Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Utryck­nings­tjänster

Förbättra svarstiden och bevisa det

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Få större kontroll över utryck­nings­tjäns­terna med WEBFLEET. Med detaljerade och automa­ti­serade rapporter kan du svara snabbare på olyckor, se till att teamet är säkert och köra en mer kostnads­ef­fektiv vagnpark.

Svara snabbare på nödanrop

Webfleet Solutions

Svara snabbare på nödanrop

WEBFLEET ger dig fullständig kontroll över hela vagnparken. Skicka jobbin­for­mation och realtidsupp­da­te­ringar om aktivi­tets­status till teamet och visa deras kapacitet med automatiska rapporter. Ta med trafi­kin­for­mation i beräkningen så kan du se till att rätt personer är på rätt plats på kortast möjliga tid.

Trygga säkerheten för utryckare

Webfleet Solutions

Trygga säkerheten för utryckare

Se till att förarna håller kontakt med kontoret och får liveupp­da­te­ringar om jobbstatus. Våra satel­lit­na­vi­ga­torer levereras med röststyrning för att förarna ska kunna koncentrera sig på vägen och komma fram snabbt och säkert till sin destination och undvika trafik och omvägar.

Bevisa dina aktiviteter

Webfleet Solutions

Bevisa dina aktiviteter

WEBFLEETs detaljerade rapporter registrerar svarstider och tiden på plats. Det gör att du kan bevisa vilka aktiviteter du har gjort.

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Webfleet Solutions

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Det är enkelt att integrera WEBFLEET i dina befintliga system och förstärka partnerap­pli­ka­tioner och data. Integrera med GIS-system som Esri och med WEBFLEETs kamera­funktion som registrerar information på utryck­nings­platsen så har du alltid bevis att skicka tillbaka till kontoret.

App Center

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu