Vagnparks­han­tering

Ordlista

A

Acceleration
Acceleration anger hur snabbt fordonets hastighet ökar. Det är motsatsen till retardation.
Accelerometer
En anordning som mäter acceleration.
Aktiv GPS-spårningsenhet
Även: Aktiv GPS-tracker. GPS-spårningsenhet som skickar data med jämna mellanrum till en central server. Detta möjliggör spårning och sökning i realtid, inklusive geofencing.
Analog färdskrivare
Enhet i fordonet som registrerar hastighet, avstånd och restid på en analog enhet.
API
API (application-programming interface) är en uppsättning programmeringsinstruktioner och standarder för åtkomst till ett webbaserat program eller webbverktyg. API gör att programvaror kan ansluta, kommunicera och utbyta information eller funktionalitet med varandra.
Affärsintegration
Integrering av en lösning för vagnparkshantering med befintliga företagsprogram. Ett exempel på en typisk systemintegration är att ansluta en lösning för vagnparkshantering till ett personalplaneringssystem. Den dagliga verksamheten kan då optimeras genom dynamisk planering av leveranser, resurser och laster.
Ansluten bil
Ett fordon som är utrustat med telematik. Möjliggör anslutningar till andra enheter i bilen eller tjänster, nätverk och enheter utanför bilen.
Arbetstidsregistrering
Automatisk registrering av förarens arbetstider med hjälp av en förarterminal. Det leder till mindre administrationstid och optimerar teamets resultat.

B

BeiDou
Hette tidigare COMPASS. Kinesisk version av ett Global Navigation Satellite System.
Bluetooth
En trådlös anslutning som används av vardaglig utrustning som datorer och telefoner. Anslutningen fungerar bara på kort avstånd och är ett alternativ till kabelanslutning. Särskilt användbar för utrustning som används utomhus, till exempel mobiltelefoner och bärbara navigatorer.
Bränsleförbrukning
Ett fordons bränsleanvändning mätt i l/100 km eller MPG (miles per gallon). Dessa mätvärden fungerar som ett standardiserat sätt att definiera och jämföra fordons bränsleförbrukning och -effektivitet.
Bränsleförbrukning
Förhållandet mellan bränsleanvändning och avverkad sträcka.
Bränsleövervakning
Övervakning av bränsleförbrukningen och statistik över fordonen i en vagnpark för att minska bränslekostnaderna och förbättra körstilen.
Besparingsberäknare
Ett interaktivt webbaserat verktyg som ger företag information om hur mycket pengar och tid de kan spara med hjälp av en lösning för vagnparkshantering.
Bränslehanteringssystem
Ett bränslehanteringssystem handlar om att hantera och minska bränsleförbrukningen och kostnaderna.

C

CAN-buss
CAN-buss är en standardiserad databuss för fordon som möjliggör kommunikation mellan fordonets olika elektroniska styrenheter. CAN står för Controller Area Network. Elektroniska styrenheter (ECU) är delar av ett fordon som innehåller information och kan känna av och dela information från andra delar av fordonet.

D

Digital färdskrivare
Enhet i fordonet som registrerar hastighet, avstånd och restid digitalt.
Dynamisk distribuering
Förfaranden för att tilldela jobb till förare. Inom vagnparkshantering möjliggör det orderdistribuering från början till slut. Status, plats och beräknad ankomsttid gör det möjligt att välja vilken förare som är mest lämplig för ett visst jobb. Instruktioner och jobbuppdateringar kan skickas till förarterminaler.
Digi Tacho-symboler
Digi Tacho-symboler (symboler för digital färdskrivare) är de datapunkter som registrerar en förares aktiviteter.
Driftkostnader för vagnparker
Att minimera driftkostnaderna är en av de viktigaste aspekterna för en vagnparksadministratör. Om kostnaderna blir för höga har det en direkt påverkan på transportföretagets lönsamhet och kan leda till stora ekonomiska förluster.

E

ETA (Beräknad ankomsttid)
Den beräknade ankomsttiden är det datum och den tid som ett fordon eller en leverans beräknas och förväntas ankomma till en viss plats.
Ekokörning
Ekokörning är ett körsätt som innebär att kontrollera och minska onödig bränsleförbrukning, förbättra trafiksäkerheten och minimera riskerna.

F

Förarterminal
Enhet och gränssnitt som förare har i sina bilar och erbjuder funktioner som navigering, orderbearbetning, kommunikation med distribuering, analys av körstil, nivåer av miljövänlig körning, förbättringar av körstil, loggbok med mera.
Fortkörningstid
Den totala tiden som en förare har kört över hastighetsbegränsningen.
Färdskrivare
En färdskrivare är en enhet som finns i stora fordon, vanligtvis lastbilar och bussar, för att automatiskt registrera hastighet, avstånd och restid. Det krävs enligt lag att använda färdskrivare om fordonet omfattas av EU- eller AETR-regler (Accord Européen sur les Transports Routiers). Färdskrivaren gör att förare och arbetsgivare noggrant registrerar sin verksamhet, sparar informationen och skickar den på begäran till myndigheter som ansvarar för att övervaka efterlevnad av förarnas arbetstider.
Fordonsspårning
Fordonsspårning ger möjlighet att se ett fordons tidigare positioner, rörelser och andra händelser.
Fordonsspårningsapp
En mobilapp som är ett komplement till en fordonsspårningsenhet och möjliggör spårning i realtid.
Fordonsspårningsenhet
En apparat utrustad med GPS-teknik som är ansluten till ett fordon och möjliggör spårning och sökning av fordonets rörelser i realtid.
Fordonsspårningssystem
En enhet utrustad med GNSS-teknik, till exempel GPS, som är ansluten till ett fordon och möjliggör spårning och sökning av fordonets rörelser i realtid.
Fordonstyp
Klassificering av ett fordon, till exempel bil, skåpbil, lastbil eller buss.
Fältserviceledning
Fältserviceledning är hanteringen av ett företags resurser med hjälp av verktyg för områden som schemaläggning, arbetsorder, analyser, rapportering och kundernas förväntningar.
Fordonets bruttovikt
Fordonets bruttovikt är den totala vikten för stora lastbilar, släp och andra stora fordon. Det är en viktig variabel för vagnparksadministratörer att ta hänsyn till för att säkerställa trafiksäkerheten.
Fordonsnyttjande
Fordonsnyttjande är ett sätt att mäta fordonsprestanda gentemot lönsamhet.

G

GALILEO
Den europeiska motsvarigheten till GPS.
Geofencing
En funktion i fordonsspårningssystem som använder GPS för att definiera geografiska gränser. Kan varna en speditör när en förare avviker från rutten eller åker in i eller lämnar fördefinierade geografiska områden. Det finns en skillnad mellan geofencing på servern (server-side) och i fordonet (vehicle-side). Med vehicle-side syns en varning direkt när fordonet åker in i ett visst geografiskt område. Med server-side utlöses en varning av vagnparkshanteringsservern när fordonets position tas emot och bearbetas av servern.
GLONASS
Rysk version av ett Global Navigation Satellite System.
GNSS
Ett rymdbaserat globalt navigeringssatellitsystem som förser en GNSS-mottagare med geolokalisering och tidsinformation var som helst på eller nära jorden där det finns en direkt siktlinje till minst fyra GNSS-satelliter. Olika GNSS-system finns tillgängliga, såsom GPS, GALILEO, GLONASS och BeiDou. Navigerings- och spårningsenheter är inte kompatibla med alla GNSS-system. GPS är det mest använda systemet för fordonsspårning och -navigering.
GPRS
General Packet Radio Service. Ett system för överföring av trådlös information med hög hastighet. Det används för internet, mobiltelefoner, datorer och annan data. GPRS är världens främsta system för överföring av mobiltelefondata.
GPS
Global Positioning System. Den amerikanska versionen av ett Global Navigation Satellite System. GPS är ett satellitbaserat radionavigeringssystem som består av upp till 32 rymdsatelliter och har utvecklats av det amerikanska försvarsdepartementet. Den som färdas med en GPS-mottagare kan fastställa sin egen position och hastighet, tack vare GPS-satelliter som kretsar runt jorden och är fria att använda dygnet runt, överallt i världen.
GPS-spårningsenhet
Även: GPS-tracker. En fordonsspårningsenhet som använder GPS-teknik.
GPS-fordonsspårning
Spårning av fordon med hjälp av en enhet med GPS-teknik som lokaliserar fordonet och ger annan information. Det finns aktiva och passiva GPS-spårningsenheter.
GIS (geografiska informationssystem)
GIS (geografisk informationssystem) är utformade för att visa och bearbeta topografisk information. Den vanligaste användningen av GIS är för att skapa skräddarsydda kartor.

H

HGV/LGV
Förkortning för ett tungt eller stort transportfordon och den officiella EU-termen för en lastbil som har en bruttovikt över 3 500 kg.
HOS (Hours of Service)
HOS (hours of service) hänvisar till regler och förordningar från styrande trafikorgan. Reglerna gäller lastbilsförare men även förare inom postutdelning, stadsbussar och skolbussar.

I

Instrumentpanel
En instrumentpanel är en visuell visning av nyckeltal (KPI) i en enda vy, vilket gör det enkelt att hålla dig ständigt uppdaterad om viktig information för ett företag. En instrumentpanel för vagnparkshantering ger till exempel omfattande information i realtid om fordonen i en vagnpark.
Informativ sökning
Detaljerad information om ett fordons rörelsehistorik i form av ett spår på en karta. Innehåller information om fordonets rörelser och framhäver avvikelser och mönster.
ISO 27001
En internationell informationssäkerhetsstandard utfärdad av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), som består av standardiserade krav och specifikationer för ett informationssäkerhetshanteringssystem. En certifiering enligt ISO 27001 styrker att en organisation har fullständig kontroll över sina processer och att klientdata är i trygga händer.
IP
Intressepunkter eller IP:er är användbara platser på kartan, till exempel bensinstationer, garage eller hotell.

K

Kodioxidutsläpp
Utsläpp av koldioxid (CO₂) i atmosfären. I anknytning till fordon anses koldioxidutsläpp vara avgaser som framställs av förbränningsmotorer som drivs med bensin eller diesel.
Koldioxidrapportering (CO₂-rapport)
Rapportering som möjliggör detaljerad övervakning av CO₂-utsläpp för varje fordon och resa.
Koordinater
En serie nummer eller referenser som identifierar din position var som helst på jorden. Koordinaterna anges vanligen som latitud och longitud. Genom att veta att koordinaterna för Amsterdam är 52° 22′ latitud och 4° 53′ longitud kan du hitta Amsterdams exakta plats på en karta.
Körbeteende
Körstil är en indikation på hur en förare kör fordonet och bestäms av olika värden som hastighet, bromsning, motorbromsning, växling, tomgångskörning och styrning. Körstil kan positivt påverka bränslekostnader, underhåll och försäkringspremier samt bidra till att minska den totala kostnaden för fordonsinnehav.
Körhändelse
En körhändelse inträffar när en förare överstiger en viss nivå av retardation eller acceleration. Det mäts av en accelerometer och registreras under bromsning, svängning, styrning och plötslig retardation, till exempel en krock.
Körstil
Hur säkert och effektivt förare beter sig på vägen.
Körjournal
Hanteringen av fordonsresor i skattesyfte genom att klassificera resor som företag eller privat.

L

Latitud
Geografisk koordinat som anger nord-sydpositionen för en punkt på jordens yta.
LCV
Förkortning för ett lätt yrkesfordon och den officiella EU-termen för ett fordon som har en bruttovikt på upp till 3 500 kg.
Longitud
Geografisk koordinat som anger öst-västpositionen för en punkt på jordens yta.
Lösningsrådgivare
Ett interaktivt webbaserat verktyg som rekommenderar en vagnparkshanteringslösning som bäst passar företagets verksamhet.
Lastbilsspårning
Lastbilsspårning innebär att övervaka positionen, statusen och körstilen med GPS-teknik för lastbilarna som ingår i vagnparken.

M

Motorbromsning
Att hålla ett fordon i rörelse utan att accelerera medan fordonet fortfarande har en växel ilagd. Vid motorbromsning sprutas inget bränsle in i motorn och således förbrukas inget bränsle. Du bör inte göra detta utan en växel ilagd eller med kopplingen nedtryckt eftersom det minskar förarens kontroll och medför fara.

