system som Esris GIS samt med planerings- och schemalägg­nings­program. Förare kan också registrera digitala signaturer på sin PRO-förar­ter­minal.

App Center

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.