COVID–19-frissítés.  Tudjon meg többet

Jármű­park­ke­zelési termékek

Válasszon vállal­ko­zá­sához megfelelő gépjár­mű­követő rendszert

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Termé­ke­inket úgy alakítottuk ki, hogy segítsék munkatársai hatékonyabb együtt­mű­kö­dését. Kapcsolatot hozunk létre járművei és mobil munkatársai, valamint az iroda között. És amikor mindenki kapcso­latban van a rendszerrel, a csapatok tájéko­zot­tabbak lesznek és okosabb döntéseket tudnak hozni. Hogyan érjük el mindezt? A dolgok megkönnyí­té­sével. Egyszerű a jármű­ve­ze­tőnek, egyszerű a diszpé­csernek és egyszerű a felső­ve­ze­tésnek. A WEBFLEET biztosítja, hogy az információk mindig könnyen hozzá­fér­hetőek legyenek.

Termék­kí­ná­latunk

A WEBFLEET funkciói kibővít­hetők különféle járműbeli telematikai eszközök és PRO jármű­ve­zetői terminálok hozzá­adá­sával.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most