O

OBD-II/OBD2
Inbyggd diagnostik är en fordonsterm som avser ett fordons självdiagnostiska och rapporterande förmåga. OBD-system utformades för att övervaka motorns prestanda, men ger även tidiga varningar för fel. Systemet underlättar service och reparation av fordon eftersom det möjliggör snabb och enkel hämtning av viktig information om bildiagnostik från OBD-systemet med enkla skanningsverktyg. OBD-systemet introducerades på 1980-talet av biltillverkare. Den modernaste versionen är OBD-II. I de flesta bilar eller lätta kommersiella fordon sitter OBD-II-porten under ratten.

Ö

Övervakningssystem för däcktryck (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)
Övervakningssystem för däcktryck bibehåller rätt däcktryck och håller fordonet säkert ute på vägarna så att du kan undvika stilleståndstid.

P

Passiv GPS-spårningsenhet
Även: Passiv GPS-tracker. GPS-spårningsenhet som lagrar data utan att skicka den till en central server. Data laddas ned och utvärderas när fordonet återvänder till hemmabasen.
PAYD
Pay As You Drive (betala när du kör). Försäkringskostnader eller rabatter som baseras på körsträcka. Även kallad UBI.
PHYD
Pay How You Drive (betala för hur du kör). Försäkringskostnader eller rabatter som baseras på personlig körstil (t.ex. bromsning, acceleration, fortkörning). Även kallad UBI.
Personalplanering
Processer och funktioner som en organisation använder för att öka produktiviteten hos enskilda anställda. När det gäller vagnparkshantering bidrar den till att förbättra kommunikationen mellan förare på vägen och personal på kontoret.

R

Retardation
Retardation anger hur snabbt fordonets hastighet minskar. Det är motsatsen till acceleration.
Registrering av körsträcka
Den manuella eller automatiska registreringen av antal körda miles eller kilometer i ett fordon.
Ruttoptimering
Processen att planera och optimera rutter för ett fordon eller en vagnpark med hänsyn till plats, restid och avstånd.
Resa
En resa är ett fordons rörelse från en start- till en slutposition.
Regler för körtid
Reglerna för körtid skyddar säkerheten för förarna och andra trafikanter genom att säkerställa att alla förare är i lämpligt skick för att köra.
Riskhantering för vagnparker
Genom att minimera riskerna för vagnparken säkerställer du inte bara säkerheten och effektiviteten för dina fordon och verksamheten, utan kan även undvika kostsamma böter
RSE
Begreppet företags samhällsansvar (Corporate social responsibility, CSR) innebär att företag aktivt arbetar enligt en etisk affärsmodell.

S

SaaS-plattform
SaaS (Software-as-a-Service) är en programvarudistributionsmodell där en leverantör är värd för program och gör dem tillgängliga för kunder över internet. Du betalar för användningen istället för att köpa och äga programvaran. SaaS-leverantören ansvarar för plattformens installation, underhåll och support, vilket eliminerar kostnader för hårdvara, underhåll och licensiering för en organisation.
Stillestånd
När ett fordon stannar eller slutar ändra GPS-position för ett visst tidsintervall. Stilleståndet slutar när fordonet börjar åka eller ändra GPS-position igen.
Spårning och sökning
Processen för att bestämma den aktuella och tidigare platsen (och annan information) hos ett fordon eller en vagnpark med hjälp av GPS-teknik.
Spåra fordon
Övervakning av ett fordons position, rörelse och andra händelser i realtid.
Stilleståndstid för fordon
När ett fordon inte kan användas av någon anledning kallas den tiden för stilleståndstid. Stilleståndstid kan ha många orsaker, men ofta beror det på någon form av fel eller skada på fordonet som kräver reparation eller byte av delar.
Serviceintervall
Med serviceintervall menas hur ofta du bör utföra service på ett fordon. Fordonsunderhåll är avgörande för fordonets livslängd och allmänna skick.
Skåpbilsspårning
Skåpbilsspårning är möjligheten att se skåpbilens plats, rörelse och andra fordonshändelser. En vagnparksadministratör kan spåra platsdata för skåpbilen med hjälp av programvara för vagnparkshantering.
Smarta färdskrivare
Smarta färdskrivare är den senaste generations obligatoriska digitala färdskrivare för att följa EU-lagstiftning om kör- och vilotider.

