Update over COVID-19.  Meer informatie

Wat is field service management?

Wat is field service management?Wat is field service management?Wat is field service management?Wat is field service management?Wat is field service management?Wat is field service management?

Field service management is het beheren van bedrijfs­mid­delen met behulp van tools voor het beheren van planning, werkorders, analyse, rapportage en klant­ver­wach­tingen. Deze tools gebruiken software of platforms in de cloud die volledig zijn geïnte­greerd ter verbetering van de efficiëntie en het optima­li­seren van het werkpro­ces­beheer.

Hoe werkt field-ser­vi­cema­na­gement?

Hoe werkt field-ser­vi­cema­na­gement?

Hoe werkt field-ser­vi­cema­na­gement?

Field-ser­vi­cema­na­gement wordt toegepast via softw­are­ap­pli­caties geïnte­greerd met achter­lig­gende systemen. Het kan u helpen bij het automa­ti­seren van verschil­lende aspecten van uw bedrijf, met inbegrip van maar niet beperkt tot planning, verzend­werk­zaam­heden, instal­laties, facturering, accounting, service of reparaties. U kunt bijvoor­beeld alle fasen van een werkor­der­le­vens­cyclus volgen met realtime inzichten.

Met behulp van sommige field service management software kunt u het werkproces op afstand beheren met mobiele applicaties. U kunt niet op kantoor zijn en toch zicht hebben op kritieke informatie zoals klant­ge­schie­denis en proce­s­check­lists.

Field service management software

Field service management software

Field service management software

Er zijn verschil­lende soorten software voor field service management. Met een softwa­re­systeem voor field service management kan alle benodigde waardevolle informatie over uw orders en bestuurders worden verzameld. Het kan u helpen uw werkproces te beheren, de klanten­service te verbeteren en meer opdrachten uit te voeren.

Sommige systemen bieden dynamische verzending en beheer van orders om te identi­fi­ceren welke bestuurder het meest geschikt is voor het voltooien van een opdracht gebaseerd op slim plannen en verzenden en order- en voertuig­status. Op deze manier kunt u het werkproces voor opdracht­beheer optima­li­seren en meer orders voltooien. Bovendien kunt met behulp van profes­si­onele navigatie meer opdrachten op tijd af krijgen.

De software voor field service management automa­ti­seert tevens het proces van uw werkpro­ces­beheer en neemt de rapportage uit handen. Door het werkproces te automa­ti­seren, kunt u efficiënter en tijdef­fectief zijn door afleidingen en tijdrovende handmatige taken te verminderen. Sommige systemen maken bijvoor­beeld naleving eenvoudiger. Sommige functies van field service management houden automatisch de kilome­ter­teller- en werktijd­re­gi­stratie van het voertuig bij in real time voor een nauwkeu­rigere rapportage en voor het verlagen van de admini­stra­tieve last.

WEBFLEET: een oplossing voor field service management

WEBFLEET: een oplossing voor field service management

WEBFLEET: een oplossing voor field service management

WEBFLEET doet al het boven­ge­noemde, en meer. Het helpt u om het field service management te automa­ti­seren, de kosten onder controle te houden en meer opdrachten op tijd af te krijgen. Het biedt zeer nauwkeurige verwachte aankomst­tijden gebaseerd op bekroonde verkeers­in­for­matie van Webfleet Solutions. Het maakt gebruik van een complex netwerk van live verkeers­in­for­matie en geavan­ceerde algoritmen om uw bestuurders te helpen files te vermijden. En met behulp van uitgebreide gegevens van uw voertui­gin­te­gratie kunt u de totale eigen­doms­kosten van het voertuig verlagen.

Een oplossing voor field-ser­vi­cema­na­gement zoals WEBFLEET kan u helpen om uw werkproces te automa­ti­seren, de produc­ti­viteit te verhogen en de efficiëntie te verbeteren. U kunt niet alleen meer opdrachten voltooien, maar er ook voor zorgen dat meer klanten tevreden zijn. Klik hier voor meer informatie over werkpro­ces­beheer.

Webfleet Solutions

Waarom bedrijven het wagen­parkwerk­proces digita­li­seren

Webfleet Solutions

Bekijk de problemen die van invloed zijn op het werkproces voor kleine en middelgrote bedrijven en waarom veel bedrijven overstappen op digita­li­sering om een efficiënter wagenpark te beheren.

Beschikbaar om te downloaden

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten