Jármű­park­ke­zelési termékek

Válasszon vállal­ko­zá­sához megfelelő gépjár­mű­követő rendszert

Termé­ke­inket úgy alakítottuk ki, hogy segítsék munkatársai hatékonyabb együtt­mű­kö­dését. Kapcsolatot hozunk létre járművei és mobil munkatársai, valamint az iroda között. És amikor mindenki kapcso­latban van a rendszerrel, a csapatok tájéko­zot­tabbak lesznek és okosabb döntéseket tudnak hozni. Hogyan érjük el mindezt? A dolgok megkönnyí­té­sével. Egyszerű a jármű­ve­ze­tőnek, egyszerű a diszpé­csernek és egyszerű a felső­ve­ze­tésnek. A Webfleet biztosítja, hogy az információk mindig könnyen hozzá­fér­hetőek legyenek.

Termék­kí­ná­latunk

A Webfleet funkciói kibővít­hetők különféle járműbeli telematikai eszközök és PRO jármű­ve­zetői terminálok hozzá­adá­sával.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.