Reagujte rychle.
Eliminujte prostoje.

Spolehlivé zajištění bezpečnosti díky nepřetržité kontrole pneumatik
– Webfleet TPMS

Požádat o zpětný telefonní hovor

Reagujte rychle.
Eliminujte prostoje.

Spolehlivé zajištění bezpečnosti díky nepřetržité kontrole pneumatik
– Webfleet TPMS

Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách (TPMS) služby Webfleet kontroluje tlak a teplotu pneumatik v reálném čase. Díky prediktivní správě pneumatik zjistíte problémy dříve, než stihnou způsobit nákladné opravy nebo prostoje. Ať už přepra­vujete cestující nebo náklad, systém TPMS zajistí, že do cíle dorazíte včas a bezpečně.

Věděli jste...?

Špatná správa tlaku v pneuma­tikách může mít v mnoha ohledech negativní vliv na vaše finance a bezpečnost

20%

užitkových vozidel jezdí s výrazně podhuš­těnými pneuma­tikami

+2,5%

nárůst ve spotřebě paliva způsobí již 20% podhuštění pneumatiky*

90%

poruch souvi­se­jících s pneuma­tikami je způsobeno pomalým únikem tlaku

Systém Webfleet TPMS pomáhá

Odhalit problémy dříve, než stihnou způsobit nákladné opravy nebo prostoje

Omezit poruchy a výpadky v poskytování služeb

Zvyšovat bezpečnost na silnicích

Šetřit palivo

Optima­li­zovat provozní životnost pneumatik

Zvyšovat udrži­telnost

Hlavní funkce

Živý přehled o pneuma­tikách

Prohlédněte si aktuální stav pneumatik u všech vozidel a návěsů vybavených systémem TPMS1. Každá vadná pneumatika vozidla či návěsu je barevně odlišena, čímž signalizuje závažnost problému. Srozu­mi­telný text popisuje povahu problému.

wf tpms tab
wf tpms notifications

Oznámení v reálném čase

Dostávejte oznámení okamžitě po zjištění abnor­málního tlaku či teploty pneumatiky. Řidiči si také mohou zvolit, zda chtějí dostávat upozornění v případě výskytu kritického problému2.

Rozpoznání pomalého úniku vzduchu

90 % poruch souvi­se­jících s pneuma­tikami je způsobeno pomalým únikem tlaku. Systém Webfleet TPMS rozpozná pomalý únik tlaku mnohem dříve než řidič. To zabraňuje nebezpečným situacím souvi­se­jícím s nízkým tlakem.

truck pro8475 vehicle check 02
wf desktop tpms missing sensor

Snadná údržba snímačů

Naše snímače TPMS jsou navrženy pro snadnou montáž, čímž ušetří hodiny práce při instalaci i údržbě.

A při vybití baterie snímače nebo ztrátě snímače jsou automaticky hlášeny úlohy údržby.

Podpora návěsu

Pokud je nákladní vůz i návěs vybaven systémem TPMS, zjistíte poslední známou polohu návěsu a rovněž ke kterému nákladnímu vozu je návěs připojen.

truck trailer tyres
wf mobile tpms tools app

Aplikace nástrojů systému TPMS

Naše vyhrazená aplikace nástrojů Webfleet TPMS je navržena pro použití v dílně nebo pracovníky pneuservisu a usnadňuje údržbu systému TPMS.

Více údajů o vozidle

Systém Webfleet TPMS se používá v kombinaci se zařízením pro sledování vozidel. V jednom rozhraní tak získáte veškerá potřebná data o vozidlech, včetně polohy, počitadla kilometrů a dalších údajů3.

fleet manager driver 01

Vše, co potřebujete vědět o systému pro sledování tlaku v pneuma­tikách (TPMS)

Jak systém TPMS rozpozná jednotlivé pneumatiky?

0
Přejít na obsah

Každá pneumatika je vybavena snímačem systému sledování tlaku v pneuma­tikách, který v reálném čase monitoruje tlak a teplotu v pneumatice. Tato data jsou přenášena ze snímačů do pomocných zařízení. Instalace systému TPMS na nákladní vůz i návěs umožňuje sledovat polohu návěsu a usnadňuje zjišťování, ke kterému nákladnímu vozu je připojen.

Jsou snímače systému TPMS vyžadovány?

0
Přejít na obsah

Snímače jsou nezbytné, aby systém TPMS mohl sledovat tlak a teplotu v pneuma­tikách. Snímače přenáší data v reálném čase, čímž vám přináší nepře­tr­žitou kontrolu pneumatik.

Jak jsou snímače systému TPMS napájeny?

0
Přejít na obsah

Naše snímače TPMS fungují v kombinaci se zařízeními pro sledování vozidel. Jejich integrace je bezpro­blémová a poskytují přehled o poloze, počitadle kilometrů a další důležité údaje o vozidle potřebné k udržování bezpečnosti a produk­tivity vozového parku.

Co se stane, když se systému TPMS vybije baterie?

0
Přejít na obsah

V případě nízké úrovně nabití baterií systém TPMS automaticky vytvoří úlohu údržby, čímž v dostatečném předstihu upozorní na nutnost výměny baterií. Podobně systém automa­tizuje úlohu údržby v případě chybějícího snímače TPMS.

Vyplatí se systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách?

0
Přejít na obsah

Prediktivní správa pneumatik je proaktivní bezpeč­nostní opatření, které významně snižuje riziko defektů. Systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách pomáhá snížit náklady vašeho podniku včasnou detekcí problémů, než stihnou způsobit poruchy a prostoje. Systém TPMS zlepšuje i udrži­telnost vozového parku, protože dobře udržované pneumatiky vydrží déle.


Jak systém Webfleet TPMS funguje

Jak systém Webfleet TPMS funguje

Návratnost investice za šest až devět měsíců

Chcete předejít nehodám souvi­se­jícím s defekty, zajistit bezpečí pro své řidiče a snížit náklady na pneumatiky? Vyžádejte si zpětný telefonát od jednoho z našich odborníků, který vám sdělí, jak toho se systémem Webfleet TPMS můžete dosáhnout.

*Zdroj: Bridgestone (20% podhuštění; vliv může být významnější v závislosti na specifikaci pneumatiky)

1 Systém Webfleet TPMS podporuje nákladní vozy bez návěsu, tahače s návěsy a autobusy. Funkce TPMS je momentálně podporována u návěsů, pouze pokud je návěs spojen s tahačem, který je vybaven funkcí Webfleet TPMS.

2 Upozornění pro řidiče jsou k dispozici u zařízení PRO 2020/7350/8375/8475.

3 Webfleet TPMS je doplňková služba k předplatnému služby Webfleet. Používá se v kombinaci se zařízeními pro sledování vozidel LINK 710/LINK 740 za účelem zajištění datového připojení.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.