Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Vår affärslösning för små och medelstora företag ger dig mycket mer än bara spårning och sökning. TomToms lösningar är utformade för att hjälpa föraren. Gå längre än att veta när, var och hur ett fordon har körts: stöd dina team på fältet med rätt verktyg för att göra deras arbete lättare. Du är igång inom en dag, utan någon IT-installation och du kan börja spara pengar från dag ett.

software as a service

Mer kontroll

Håll ständigt reda på var dina fordon och anställda är: få insikt om körtid, körbeteende, tid på plats, stillastående och arbetstid. Skapa transparens och gör dina förare mer ansvariga för sina handlingar.


Sänk kostnaderna

Sänk kostnaderna

När förarna får lära sig att använda fordonen mer försiktigt kan du sänka bränslekostnaderna, underhållskostnaderna och försäkringskostnaderna.


Mer fakturerbar tid

Mer fakturerbar tid

Utnyttja tiden bättre med verktyg som automatiserad körjournal och automatiserad arbetstidsregistrering. När du skickar den förare som har snabbast ankomsttid baserat på trafikinformation i realtid kan du öka den fakturerbara tiden.


Varför väljer små och medelstora företag WEBFLEET?

Lätta att använda

Lokal support

Framtidssäkrad

Med WEBFLEET kan vi lokalisera våra anställda i realtid. Vi vet när en anställd kommer till en boende och det gör att vi exaktare kan registrera svarstider till jobben.

Dennis Evans, VD för Sanctuary Maintenance i Storbritannien

Rapporterna ger verklig information om tidshantering som presenteras på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Bryan Campbell, Facilities Director på Blackbourne Integrated M&E i Storbritannien

Med WEBFLEET kan vi ge kunderna bättre service.

Santiago Perez, VD för Servicios Post-Venta på Jungheinrich España

Lösning för små och medelstora företag

WEBFLEET

WEBFLEET

LINK-fordonsspårningsenheter

LINK

  • Tydliga och noggranna rapporter om körtid, körbeteende och tid på plats
  • Ditt fordons realtidsposition
  • Smart och effektiv spårning och planering

Köp Få en demo 

Värdefull extra

Professionella förarterminaler

PRO

  • Trafikinformation i realtid
  • Jobbutskick och arbetsflöde
  • Kontrollerad arbetstid

Köp Få en demo 

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.