Co je řízení služeb u zákazníků?

Řízení služeb u zákazníků představuje správu zdrojů společnosti pomocí nástrojů ke správě plánování, pracovních příkazů, analytiky, hlášení a očekávání zákazníků. Tyto nástroje využívají softwarové nebo cloudové platformy s kompletní integrací, které zlepšují efektivitu a optima­lizují správu pracovních postupů.

Jak řízení služeb u zákazníků funguje?

Jak řízení služeb u zákazníků funguje?

Řízení služeb u zákazníků probíhá pomocí softwa­rových aplikací integro­vaných s backen­dovými systémy. Může vám pomoci automa­tizací různých aspektů podnikání, zejména plánování, dispečinku, instalací, fakturací, účetnictví, služeb nebo oprav. Můžete například sledovat všechny fáze životního cyklu pracovního příkazu s informacemi v reálném čase.

Některý software umožňuje také řídit pracovní postup na dálku pomocí mobilní aplikace. Můžete být mimo kancelář, ale budete mít přesto přístup ke kritickým informacím, jako je historie zákazníka a kontrolní seznamy.

Software pro řízení služeb u zákazníků

Software pro řízení služeb u zákazníků

Existuje několik typů softwaru pro řízení služeb u zákazníků. Softwarový systém pro řízení služeb u zákazníků může shromaž­ďovat všechny cenné informace ohledně příkazů a řidičů, které potřebujete znát. Pomůže vám spravovat pracovní postupy, zlepšovat služby zákazníkům a plnit více zakázek.

Přejít na obsah

Některý software poskytuje dynamickou správu a expedici zakázek, která umožňuje identi­fi­kovat, který řidič je pro daný úkol nejvhod­nější, na základě chytrého plánování a expedice, stavu příkazu a stavu vozidla. To umožňuje optima­li­zovat správu zakázek a dokončit více příkazů. S profe­si­o­nální navigací navíc zvládnete dokončit více zakázek.

Software pro řízení služeb u zákazníků automa­tizuje proces správy pracovních postupů a stará se o hlášení za vás. Díky automa­tizaci pracovních postupů můžete být efektiv­nější a rychlejší, protože se omezí rušivé a časově náročně manuální úkony. Například některé systémy usnadňují dodržování předpisů. Některé funkce správy služeb u zákazníků automaticky zazna­me­návají počitadlo kilometrů a pracovní dobu v reálném čase, což přináší přesnější hlášení a úbytek adminis­trativy.

Webfleet: řešení pro řízení služeb u zákazníků

Webfleet: řešení pro řízení služeb u zákazníků

Služba Webfleet umí vše výše uvedené a ještě více. Pomáhá automa­ti­zovat řízení služeb u zákazníků, mít kontrolu nad náklady a zvládnout včas více zakázek. Poskytuje mimořádně přesný odhadovaný čas příjezdu na základě oceňovaných dopravních informací od společnosti Webfleet. Používá komplexní síť aktuálních dopravních informací a pokročilých algoritmů, díky čemuž se vaši řidiči budou moci vyhnout hustému provozu. Využití dat z integrace vozidla pak umožní snížit celkové náklady na vlastnictví vozidla.

Přejít na obsah

Řešení pro správu služeb u zákazníků, jako je služba Webfleet, vám může pomoci automa­ti­zovat pracovní postupy, zvýšit produk­tivitu a zlepšit efektivitu. Můžete tak nejen zvládnout více zakázek, ale také získat více spokojených zákazníků. Kliknutím sem získáte další informace o řízení pracovních postupů.

wfs workflow management

E-kniha zdarma: Proč společnosti digita­lizují pracovní postupy vozových parků

wfs workflow management

Seznamte se s problémy ovlivňující malé a střední podniky a zjistěte, proč se mnoho z nich rozhodlo pro digita­lizaci za účelem efektiv­nější správy vozového parku.

Stáhnout bílou knihu

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.