Vagnparks­han­tering för utryck­nings­tjänster

Agera snabbare, bibehåll säkerheten och minska kostnaderna

Vagnparks­han­tering för utryck­nings­tjänster

Agera snabbare, bibehåll säkerheten och minska kostnaderna

Få större kontroll över utryck­nings­tjäns­terna med Webfleet. Med detaljerade och automa­ti­serade rapporter kan du svara snabbare på olyckor, se till att teamet är säkert och köra en mer kostnads­ef­fektiv vagnpark.

Fördelar:

Hantera vagnparkens under­hålls­scheman bättre

Ha en säker arbetsmiljö

Svara bättre med hjälp av värdefulla data

Hur kan Webfleet hjälpa din vagnpark med utryck­nings­fordon?

Svara snabbare på nödanrop

Svara snabbare på nödanrop

Svara snabbare på nödanrop

Webfleet ger dig fullständig kontroll över hela vagnparken. Skicka jobbin­for­mation och realtidsupp­da­te­ringar om aktivi­tets­status till teamet och visa deras kapacitet med automatiska rapporter. Ta med trafi­kin­for­mation i beräkningen så kan du se till att rätt personer är på rätt plats på kortast möjliga tid.

Trygga säkerheten för utryckare

Trygga säkerheten för utryckare

Trygga säkerheten för utryckare

Se till att förarna håller kontakt med kontoret och får liveupp­da­te­ringar om jobbstatus. Våra satel­lit­na­vi­ga­torer levereras med röststyrning för att förarna ska kunna koncentrera sig på vägen och komma fram snabbt och säkert till sin destination och undvika trafik och omvägar.

Bevisa dina aktiviteter

Bevisa dina aktiviteter

Bevisa dina aktiviteter

Webfleets detaljerade rapporter registrerar svarstider och tiden på plats. Det gör att du kan bevisa vilka aktiviteter du har gjort.

Fördelen med Webfleet

Kunder till 60.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.