T

Tomgångskörning
Tomgångskörning är tiden då ett fordon står stilla med motorn igång eller tiden då fordonet rör sig väldigt långsamt. Tomgångskörning registreras vanligtvis efter fem minuter.
Tomgångskörning
Att ha motorn igång när fordonet inte är i rörelse. Vanliga tomgångssituationer är att stå stilla vid ett trafikljus eller att vänta parkerad med motorn igång. Mindre tomgångskörning har en positiv effekt på bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
Tachograph Manager
Tachograph Manager är en komplett digital färdskrivarlösning som möjliggör manuell fjärrnedladdning av data. Den låter dig också analysera förarprestationer, från körtider till viloperioder. All data lagras säkert och är enkel att hämta.
Telematics
Telematics (telematik) är en kombination av två ord: telekommunikation och informatik. Det är en rad tekniker som utnyttjar anslutning (internet eller kortdistanskommunikation) med plats, diagnostik eller annan information för att bidra med bekvämlighet (till exempel meddelande om lågt däcktryck eller inställning av temperaturen i fordonet), säkerhet (till exempel platsbaserade varningar eller vägförhållanden) och kommunikationstjänster.
Total ägandekostnad
Total ägandekostnad (TCO, Total Cost of Ownership) är en övergripande ekonomisk analys av hela livscykeln för en investering.
Tillgångsspårning
Tillgångsspårning handlar om att övervaka och hålla koll på den exakta platsen, statusen, positionen och annan relevant information om ditt företags tillgångar.

U

UBI (usage based insurance, användningsbaserad försäkring)
Även kallad PAYD (pay as you drive) eller PHYD (pay how you drive). En typ av försäkring där försäkringskostnaderna beror på fordonstyp, avverkad sträcka, plats och körstil (till exempel hård inbromsning eller snabb acceleration). Den uppmuntrar förare att förbättra sin körstil, vilket minskar trafikolyckor och antalet försäkringsanspråk.
Uppkoppling av bilar
Uppkoppling handlar om att koppla informations- och kommunikationsteknik mellan människor, maskiner och sakernas internet. Uppkoppling av bilar gör det möjligt för fordonet att få tillgång till och dela internetåtkomst och data med andra enheter.

V

Vagnparkshantering
En beteckning som används för ett brett utbud av lösningar för fordonsrelaterade program som hjälper företag att hantera sina vagnparker med till exempel bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar.
Vagnparkshanteringssystem
En kombination av fordonsbaserad teknik och SaaS (Software-as-a-Service) som hjälper företag att förbättra fordonens prestanda, spara bränsle, öka förarsäkerheten, stödja riskhantering och effektivisera vagnparken totalt sett.
Vagnparksadministratör
Den person som ansvarar för allt som har med företagsfordon och förare att göra inom ett företag.
Vagnparksoptimering
Alla aktiviteter relaterade till att göra en vagnpark effektivare genom att använda en vagnparkshanteringslösning. Till exempel praktiska insikter från detaljerade rapporter om bränsleanvändning av individer och vagnparken.
Vagnparksspårning
Spårning och sökning av en hel vagnpark med till exempel bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar. Möjliggör detaljerad övervakning av vagnparkens plats, förflyttningar, status och beteende.
Varvtal
Varv per minut. Används vanligtvis för att mäta rotationshastigheten för en mekanisk komponent, såsom motorvarvtalet.
Vagnparkshantering
Vagnparkshantering innefattar alla de processer som håller din fordonsflotta i gott skick och säkerställer att era fordon är så säkra och effektiva som möjligt.
Vagnparkshantering för elfordon
Många vagnparksadministratörer utvärderar om elfordon är ett lämpligt alternativ för deras vagnpark. Eller så har de redan elfordon och funderar på hur de ska implementera vagnparkshantering för elfordon på bästa sätt.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.