Vad är fältser­vice­ledning?

Fältser­vice­ledning är hanteringen av ett företags resurser med hjälp av verktyg för områden som schemaläggning, arbetsorder, analyser, rappor­tering och kundernas förvänt­ningar. Dessa verktyg använder programvara eller molnba­serade plattformar som är integrerade från ax till limpa för att förbättra effek­ti­vi­teten och optimera hanteringen av arbets­flöden.

Hur fungerar fältser­vice­ledning?

Hur fungerar fältser­vice­ledning

Hur fungerar fältser­vice­ledning?

Fältser­vice­ledning tillämpas genom program som är integrerade med backend­system. Den kan hjälpa dig att automa­tisera olika aspekter av din verksamhet, inklusive men inte begränsat till schemaläggning, distri­bu­ering av jobb, instal­la­tioner, fakturering, bokföring, service eller repara­tioner. Till exempel kan du följa alla skeden i en arbets­orders livscykel med inblickar i realtid.

Med viss programvara kan du även hantera ditt arbetsflöde på distans med mobilappar. Du kan vara borta från kontoret och fortfarande ha tillgång till kritisk information som kundhistorik och checklistor för arbetsru­tiner.

Programvara för fältser­vice­ledning

Programvara för fältser­vice­ledning

Programvara för fältser­vice­ledning

Det finns många typer av programvara för fältser­vice­ledning. Ett program­va­ru­system för fältser­vice­ledning kan samla in all värdefull information som du behöver om dina ordrar och förare. Det kan hjälpa dig att hantera arbets­flödet, förbättra kundser­vicen och få fler jobb gjorda.

Hoppa till innehåll

Vissa tillhan­da­håller dynamisk order­dis­tri­bu­ering och hantering som gör det möjligt att identifiera vilken förare som är bäst lämpad för att göra ett jobb baserat på smart schemaläggning och distri­bu­ering, orderstatus och fordons­status. Därmed kan du optimera order­han­te­ringens arbetsflöde och slutföra fler order. Med profes­sionell navigering kan du dessutom få fler jobb gjorda i tid.

Programvara för fältser­vice­ledning automa­ti­serar även din process för arbets­flö­des­han­tering och tar hand om rappor­te­ringen. Genom att automa­tisera ditt arbetsflöde kan du vara mer effektiv och spara tid genom att minska distrak­tioner och tidskrä­vande manuella uppgifter. Till exempel gör vissa system efterlevnad enklare. Vissa funktioner för fältser­vice­ledning sparar automatiskt fordonets vägmätare och arbets­tids­re­gi­strering åt dig i realtid, vilket stöder mer korrekt rappor­tering och minskar den administ­rativa bördan.

Webfleet: en lösning för fältser­vice­ledning

Webfleet: en lösning för fältser­vice­ledning

Webfleet: en lösning för fältser­vice­ledning

Webfleet gör allt det ovannämnda och mer. Den hjälper dig att automa­tisera fältser­vice­ledning, ha koll på kostnaderna och få fler jobb gjorda i tid. Den ger extremt bra beräknade ankomst­tider baserat på prisbelönt trafi­kin­for­mation från Webfleet. Den använder ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer för att hjälpa dina förare att undvika trafik. Genom att använda en bred uppsättning data från fordonsin­te­grering kan du även minska fordonets totala ägande­kostnad.

Hoppa till innehåll

En lösning för fältser­vice­ledning som Webfleet kan hjälpa dig att automa­tisera ditt arbetsflöde, öka produk­ti­vi­teten och förbättra effek­ti­vi­teten. Du kan inte bara utföra fler uppdrag, du kan dessutom få fler nöjda kunder. Klicka här för mer information om arbets­flö­des­han­tering.

wfs workflow management

Kostnadsfri e-bok: Varför företag digita­li­serar vagnparkens arbetsflöde

wfs workflow management

Ta en titt på frågorna som påverkar arbets­flödet för små och medelstora företag och varför många tar till digita­li­sering för att hantera en effektivare vagnpark.

Ladda ned dokumentet

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.