Små och mellanstora företag

Rekom­men­derade produkter

Små och mellanstora företag

Rekom­men­derade produkter

Vår affärs­lösning för små och medelstora företag ger dig mycket mer än bara spårning och sökning. TomToms lösningar är utformade för att hjälpa föraren. Gå längre än att veta när, var och hur ett fordon har körts: stöd dina team på fältet med rätt verktyg för att göra deras arbete lättare. Du är igång inom en dag, utan någon IT-in­stal­lation och du kan börja spara pengar från dag ett.

Mer kontroll

Mer kontroll

Mer kontroll

Håll ständigt reda på var dina fordon och anställda är: få insikt om körtid, körbeteende, tid på plats, stillastående och arbetstid. Skapa transparens och gör dina förare mer ansvariga för sina handlingar.

Sänk kostnaderna

Sänk kostnaderna

Sänk kostnaderna

När förarna får lära sig att använda fordonen mer försiktigt kan du sänka bräns­le­kost­na­derna, under­hålls­kost­na­derna och försäk­rings­kost­na­derna.

Mer fakturerbar tid

Mer fakturerbar tid

Mer fakturerbar tid

Utnyttja tiden bättre med verktyg som automa­ti­serad körjournal och automa­ti­serad arbets­tids­re­gi­strering. När du skickar den förare som har snabbast ankomsttid baserat på trafi­kin­for­mation i realtid kan du öka den faktu­rerbara tiden.

wfs workflow management

Varför digita­li­serar företag sina arbets­flöden?

wfs workflow management

Företag som ditt använder automa­ti­sering och digita­li­sering för att kapa kostnader och boosta prestanda. Ta reda på hur.

Få din kostnadsfria guide

Varför väljer små och medelstora företag Webfleet?

Lätta att använda

Lokal support

Framtids­säkrad

Välj den bästa fordons­spår­nings­lös­ningen för ditt företag

Lösning för små och medelstora företag

  • Tydliga och noggranna rapporter om körtid, körbeteende och tid på plats
  • Ditt fordons realtids­po­sition
  • Smart och effektiv spårning och planering

Tillval: Värdefull extra

  • Trafi­kin­for­mation i realtid
  • Jobbutskick och arbetsflöde
  • Kontrol­lerad arbetstid

Begär uppringning

Prata med en expert om hur ditt företag kan dra nytta av en lösning för vagnparks­han­tering.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.